เนื้อเพลง Shake It คำอ่านไทย Big Bang

[ TOP ]
( [ ท็อพ ])
HA HA Let’ s party!
(ฮา ฮา เล็ท เอส พาทิ !)
Shake it out yo and move it up
(เฌค อิท เอ้า โย แอ็นด มูฝ อิท อัพ)
Shake it out yo and prove your stuff
(เฌค อิท เอ้า โย แอ็นด พรูฝ ยุร ซทัฟ)
Sho’nuff / Get buck
(Shonuff / เก็ท บัค)
Here we go, here we go, here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)

[C’MON] Tonight tonight oneul bame
([ ซีมอน ] ทุไนท ทุไนท oneul bame)
Nauye banchogur hyanghe
(Nauye banchogur hyanghe)
[LET’S GO] Where’s my girl, let me ask you
([ เล็ท โก ] ฮแว มาย เกิล , เล็ท มี อาซค ยู)
Y’all say; I’m your girl, like you
(ยอล เซ ; แอม ยุร เกิล , ไลค ยู)
Yeah yeah, Wassup ladies
(เย่ เย่ , วอสซับ เลดิส)
We’re back / yeah / the Big Bang
(เวีย แบ็ค / เย่ / เดอะ บิก แบ็ง)
ONE, TWO, THREE, LET’S GO!
(วัน , ทู , ธรี , เล็ท โก !)

[ HOOK ]
([ ฮุค ])
Hey boy nege dagawajwo , DJ play that song, nawa jook [ So whatchu gonna do!? ]
(เฮ บอย nege dagawajwo , ดีเจ พเล แดท ซ็อง , nawa จูค [ โซ วอทชู กอนนะ ดู ! ])
Idero gyesoghe all night long [hey!]
(Idero gyesoghe ออล ไนท ล็อง [ เฮ ! ])
Hey boy nareul yuhok haejwo , DJ play that song, nawa jook [ So whatchu gonna do!? ]
(เฮ บอย nareul yuhok haejwo , ดีเจ พเล แดท ซ็อง , nawa จูค [ โซ วอทชู กอนนะ ดู ! ])
Guereneul wunhae All along~ [oh]
(Guereneul wunhae ออล along~ [ โอ ])

[ TY ]
([ TY ])
Hey gogi lady
(เฮ gogi เลดิ)
Majuchin sungan / ne momi
(Majuchin sungan / ne momi)
Nado moruge
(Nado moruge)
Dagaga marur goneh
(Dagaga marur goneh)
Uri chom mana mindeh [odi]
(Uri chom มานนา mindeh [ odi ])
SEoro-reul ara borka [gipi]
(SEoro reul ara borka [ gipi ])
Ibami dagadorog like this like that hega jidorog HA!
(Ibami dagadorog ไลค ดีซ ไลค แดท hega jidorog ฮา !)

[ DS ] – [ullyo pojineun] i-oumag soge
([ ดีสฺ ] [ ullyo pojineun ] ไอ oumag soge)
[jonhe jineun] yorgi soge
([ jonhe jineun ] yorgi soge)
[chinhe jineun] nowa ne sai
([ chinhe jineun ] nowa ne sai)
momchursu objana [aight]
(momchursu objana [ ไอชฺ])
[ TY ] – [norbara bonun] manhun nun biche
([ TY ] [ norbara bonun ] manhun นัน biche)
[daga-oneun] Keu sonjise
([ daga oneun ] Keu sonjise)
[tollyo oneun] gamjongeun naroso majimagir gor
([ tollyo oneun ] gamjongeun naroso majimagir gor)

[ HOOK ]
([ ฮุค ])
Hey boy nege dagawajwo , DJ play that song, nawa jook [So whatchu gonna do!?]
(เฮ บอย nege dagawajwo , ดีเจ พเล แดท ซ็อง , nawa จูค [ โซ วอทชู กอนนะ ดู ! ])
Idero gyesoghe all night long [hey!]
(Idero gyesoghe ออล ไนท ล็อง [ เฮ ! ])
Hey boy nareul yuhok haejwo , DJ play that song, nawa jook [So whatchu gonna do!?]
(เฮ บอย nareul yuhok haejwo , ดีเจ พเล แดท ซ็อง , nawa จูค [ โซ วอทชู กอนนะ ดู ! ])
Guereneul wunhae All along~
(Guereneul wunhae ออล along~)

[ SR ]
([ SR ])
Oops, my mistake lady, jogi, odiso bonjogi [don’t stop]
(อุ๊บสฺ , มาย มิซเทค เลดิ , jogi , odiso bonjogi [ ด้อนท์ ซท็อพ ])
Yet sarangeul darma guman , nega chahanjan saike [so hot!]
(เย็ท sarangeul darma guman , nega chahanjan saike [ โซ ฮ็อท ! ])
Igodo inyoninde [baby]
(Igodo inyoninde [ เบบิ ])
Jedero manna borka
(Jedero แมนนะ borka)
Eganjangi dardorog , like this like that , chari dadorog yeah
(Eganjangi dardorog , ไลค ดีซ ไลค แดท , chari dadorog เย่)

[ TY ] – [ullyo pojineun] nemoni soge
([ TY ] [ ullyo pojineun ] nemoni soge)
[jonhe jineun] noyi na choge
([ jonhe jineun ] noyi นา choge)
[chinhe jineun] nowa ne sai
([ chinhe jineun ] nowa ne sai)
keumomchursu objaha [aight]
(keumomchursu objaha [ ไอชฺ])
[nor bara boneun] manhun nun biche
([ นอ บารา boneun ] manhun นัน biche)
[ DS ] – [daga-oneun] ne sonjise
([ ดีสฺ ] [ daga oneun ] ne sonjise)
[tollyo oneun] gamjongeun ouneullo majimagir gor
([ tollyo oneun ] gamjongeun ouneullo majimagir gor)

[ HOOK ]
([ ฮุค ])
Hey boy nege dagawajwo , DJ play that song, nawa jook [So whatchu gonna do!?]
(เฮ บอย nege dagawajwo , ดีเจ พเล แดท ซ็อง , nawa จูค [ โซ วอทชู กอนนะ ดู ! ])
Idero gyesoghe all night long
(Idero gyesoghe ออล ไนท ล็อง)
Hey boy nareul yuhok haejwo , DJ play that song, nawa jook [So whatchu gonna do!?]
(เฮ บอย nareul yuhok haejwo , ดีเจ พเล แดท ซ็อง , nawa จูค [ โซ วอทชู กอนนะ ดู ! ])
Guereneul wunhae All along~
(Guereneul wunhae ออล along~)

[ GD ]
([ GD ])
[uh uh uh uh] LIVIN’ LA VIDA LOCA, SE?ORITA
([ อา อา อา อา ] ลีฝอิน ลา VIDA โลเค , SE ORITA)
Gudeneun machi chonsa gathdamnida
(Gudeneun มาคกี chonsa gathdamnida)
Ginmoriye hwanhwa miso LIKE
(Ginmoriye hwanhwa miso ไลค)
Nugeuboda areumdab damnida
(Nugeuboda areumdab damnida)
Geu nuga se gaji sowonur marharamyon
(Geu nuga se gaji sowonur marharamyon)
Hanaman issumyon dwe guge noramyon
(Hanaman issumyon dwe guge noramyon)
Do bararge obso – I swear only you the one, like this like that
(ดู bararge obso ไอ ซแว โอ๊นลี่ ยู ดิ วัน , ไลค ดีซ ไลค แดท)

Shake it out yo and move it up [like this]
(เฌค อิท เอ้า โย แอ็นด มูฝ อิท อัพ [ ไลค ดีซ ])
Shake it out yo and prove your stuff [like that]
(เฌค อิท เอ้า โย แอ็นด พรูฝ ยุร ซทัฟ [ ไลค แดท ])
Sho’nuff / Get buck
(Shonuff / เก็ท บัค)
Here we go, here we go, here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)

Shake it out yo and move it up [like this]
(เฌค อิท เอ้า โย แอ็นด มูฝ อิท อัพ [ ไลค ดีซ ])
Shake it out yo and prove your stuff [like that]
(เฌค อิท เอ้า โย แอ็นด พรูฝ ยุร ซทัฟ [ ไลค แดท ])
Sho’nuff / Get buck [chogcho]
(Shonuff / เก็ท บัค [ chogcho ])
Here we go, here we go, here we go, let’s go!
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เล็ท โก !)
[ one more time! ]
([ วัน โม ไทม ! ])

[ HOOK ]
([ ฮุค ])
Hey boy nege dagawajwo , DJ play that song, nawa jook [So whatchu gonna do!?]
(เฮ บอย nege dagawajwo , ดีเจ พเล แดท ซ็อง , nawa จูค [ โซ วอทชู กอนนะ ดู ! ])
Idero gyesoghe all night long
(Idero gyesoghe ออล ไนท ล็อง)
Hey boy nareul yuhok haejwo , DJ play that song, nawa jook [So whatchu gonna do!?]
(เฮ บอย nareul yuhok haejwo , ดีเจ พเล แดท ซ็อง , nawa จูค [ โซ วอทชู กอนนะ ดู ! ])
Guereneul wunhae All along~
(Guereneul wunhae ออล along~)

BIG BANG! [GD] Number one, the sick, the awesome
(บิก แบ็ง ! [ GD ] นัมเบอะ วัน , เดอะ ซิค , ดิ ออซัม)
BIG BANG! [TOP] Number one to break ya off some
(บิก แบ็ง ! [ ท็อพ ] นัมเบอะ วัน ทู บเรค ยา ออฟฟ ซัม)
BIG BANG! [TOP] Everybody jump way high
(บิก แบ็ง ! [ ท็อพ ] เอวี่บอดี้ จัมพ เว ไฮ)

HO, HO
(โฮ , โฮ)
+GD: BIG BANG!
(+GD : บิก แบ็ง !)

#NAME?
(#เนม)
THE BIG BANG
(เดอะ บิก แบ็ง)
GD
(GD)
TOP
(ท็อพ)

+ TOP: Shake it out yo and move it up [like this]
(+ ท็อพ : เฌค อิท เอ้า โย แอ็นด มูฝ อิท อัพ [ ไลค ดีซ ])
Shake it out yo and prove your stuff [like that]
(เฌค อิท เอ้า โย แอ็นด พรูฝ ยุร ซทัฟ [ ไลค แดท ])
Sho’nuff / Get buck
(Shonuff / เก็ท บัค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shake It คำอ่านไทย Big Bang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น