เนื้อเพลง True Friend คำอ่านไทย Miley Cyrus

That’s Right
( แด๊ท ไรท)

We sign our cards and letters B.F.F
(วี ไซน เอ๊า คาด แซน เลทเทอะ บี เอฟ เอฟ)
You’ve got a million ways to make me laugh [yeah]
(ยู๊ฟ ก็อท ดา มีลยัน เว ทู เมค มี ลาฟ [ เย่ ])
Your looking out for me you’ve got my back
(ยุร ลุคอิง เอ้า ฟอ มี ยู๊ฟ ก็อท มาย แบ็ค)
It’s so good to have you around [C’mon]
(อิทซ โซ เกิด ทู แฮ็ฝ ยู อะเรานด [ ซีมอน ])

You know the secrets I could never tell [yeah]
(ยู โน เดอะ ซีคเร็ท ซาย เคิด เนฝเออะ เท็ล [ เย่ ])
And when I’m quiet you break through my shell [Break it]
(แอ็นด ฮเว็น แอม คไวเอ็ท ยู บเรค ธรู มาย เฌ็ล [ บเรค อิท ])
Dont feel the need to do a rebel yell [Oh]
(ด้อนท์ ฟีล เดอะ นีด ทู ดู อะ เรบเอ็ล เย็ล [ โอ ])
Cause you keep my feet on the ground
(คอส ยู คีพ มาย ฟีท ออน เดอะ กเรานด)

You’re a True Friend [Oh, oh, oh]
(ยัวร์ อะ ทรู ฟเร็นด [ โอ , โอ , โอ ])
You’re here till the end
(ยัวร์ เฮียร ทิล ดิ เอ็นด)
You pull me aside when something ain’t right
(ยู พุล มี อะไซด ฮเว็น ซัมติง เอน ไรท)
You talk with me now and into the night
(ยู ทอค วิฑ มี เนา แอ็นด อีนทุ เดอะ ไนท)
Till it’s alright again
(ทิล อิทซ ออลไร๊ท อะเกน)
Your a True Friend
(ยุร รา ทรู ฟเร็นด)

You don’t get angry when I change the plans [yeah]
(ยู ด้อนท์ เก็ท แองกริ ฮเว็น นาย เชนจ เดอะ แพล็น [ เย่ ])
Somehow you’re never out of second chances
(ซัมฮาว ยัวร์ เนฝเออะ เอ้า อ็อฝ เซคอันด ชานซ)
Won’t say ” I told you” when I’m wrong again [Oh, again]
(ว็อนท เซ ไอ โทลด ยู ฮเว็น แอม ร็อง อะเกน [ โอ , อะเกน ])
I’m so lucky [yeah] that i found
(แอม โซ ลัคคิ [ เย่ ] แดท ไอ เฟานด)

A True Friend [Oh, oh, ohh]
(อะ ทรู ฟเร็นด [ โอ , โอ , โอ้ ])
You’re here till the end [Until the end]
(ยัวร์ เฮียร ทิล ดิ เอ็นด [ อันทีล ดิ เอ็นด ])
You pull me aside when something ain’t right
(ยู พุล มี อะไซด ฮเว็น ซัมติง เอน ไรท)
You talk with me now and into the night
(ยู ทอค วิฑ มี เนา แอ็นด อีนทุ เดอะ ไนท)
Till it’s alright again
(ทิล อิทซ ออลไร๊ท อะเกน)

[BRIDGE]
([ บริจ ])
True Friends will go to the ends of the earth
(ทรู ฟเร็นด วิล โก ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ เอิธ)
To find the things you need
(ทู ไฟนด เดอะ ธิง ยู นีด)
Friends hang on through the ups and the downs
(ฟเร็นด แฮ็ง ออน ธรู ดิ อัพสฺ แซน เดอะ เดาน)
Cause they’ve got someone to believe in
(คอส เดวฟ ก็อท ซัมวัน ทู บิลีฝ อิน)

A True Friend
(อะ ทรู ฟเร็นด)
You’re here till the end
(ยัวร์ เฮียร ทิล ดิ เอ็นด)
You pull me aside when something ain’t right [ah ah]
(ยู พุล มี อะไซด ฮเว็น ซัมติง เอน ไรท [ อา อา ])
You talk with me now and into the night [The night]
(ยู ทอค วิฑ มี เนา แอ็นด อีนทุ เดอะ ไนท [ เดอะ ไนท ])
No need to pretend
(โน นีด ทู พริเทนด)
Your a true friend [Ohhhhhh, yeah!]
(ยุร รา ทรู ฟเร็นด [ โอ้~ , เย่ ! ])

Oh a True Friend [yeah]
(โอ อะ ทรู ฟเร็นด [ เย่ ])
You’re here till the end [Until the end]
(ยัวร์ เฮียร ทิล ดิ เอ็นด [ อันทีล ดิ เอ็นด ])
[Ohhhhhh, yeah, yeeeeaahh] You pull me aside when something ain’t right
([ โอ้~ , เย่ , yeeeeaahh ] ยู พุล มี อะไซด ฮเว็น ซัมติง เอน ไรท)
You talk with me now and into the night
(ยู ทอค วิฑ มี เนา แอ็นด อีนทุ เดอะ ไนท)
Till it’s alright again
(ทิล อิทซ ออลไร๊ท อะเกน)

Your a True Friend
(ยุร รา ทรู ฟเร็นด)
Your a True Friend
(ยุร รา ทรู ฟเร็นด)
Your a True Friend
(ยุร รา ทรู ฟเร็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง True Friend คำอ่านไทย Miley Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น