เนื้อเพลง Only You (Remix) คำอ่านไทย 112

[feat. MA$E and Notorious B.I.G.]
( [ ฟีท มา $อี แอ็นด โนะโทเรียซ บี ไอ จี ])

[Puff Daddy]
([ พัฟ แดดดิ ])
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
Eh eh, eh eh,
(เอ เอ , เอ เอ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
eh eh, eh eh,
(เอ เอ , เอ เอ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
Check it out…
(เช็ค อิท เอ้า)

[Notorious B.I.G]
([ โนะโทเรียซ บี ไอ จี ])
Je-sus the notorious just,
(จี sus เดอะ โนะโทเรียซ จัซท ,)
Please us with your lyrical thesis,
(พลีส อัซ วิฑ ยุร ลีริแค็ล ธีซิซ ,)
We just chillin,
(วี จัซท ชิลลิน,)
Milk em top billin,
(มิลค เอ็ม ท็อพ billin ,)
Silk and pure linen,
(ซิลค แอ็นด พยูร ลีนอิน ,)
Me and little Cease,
(มี แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล ซีซ ,)
Malibu sea breeze,
(Malibu ซี บรีส ,)
Dom P’s,
(ดัม Ps ,)
Palm trees,
(พาม ทรี ,)
Cats lay in Pablo,
(แค็ท เล อิน Pablo ,)
In milked out diablos,
(อิน มิลค เอ้า diablos ,)
The Williest,
(เดอะ Williest ,)
B*tches be the silliest,
(บี *tches บี เดอะ silliest ,)
The more I smoke,
(เดอะ โม ไอ ซโมค ,)
The smaller the phillie gets,
(เดอะ สเมลเลอ เดอะ ฟิวลี เก็ท ,)
Room 112 where the players dwell,
(รุม 112 ฮแว เดอะ เพย์เยอร์ ดเว็ล ,)
To stash more cash than Burn and Hale,
(ทู สแตช โม แค็ฌ แฑ็น เบิน แอ็นด เฮล ,)
Inhale,
(อินเฮล ,)
Make you feel good like Tony Toni Tone [feels good],
(เมค ยู ฟีล เกิด ไลค โทนี่ Toni โทน [ ฟีล เกิด ] ,)
Dig up in your middle like Monie [yeah],
(ดิก อัพ อิน ยุร มิ๊ดเดิ้ล ไลค Monie [ เย่ ] ,)
Don’t know me,
(ด้อนท์ โน มี ,)
But your settin up to blow me,
(บัท ยุร เซทดิน อัพ ทู บโล มี ,)
Try to style,
(ทไร ทู ซไทล ,)
Fly up north with a homie [yes],
(ฟไล อัพ นอธ วิฑ อะ โฮมี [ เย็ซ ] ,)
It’s style is dondatta,
(อิทซ ซไทล อีส dondatta ,)
Playas stay splurgin’,
(พอลเย ซเท splurgin ,)
Game so tight,
(เกม โซ ไทท ,)
They call it virgin…
(เด คอล อิท เฝอจิน)

[112]
([ 112 ])
Oh I need to know,
(โอ ไอ นีด ทู โน ,)
Where we stand,
(ฮแว วี ซแท็นด ,)
Do we share this special thing called love,
(ดู วี แฌ ดีซ ซเพฌแอ็ล ธิง คอล ลัฝ ,)
I know I do,
(ไอ โน ไอ ดู ,)
What about you,
(ว็อท อะเบาท ยู ,)
I just can’t get enough of the time…
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ เดอะ ไทม)

I need you in my life,
(ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ ,)
Where do we go,
(ฮแว ดู วี โก ,)
What do I do,
(ว็อท ดู ไอ ดู ,)
I can’t live without your love,
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ ,)
Thinkin’ of you,
(ติ้งกิน อ็อฝ ยู ,)
Makes me feel,
(เมค มี ฟีล ,)
Like I am the only one for you,
(ไลค ไก แอ็ม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ ยู ,)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Girl I want to be with you,
(เกิล ไอ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู ,)
No one else,
(โน วัน เอ็ลซ ,)
Only you,
(โอ๊นลี่ ยู ,)
Why can’t we just,
(ฮไว แค็นท วี จัซท ,)
Make it happen,
(เมค อิท แฮพเพ็น ,)
Baby, I need you in my life…
(เบบิ , ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)

Every time I’m with you,
(เอฝริ ไทม แอม วิฑ ยู ,)
Never want it to come to an end [thought I told you that we won’t stop],
(เนฝเออะ ว็อนท ดิธ ทู คัม ทู แอน เอ็นด [ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ] ,)
You always make me so happy,
(ยู ออลเว เมค มี โซ แฮพพิ ,)
You’ll always have a place in my heart…
(โยว ออลเว แฮ็ฝ อะ พเลซ อิน มาย ฮาท)

I need you in my life,
(ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ ,)
Where do we go,
(ฮแว ดู วี โก ,)
What do I do,
(ว็อท ดู ไอ ดู ,)
I can’t live without your love,
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ ,)
Thinkin’ of you,
(ติ้งกิน อ็อฝ ยู ,)
Makes me feel,
(เมค มี ฟีล ,)
Like I am the only one for you,
(ไลค ไก แอ็ม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ ยู ,)

[Mase]
([ Mase ])
Now you can hum all you want to,
(เนา ยู แค็น ฮัม ออล ยู ว็อนท ทู ,)
Cum all you want to,
(คัม ออล ยู ว็อนท ทู ,)
Money I’mma front you,
(มันอิ แอมมา ฟรันท ยู ,)
Girl I wanna flaunt you,
(เกิล ไอ วอนนา ฟลอนท ยู ,)
I’mma always want you,
(แอมมา ออลเว ว็อนท ยู ,)
When nobody want you,
(ฮเว็น โนบอดี้ ว็อนท ยู ,)
If I die now my love will still haunt you,
(อิฟ ฟาย ได เนา มาย ลัฝ วิล ซทิล ฮอนท ยู ,)
Mase ain’t the one that will pay for your phone,
(Mase เอน ดิ วัน แดท วิล เพ ฟอ ยุร โฟน ,)
Mase be the one that will take you home,
(Mase บี ดิ วัน แดท วิล เทค ยู โฮม ,)
Even though I’m not the one that gave you the stone,
(อีเฝ็น โธ แอม น็อท ดิ วัน แดท เกฝ ยู เดอะ ซโทน ,)
All your nights alone,
(ออล ยุร ไนท อะโลน ,)
I could make you moan,
(ไอ เคิด เมค ยู โมน ,)
Everybody know I got more bounce than the ounce,
(เอวี่บอดี้ โน ไอ ก็อท โม เบานซ แฑ็น ดิ อันซ ,)
Bad Boy get more money than you can count,
(แบ็ด บอย เก็ท โม มันอิ แฑ็น ยู แค็น เคานท ,)
Why I’m buying things you can’t even pronounce,
(ฮไว แอม บายอิ้ง ธิง ยู แค็นท อีเฝ็น พโระเนานซ ,)
I’d do it to your cat for a large amount,
(อาย ดู อิท ทู ยุร แค็ท ฟอ รา ลาจ อะเมานท ,)
And when the beef come you know where to be found,
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ บีฟ คัม ยู โน ฮแว ทู บี เฟานด ,)
Why I be around till the winner is announced [the winner is],
(ฮไว ไอ บี อะเรานด ทิล เดอะ วีนเนอะ อีส แอ็นเนานซ [ เดอะ วีนเนอะ อีส ] ,)
So there ya go girl with thousands in ya palms,
(โซ แดร์ ยา โก เกิล วิฑ เธาแส็น ซิน ยา พาม ,)
Why you can’t let by gones be by gones…
(ฮไว ยู แค็นท เล็ท ไบ กอน บี ไบ กอน)

[112]
([ 112 ])
Where do I go,
(ฮแว ดู ไอ โก ,)
What must I do,
(ว็อท มัซท ไอ ดู ,)
If I can’t live without your love,
(อิฟ ฟาย แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ ,)
Thinkin’ of you, makes me feel, baby,
(ติ้งกิน อ็อฝ ยู , เมค มี ฟีล , เบบิ ,)
Like I am the only one for you,
(ไลค ไก แอ็ม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ ยู ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Puff Daddy]
([ พัฟ แดดดิ ])
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
Eh eh, eh eh,
(เอ เอ , เอ เอ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
eh eh,
(เอ เอ ,)
I thought I told you that we won’t stop,
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ ,)
I thought I told you that we won’t stop…
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แดท วี ว็อนท ซท็อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only You (Remix) คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น