เนื้อเพลง Rag Doll คำอ่านไทย Aerosmith

Rag doll, livin’ in a movie
( แร็ก ด็อล , ลีฝอิน อิน อะ มูวี่)
Hot tramp, Daddy’s little cutie
(ฮ็อท ทแร็มพ , แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล คิวดี)
So fine, they’ll never see ya
(โซ ไฟน , เด๊ว เนฝเออะ ซี ยา)
Leavin’ by the back door, man
(เลวิน ไบ เดอะ แบ็ค โด , แม็น)

Hot time, get it while it’s easy
(ฮ็อท ไทม , เก็ท ดิธ ฮไวล อิทซ อีสอิ)
Don’t mind, come on up and see me
(ด้อนท์ ไมนด , คัมมอน อัพ แอ็นด ซี มี)
Rag doll, baby won’t you do me
(แร็ก ด็อล , เบบิ ว็อนท ยู ดู มี)
Like you done before
(ไลค ยู ดัน บิโฟ)

I’m feelin’ like a bad boy
(แอม ฟีลิน ไลค เก แบ็ด บอย)
MMM Just a like a bad boy
(อึม จัซท ดา ไลค เก แบ็ด บอย)
I’m rippin’ up a rag doll
(แอม ริพปิน อัพ อะ แร็ก ด็อล)
Like throwin’ away an old toy
(ไลค โตวอิน อะเว แอน โอลด ทอย)
Some babe’s talkin’ real loud
(ซัม เบบ ทอคกิ่น ริแอ็ล เลาด)
Talking all about the new crowd
(ทอคอิง ออล อะเบาท เดอะ นยู คเราด)
Try and sell me on an old dream
(ทไร แอ็นด เซ็ล มี ออน แอน โอลด ดรีม)
A new version of the old scene
(อะ นยู เฝอฉัน อ็อฝ ดิ โอลด ซีน)
Speak easy on the grape vine
(ซพีค อีสอิ ออน เดอะ กเรพ ไฝน)
Keep shufflin’ in the shoe shine
(คีพ shufflin อิน เดอะ ฌู ไฌน)
Old tin lizzy do it ’til you’re dizzy
(โอลด ทิน ลีสสิ ดู อิท ทิล ยัวร์ ดีสสิ)
Give it all ya got until you’re put out of your misery
(กิฝ อิท ดอร์ ยา ก็อท อันทีล ยัวร์ พัท เอ้า อ็อฝ ยุร มีสริ)

Rag doll, living in a movie
(แร็ก ด็อล , ลีฝอิง อิน อะ มูวี่)
Hot tramp, Daddy’s little cutie
(ฮ็อท ทแร็มพ , แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล คิวดี)
So fine, they’ll never see ya
(โซ ไฟน , เด๊ว เนฝเออะ ซี ยา)
Leavin’ by the back door, man
(เลวิน ไบ เดอะ แบ็ค โด , แม็น)

Hot time, get it while it’s easy
(ฮ็อท ไทม , เก็ท ดิธ ฮไวล อิทซ อีสอิ)
Don’t mind, come on up and see me
(ด้อนท์ ไมนด , คัมมอน อัพ แอ็นด ซี มี)
Rag doll, baby won’t you do me
(แร็ก ด็อล , เบบิ ว็อนท ยู ดู มี)
Like you done before
(ไลค ยู ดัน บิโฟ)

Yes, I’m movin’, Yes, I’m movin’
(เย็ซ , แอม มูฝวิน , เย็ซ , แอม มูฝวิน)
Get ready for the big time
(เก็ท เรดอิ ฟอ เดอะ บิก ไทม)
Tap dancing on a land mine
(แท็พ แด็นซิง ออน อะ แล็นด ไมน)
Yes, I’m movin’, Yes, I’m movin’
(เย็ซ , แอม มูฝวิน , เย็ซ , แอม มูฝวิน)
Old tin lizzy do it till you dizzy
(โอลด ทิน ลีสสิ ดู อิท ทิล ยู ดีสสิ)
Give it all ya got until you’re put out of your misery
(กิฝ อิท ดอร์ ยา ก็อท อันทีล ยัวร์ พัท เอ้า อ็อฝ ยุร มีสริ)

Rag doll, living in a movie
(แร็ก ด็อล , ลีฝอิง อิน อะ มูวี่)
Hot tramp, Daddy’s little cutie
(ฮ็อท ทแร็มพ , แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล คิวดี)
So fine, they’ll never see ya
(โซ ไฟน , เด๊ว เนฝเออะ ซี ยา)
Leavin’ by the back door, man
(เลวิน ไบ เดอะ แบ็ค โด , แม็น)

Hot time, get it while it’s easy
(ฮ็อท ไทม , เก็ท ดิธ ฮไวล อิทซ อีสอิ)
Don’t mind, come on up and see me
(ด้อนท์ ไมนด , คัมมอน อัพ แอ็นด ซี มี)
Rag doll, baby won’t you do me, baby won’t you do me, baby won’t you do me
(แร็ก ด็อล , เบบิ ว็อนท ยู ดู มี , เบบิ ว็อนท ยู ดู มี , เบบิ ว็อนท ยู ดู มี)
Like you done before, huh huh
(ไลค ยู ดัน บิโฟ , ฮู ฮู)

Yes, I’m movin’, Yes, I’m movin’
(เย็ซ , แอม มูฝวิน , เย็ซ , แอม มูฝวิน)
Get ready for the big time
(เก็ท เรดอิ ฟอ เดอะ บิก ไทม)
Get crazy on the m*onshine
(เก็ท คเรสิ ออน เดอะ เอ็ม *onshine)
Yes, I’m movin’, I’m really movin’
(เย็ซ , แอม มูฝวิน , แอม ริแอ็ลลิ มูฝวิน)

Sloe gin fizzy
(ซโล จิน ฟีสสิ)
Do it ’til you’re dizzy
(ดู อิท ทิล ยัวร์ ดีสสิ)
Give it all you got until you’re put out of your misery
(กิฝ อิท ดอร์ ยู ก็อท อันทีล ยัวร์ พัท เอ้า อ็อฝ ยุร มีสริ)

Rag doll, living in a movie
(แร็ก ด็อล , ลีฝอิง อิน อะ มูวี่)
Hot tramp, Daddy’s little cutie
(ฮ็อท ทแร็มพ , แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล คิวดี)
So fine, they’ll never see ya
(โซ ไฟน , เด๊ว เนฝเออะ ซี ยา)
Leavin’ by the back door, man
(เลวิน ไบ เดอะ แบ็ค โด , แม็น)

Hot time, get it while it’s easy
(ฮ็อท ไทม , เก็ท ดิธ ฮไวล อิทซ อีสอิ)
Don’t mind, come on up and see me
(ด้อนท์ ไมนด , คัมมอน อัพ แอ็นด ซี มี)
Rag doll, baby won’t you do me
(แร็ก ด็อล , เบบิ ว็อนท ยู ดู มี)
Like you done before
(ไลค ยู ดัน บิโฟ)

Rag doll, living in a movie
(แร็ก ด็อล , ลีฝอิง อิน อะ มูวี่)
Hot tramp, Daddy’s little cutie
(ฮ็อท ทแร็มพ , แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล คิวดี)
So fine, they’ll never see ya
(โซ ไฟน , เด๊ว เนฝเออะ ซี ยา)
Leavin’ by the back door, man
(เลวิน ไบ เดอะ แบ็ค โด , แม็น)

Hot time, get it while it’s easy
(ฮ็อท ไทม , เก็ท ดิธ ฮไวล อิทซ อีสอิ)
Don’t mind, come on up and see me
(ด้อนท์ ไมนด , คัมมอน อัพ แอ็นด ซี มี)
Rag doll, baby won’t you do me
(แร็ก ด็อล , เบบิ ว็อนท ยู ดู มี)
Like you done before
(ไลค ยู ดัน บิโฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rag Doll คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น