เนื้อเพลง G-Unit คำอ่านไทย G-Unit

[50 Cent]
( [ 50 เซ็นท ])

Yeah! 50 Cent.. Lloyd Banks.. Young Buck…
(เย่ ! 50 เซ็นท ลอยด แบ็งค ยัง บัค)
G G G G G-Unit! Haha!
(จี จี จี จี จี ยูนิท ! ฮาฮา !)

[Young Buc]
([ ยัง บัค ])

Vacate your home I come to brake your bones
(เฝเคท ยุร โฮม ไอ คัม ทู บเรค ยุร บอน)
Americas nightmare we at it again
(อะเมริคะ ไนท์แมร์ วี แอ็ท ดิธ อะเกน)
A desert eagle and a black mack 10
(อะ เดสเอิท อี๊เกิ้ล แอ็นด อะ บแล็ค แมกคฺ เทน)
And neva know what happend
(แอ็นด นีฝวา โน ว็อท happend)
When we come through them cowards dont want none
(ฮเว็น วี คัม ธรู เฑ็ม เคาเอิด ด้อนท์ ว็อนท นัน)
They screamin at they murderas but walkin’ with no guns
(เด สครีมมิน แอ็ท เด murderas บัท วอคกิน วิฑ โน กัน)
Come with me but dont run and die where your standin’
(คัม วิฑ มี บัท ด้อนท์ รัน แอ็นด ได ฮแว ยุร แสตนดิน)
See im holdin’ on this cannon and your life i’m demandin’
(ซี แอม โฮดดิน ออน ดีซ แคนนัน แอ็นด ยุร ไลฟ แอม demandin)
Put the pipe to your melon and your brains on the pavement
(พัท เดอะ ไพพ ทู ยุร เมลอัน แอ็นด ยุร บเรน ออน เดอะ เพฝเมนท)
These n*ggaz is talkin’ think that security gon save them
(ฑิส เอ็น *ggaz อีส ทอคกิ่น ธิงค แดท ซิคยูริทิ ก็อน เซฝ เฑ็ม)
Nobody gon speak when homicide pay a visit
(โนบอดี้ ก็อน ซพีค ฮเว็น ฮอมอิไซด เพ อะ ฝีสอิท)
Look you right in the eyes and yell ya ” we don’t know who did it ”
(ลุค ยู ไรท อิน ดิ ไอ แซน เย็ล ยา ” วี ด้อนท์ โน ฮู ดิด ดิท “)
Corrupted by street corner by shootin’ at the police
(เคาะรัพท ไบ ซทรีท คอเนอะ ไบ ชูดทิน แอ็ท เดอะ โพะลีซ)
The feins up all night and the neighbours gettin’ no sleep
(เดอะ feins อัพ ออล ไนท แอ็นด เดอะ เนเบอะ เกดดิน โน ซลีพ)
You betta get used to it you know how we do it
(ยู แบทดา เก็ท ยูซ ทู อิท ยู โน เฮา วี ดู อิท)
Shady Aftermath Interscope and G-Unit.
(เฌดอิ แอฟเตอร์แมท Interscope แอ็นด จี ยูนิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

We got action when you don’t
(วี ก็อท แอคฌัน ฮเว็น ยู ด้อนท์)
Show are places when you won’t
(โฌ อาร์ พเลซ ฮเว็น ยู ว็อนท)
G-Unit, [50 Cent] G-G-G-G, G-Unit
(จี ยูนิท , [ 50 เซ็นท ] จี จี จี จี , จี ยูนิท)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])

Now I told ya’ll on my first Dre joint I am Loco
(เนา ไอ โทลด ยอล ออน มาย เฟิซท ดรี จอยนท ไอ แอ็ม โลโก)
Betta than soso the games in the choke hold
(แบทดา แฑ็น soso เดอะ เกม ซิน เดอะ โชค โฮลด)
Disney’s is a nono I perfected the slow flow
(Disneys ซิส ซา nono ไอ เพ๊อร์เฟ็คท เดอะ ซโล ฟโล)
In D.C. they dance the gogo
(อิน ดี ซี เด ดานซ เดอะ gogo)
In L.A.they ride on lolo’s
(อิน แอล อะ เด ไรด ออน lolos)
G-Unit in the house, oh no
(จี ยูนิท อิน เดอะ เฮาซ , โอ โน)
You ain’t ready it’s heavy
(ยู เอน เรดอิ อิทซ เฮฝอิ)
65 chevy
(65 เชฝวี่)
Old school rollin’ im holdin’
(โอลด ซคูล โรลลิน แอม โฮดดิน)
20 inches spinnin’ from the beginnin’ we winnin’
(20 อินเชด สปินนินฟร็อม เดอะ beginnin วี วินนิน)
Gain’s his masculinity pimpin’ we not pretendin’
(เกน ฮิส แมซคิวลีนอิทิ พิมปิน วี น็อท พีเทนดิน)
Drop top glock cock ready for the drama
(ดร็อพ ท็อพ คล็อก ค็อค เรดอิ ฟอ เดอะ ดรามะ)
Pistol’s pop cop shot i’m heavy with them laama’s
(พิ๊สท่อล พ็อพ ค็อพ ฌ็อท แอม เฮฝอิ วิฑ เฑ็ม laamas)
Non-sop make it hot we the top regardless
(น็อน ซ็อพ เมค อิท ฮ็อท วี เดอะ ท็อพ ริกาดเล็ซ)
You can be the hardest
(ยู แค็น บี เดอะ ฮาร์เดท)
We’ll just be the smartest
(เว็ล จัซท บี เดอะ สมาร์เดด)
I warn you not to start us
(ไอ วอน ยู น็อท ทู ซทาท อัซ)
We’re not you average artist’s
(เวีย น็อท ยู แอฝเออะริจ อาทิซท)
My b*tch is like a goddess
(มาย บี *tch อีส ไลค เก กอดเดซ)
When paparazzi spot us
(ฮเว็น ปาปาเรซซี่ สพอท อัซ)
Cause flick after flick same ol’ sh*t that I kick, haha!
(คอส ฟลิค อาฟเทอะ ฟลิค เซม ol ฌะ *ที แดท ไอ คิด , ฮาฮา !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])

Guess who’s back mothaf*cker gun in the clip
(เก็ซ ฮู แบ็ค mothaf*cker กัน อิน เดอะ คลิพ)
Ready to smack up on these s*ckas that’s runnin’ they lip
(เรดอิ ทู ซแม็ค อัพ ออน ฑิส เอส *ckas แด๊ท รูนนิน เด ลิพ)
You can try any one of my shoes on none of em fit
(ยู แค็น ทไร เอนอิ วัน อ็อฝ มาย ฌู ออน นัน อ็อฝ เอ็ม ฟิท)
Your hundreds are shorter I’ll your pops his son is a daughter
(ยุร ฮันดเร็ด แซร์ ชอเดอ แอล ยุร พ็อพ ฮิส ซัน อีส ซา ดอเทอะ)
All I need is some cigars and quarter a couple cars and a lawyer
(ออล ไอ นีด อีส ซัม ซิกา แซน ควอเทอะ รา คั๊พเพิ่ล คา แซน อะ ลอเยอะ)
Kinda packin’ a b*tch and i’ll be back with a hit
(กินดา แพคกิน อะ บี *tch แอ็นด แอล บี แบ็ค วิฑ อะ ฮิท)
I’m that sick, Who the hell you thought it was
(แอม แดท ซิค , ฮู เดอะ เฮ็ล ยู ธอท ดิธ วอส)
I got expensive habits I can’t afford it cause
(ไอ ก็อท เอ็คซเพนซิฝ แฮบอิท ซาย แค็นท แอ็ฟโฟด ดิท คอส)
G-Unit is poppin’ and we performin’ all the clubs
(จี ยูนิท อีส พอพปิน แอ็นด วี performin ออล เดอะ คลับ)
N*ggas be shovin’ and pushin’ as someone is gooshin’ surpise
(เอ็น *ggas บี shovin แอ็นด พรุซชิน แอ็ส ซัมวัน อีส gooshin surpise)
She’s givin’ up the buns on her cushion
(ชี กีฝอิน อัพ เดอะ บัน ออน เฮอ คูฌอัน)
Sweatin’ and screamin’ s*ckin’ me off the rest of the evenin’
(สเวเดน แอ็นด สครีมมิน เอส *ckin มี ออฟฟ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ดิ อีฝนิน)
And i’m leavin’, on to the next city
(แอ็นด แอม เลวิน , ออน ทู เดอะ เน็คซท ซีทอิ)
Stashbox in the bus to I can bring the tex with me
(Stashbox อิน เดอะ บัซ ทู ไอ แค็น บริง เดอะ tex วิฑ มี)
I gotta go cause i’m gettin’ over you n*ggas ain’t over
(ไอ กอททะ โก คอส แอม เกดดิน โอเฝอะ ยู เอ็น *ggas เอน โอเฝอะ)
G-U-NIT
(จี ยู นิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง G-Unit คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น