เนื้อเพลง Still Frame คำอ่านไทย Trapt

Please help me ’cause I’m breaking down,
( พลีส เฮ็ลพ มี คอส แอม บเรคคิง เดาน ,)
this picture’s frozen and I can’t get out [of here]
(ดีซ พีคเชอะ โฟ๊เซน แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท เอ้า [ อ็อฝ เฮียร ])
Believe me, I’m just as lost as you
(บิลีฝ มี , แอม จัซท แอ็ส ล็อซท แอ็ส ยู)
And every time I think I’ve finally made it
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ ธิงค แอฝ ไฟแน็ลลิ เมด อิท)
I learn I’m farther away than I’ve ever been before
(ไอ เลิน แอม ฟาเฑอะ อะเว แฑ็น แอฝ เอฝเออะ บีน บิโฟ)
I see the clock and it’s ticking away, and the hourglass empty
(ไอ ซี เดอะ คล็อค แอ็นด อิทซ ทิคคิง อะเว , แอ็นด เดอะ เฮาเรอกราส เอมทิ)
What the f*** do I have to say
(ว็อท เดอะ เอฟ *** ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซ)
Keep it inside the image portrayed
(คีพ อิท อีนไซด ดิ อีมอิจ โพทเร)
As if I couldn’t stand losing as if I couldn’t be saved, no way
(แอ็ส อิฟ ฟาย คูดซึ่น ซแท็นด โรซิง แอ็ส อิฟ ฟาย คูดซึ่น บี เซฝ , โน เว)
A small confession I think I’m starting to lose it
(อะ ซมอล ค็อนเฟฌอัน นาย ธิงค แอม ซทาททิง ทู ลูส อิท)
I think I’m drifting away from the people I really need
(ไอ ธิงค แอม ดริฟทิง อะเว ฟร็อม เดอะ พี๊เพิ่ล ไอ ริแอ็ลลิ นีด)
A small reflection on when we were younger
(อะ ซมอล ริฟเคลฌัน ออน ฮเว็น วี เวอ ยังเกอะ)
We had it all figured ’cause we had everything covered
(วี แฮ็ด ดิท ออล ฟีกยุร คอส วี แฮ็ด เอ๊วี่ติง คัฝเออะ)
Now we’re older it’s getting harder to see
(เนา เวีย โอลเดอะ อิทซ เกดดดิ้ง อาณ์เดอ ทู ซี)
What this future will hold for us, what the f*** are we going to be?
(ว็อท ดีซ ฟยูเชอะ วิล โฮลด ฟอ อัซ , ว็อท เดอะ เอฟ *** อาร์ วี โกอิ้ง ทู บี)
I’m afraid I’m falling farther away [from where I want to be]
(แอม อัฟเรด แอม ฟ๊อลิง ฟาเฑอะ อะเว [ ฟร็อม ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still Frame คำอ่านไทย Trapt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น