เนื้อเพลง If You Leave คำอ่านไทย Good Charlotte

If you leave, don’t leave now.
( อิฟ ยู ลีฝ , ด้อนท์ ลีฝ เนา)
Please dont take my heart away.
(พลีส ด้อนท์ เทค มาย ฮาท อะเว)
Promise me, just one more night.
(พรอมอิซ มี , จัซท วัน โม ไนท)
Then we’ll go our separate ways
(เด็น เว็ล โก เอ๊า เซพอะริท เว)
We always had time on our side
(วี ออลเว แฮ็ด ไทม ออน เอ๊า ไซด)
Now its fading fast
(เนา อิทซ เฟดิง ฟัซท)
Every second, every moment
(เอฝริ เซคอันด , เอฝริ โมเม็นท)
We’ve got to, we’ve got to make it last.
(หวีบ ก็อท ทู , หวีบ ก็อท ทู เมค อิท ลาซท)
I’ll touch you once, I’ll touch you twice
(แอล ทั๊ช ยู วันซ , แอล ทั๊ช ยู ทไวซ)
I wont let go, at any price
(ไอ ว็อนท เล็ท โก , แอ็ท เอนอิ พไรซ)
I need you now, like I needed you then.
(ไอ นีด ยู เนา , ไลค ไก นีด ยู เด็น)
You always said we would still be friends.
(ยู ออลเว เซ็ด วี เวิด ซทิล บี ฟเร็นด)
Someday.
(ซัมเดย์)
If you leave, I wont cry
(อิฟ ยู ลีฝ , ไอ ว็อนท คไร)
I wont waste a single day
(ไอ ว็อนท เวซท อะ ซิ๊งเกิ้ล เด)
But if u leave, no don’t look back
(บัท อิฟ ยู ลีฝ , โน ด้อนท์ ลุค แบ็ค)
I’ll be running the other way.
(แอล บี รันนิง ดิ อัฑเออะ เว)
Seven years, went under the bridge.
(เซฝเอ็น เยีย , เว็นท อันเดอะ เดอะ บริจ)
Time was standing still
(ไทม วอส ซแทนดิง ซทิล)
Heaven knows what happens now.
(เฮฝเอ็น โน ว็อท แฮพเพ็น เนา)
You’ve got, you’ve got to say you will.
(ยู๊ฟ ก็อท , ยู๊ฟ ก็อท ทู เซ ยู วิล)
I’ll touch you once, I’ll touch you twice.
(แอล ทั๊ช ยู วันซ , แอล ทั๊ช ยู ทไวซ)
I wont let go, at any price.
(ไอ ว็อนท เล็ท โก , แอ็ท เอนอิ พไรซ)
I need you now, like I needed you then.
(ไอ นีด ยู เนา , ไลค ไก นีด ยู เด็น)
You always said we’d still be friends.
(ยู ออลเว เซ็ด เว็ด ซทิล บี ฟเร็นด)
I’ll touch you once, I’ll touch you twice.
(แอล ทั๊ช ยู วันซ , แอล ทั๊ช ยู ทไวซ)
I wont let go, at any price.
(ไอ ว็อนท เล็ท โก , แอ็ท เอนอิ พไรซ)
I need you now, like I needed you then.
(ไอ นีด ยู เนา , ไลค ไก นีด ยู เด็น)
You always said we would still be friends.
(ยู ออลเว เซ็ด วี เวิด ซทิล บี ฟเร็นด)
Someday.. Someday..
(ซัมเดย์ ซัมเดย์)
Oh if you leave, oh if you leave..
(โอ อิฟ ยู ลีฝ , โอ อิฟ ยู ลีฝ)
If you leave….
(อิฟ ยู ลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Leave คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น