เนื้อเพลง Why Don’t You Love Me คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Now, now, now, honey
( เนา , เนา , เนา , ฮันอิ)
You better sit down and look around
(ยู เบทเทอะ ซิท เดาน แอ็นด ลุค อะเรานด)
Cause you must’ve bumped yo’ head
(คอส ยู มาสทฝฺ บัมพ โย เฮ็ด)
And I love you enough to talk some sense back into you, baby
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู อินัฟ ทู ทอค ซัม เซ็นซ แบ็ค อีนทุ ยู , เบบิ)
I’d hate to see you come home, me the kids
(อาย เฮท ทู ซี ยู คัม โฮม , มี เดอะ คิด)
And the dog is gone
(แอ็นด เดอะ ด็อก อีส กอน)
Check my credentials…
(เช็ค มาย คริเดนแฌ็ลส)
I give you everything you want everything you need
(ไอ กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท เอ๊วี่ติง ยู นีด)
Even your friends say I’m a good woman
(อีเฝ็น ยุร ฟเร็นด เซ แอม มา เกิด วูมเอิน)
All I need to know is why?
(ออล ไอ นีด ทู โน อีส ฮไว)

Why don’t you love me?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ลัฝ มี)
Tell me, baby, why don’t you love me
(เท็ล มี , เบบิ , ฮไว ด้อนท์ ยู ลัฝ มี)
When I make me so damn easy to love?
(ฮเว็น นาย เมค มี โซ แด็ม อีสอิ ทู ลัฝ)
And why don’t you need me?
(แอ็นด ฮไว ด้อนท์ ยู นีด มี)
Tell me, baby, why don’t you need me
(เท็ล มี , เบบิ , ฮไว ด้อนท์ ยู นีด มี)
When I make me so damn easy to need?
(ฮเว็น นาย เมค มี โซ แด็ม อีสอิ ทู นีด)

I got beauty, I got class
(ไอ ก็อท บยูทิ , ไอ ก็อท คลาซ)
I got style, and I got ass
(ไอ ก็อท ซไทล , แอ็นด ดาย ก็อท อาซ)
And you don’t even care to care
(แอ็นด ยู ด้อนท์ อีเฝ็น แค ทู แค)
Looka here
(ลุกคา เฮียร)
I even put money in the bank account
(ไอ อีเฝ็น พัท มันอิ อิน เดอะ แบ็งค แอ็คเคานท)
Don’t have to ask no one to help me out
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู อาซค โน วัน ทู เฮ็ลพ มี เอ้า)
You don’t even notice that
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โนทิซ แดท)

Why don’t you love me?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ลัฝ มี)
Tell me, baby, why don’t you love me
(เท็ล มี , เบบิ , ฮไว ด้อนท์ ยู ลัฝ มี)
When I make me so damn easy to love?
(ฮเว็น นาย เมค มี โซ แด็ม อีสอิ ทู ลัฝ)
Why don’t you need me?
(ฮไว ด้อนท์ ยู นีด มี)
Tell me, baby, why don’t you need me
(เท็ล มี , เบบิ , ฮไว ด้อนท์ ยู นีด มี)
When I make me so damn easy to need?
(ฮเว็น นาย เมค มี โซ แด็ม อีสอิ ทู นีด)

I got beauty, I got heart
(ไอ ก็อท บยูทิ , ไอ ก็อท ฮาท)
Keep my head in them books, I’m sharp
(คีพ มาย เฮ็ด อิน เฑ็ม เบิค , แอม ชาร์พ)
But you don’t care to know I’m smart
(บัท ยู ด้อนท์ แค ทู โน แอม ซมาท)
Now, now now now now now now
(เนา , เนา เนา เนา เนา เนา เนา)
I got moves in your bedroom
(ไอ ก็อท มูฝ ซิน ยุร เบดรูม)
Keep you happy with the nasty things I do
(คีพ ยู แฮพพิ วิฑ เดอะ นาซทิ ธิง ซาย ดู)
But you don’t seem to be in tune
(บัท ยู ด้อนท์ ซีม ทู บี อิน ทยูน)
Ooh…..
(อู้)

Why don’t you love me?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ลัฝ มี)
Tell me, baby, why don’t you love me
(เท็ล มี , เบบิ , ฮไว ด้อนท์ ยู ลัฝ มี)
When I make me so damn easy to love?
(ฮเว็น นาย เมค มี โซ แด็ม อีสอิ ทู ลัฝ)
Why don’t you need me?
(ฮไว ด้อนท์ ยู นีด มี)
Tell me, baby, why don’t you need me
(เท็ล มี , เบบิ , ฮไว ด้อนท์ ยู นีด มี)
When I make me so damn easy to need?
(ฮเว็น นาย เมค มี โซ แด็ม อีสอิ ทู นีด)

There’s nothing not to love about me
(แดร์ นัธอิง น็อท ทู ลัฝ อะเบาท มี)
No, no, there’s nothing not to love about me
(โน , โน , แดร์ นัธอิง น็อท ทู ลัฝ อะเบาท มี)
I’m lovely
(แอม ลัฝลิ)
There’s nothing not to need about me
(แดร์ นัธอิง น็อท ทู นีด อะเบาท มี)
No, no, there’s nothing not to need about me
(โน , โน , แดร์ นัธอิง น็อท ทู นีด อะเบาท มี)
Maybe you’re just not the one
(เมบี ยัวร์ จัซท น็อท ดิ วัน)
Or maybe you’re just plain……. dumb
(ออ เมบี ยัวร์ จัซท พเลน ดัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Don’t You Love Me คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น