เนื้อเพลง Black Dog คำอ่านไทย Led Zeppelin

Hey, hey, mama, said the way you move,
( เฮ , เฮ , มามะ , เซ็ด เดอะ เว ยู มูฝ ,)
gonna make you sweat, gonna make you groove.
(กอนนะ เมค ยู ซเว็ท , กอนนะ เมค ยู กรูฝ)
Oh, oh, child, way you shake that thing,
(โอ , โอ , ไชล , เว ยู เฌค แดท ธิง ,)
gonna make you burn, gonna make you sting.
(กอนนะ เมค ยู เบิน , กอนนะ เมค ยู ซทิง)
Hey, hey, baby, when you walk that way,
(เฮ , เฮ , เบบิ , ฮเว็น ยู วอค แดท เว ,)
watch your honey drip, can’t keep away.
(ว็อช ยุร ฮันอิ ดริพ , แค็นท คีพ อะเว)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Ah yeah, ah yeah, ah, ah, ah. Ah yeah, ah yeah, ah, ah, ah.
(อา เย่ , อา เย่ , อา , อา , อา อา เย่ , อา เย่ , อา , อา , อา)

I gotta roll, can’t stand still,
(ไอ กอททะ โรล , แค็นท ซแท็นด ซทิล ,)
got a flame in my heart, can’t get my fill.
(ก็อท ดา ฟเลม อิน มาย ฮาท , แค็นท เก็ท มาย ฟิล)
Eyes that shine burning red,
(ไอ แดท ไฌน เบรินนิง เร็ด ,)
dreams of you all through my head.
(ดรีม อ็อฝ ยู ออล ธรู มาย เฮ็ด)

Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah.
(อา อา อา อา อา อา อา อา อา อา อา อา อา)

Hey, baby, oh, baby, pretty baby,
(เฮ , เบบิ , โอ , เบบิ , พรีททิ เบบิ ,)
Tell me won’t you you do me now.
(เท็ล มี ว็อนท ยู ยู ดู มี เนา)

Didn’t take too long ‘fore I found out,
(ดิ๊นอิน เทค ทู ล็อง โฟ ไอ เฟานด เอ้า ,)
what people mean my down and out.
(ว็อท พี๊เพิ่ล มีน มาย เดาน แอ็นด เอ้า)
Spent my money, took my car,
(ซเพ็นท มาย มันอิ , ทุค มาย คา ,)
started telling her friends she wants to be a star.
(ซทาท เทลลิง เฮอ ฟเร็นด ชี ว็อนท ทู บี อะ ซทา)
I don’t know but I been told,
(ไอ ด้อนท์ โน บัท ไอ บีน โทลด ,)
a big-legged woman ain’t got no soul.
(อะ บิก เลกกิด วูมเอิน เอน ก็อท โน โซล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

All I ask for when I pray,
(ออล ไอ อาซค ฟอ ฮเว็น นาย พเร ,)
steady rollin’ woman gonna come my way.
(ซเทดอิ โรลลิน วูมเอิน กอนนะ คัม มาย เว)
Need a woman gonna hold my hand,
(นีด อะ วูมเอิน กอนนะ โฮลด มาย แฮ็นด ,)
won’t tell me no lies, make me a happy man.
(ว็อนท เท็ล มี โน ไล , เมค มี อะ แฮพพิ แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Dog คำอ่านไทย Led Zeppelin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น