เนื้อเพลง Fancy คำอ่านไทย Destiny’s Child

I don’t fancy you too much, child
( ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช , ไชล)
I don’t fancy you too much
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช)
I don’t fancy you too much, child
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช , ไชล)
I don’t fancy you too much
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช)
You think you’re cute, you think you’re fine
(ยู ธิงค ยัวร์ คยูท , ยู ธิงค ยัวร์ ไฟน)

You’re always trying to steal my shine
(ยัวร์ ออลเว ทไรอิง ทู ซทีล มาย ไฌน)
Get off of me, don’t mess with me
(เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มี , ด้อนท์ เมซ วิฑ มี)
You know who you are
(ยู โน ฮู ยู อาร์)

I’ve always been so nice to you, girl
(แอฝ ออลเว บีน โซ ไน๊ซ์ ทู ยู , เกิล)
Helping you girl, there for you girl
(เฮลพิง ยู เกิล , แดร์ ฟอ ยู เกิล)
You always tried to compete with me, girl
(ยู ออลเว ทไร ทู ค็อมพีท วิฑ มี , เกิล)
Using me girl, abusing me girl
(ยูสซิง มี เกิล , แอบบิวซิง มี เกิล)
Flirtin’ with every man you see
(เฟอทอิน วิฑ เอฝริ แม็น ยู ซี)
Especially if the man likes me
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิฟ เดอะ แม็น ไลค มี)
Baby where’s your self esteem
(เบบิ ฮแว ยุร เซ็ลฟ เอ็ซทีม)
Find your own identity
(ไฟนด ยุร โอน ไอเดนทิทิ)
[Your head ain’t right] No congratulating schemer
([ ยุร เฮ็ด เอน ไรท ] โน congratulatings schemer)
[Your head ain’t right] You’s a liar and a cheater
([ ยุร เฮ็ด เอน ไรท ] ยู ซา ไลเออะ แอ็นด อะ ชีทเดอ)
And I don’t want you I don’t want you I don’t want you no more
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ยู ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม)
Don’t come knockin’ at my door
(ด้อนท์ คัม นอคคินแอ็ท มาย โด)
I don’t know what you came here for, if you didn’t know then now you know
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม เฮียร ฟอ , อิฟ ยู ดิ๊นอิน โน เด็น เนา ยู โน)

I don’t fancy you too much, child
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช , ไชล)
I don’t fancy you too much
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช)
I don’t fancy you too much, child
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช , ไชล)
I don’t fancy you too much
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช)
You think you’re cute, you think you’re fine
(ยู ธิงค ยัวร์ คยูท , ยู ธิงค ยัวร์ ไฟน)
You’re always trying to steal my shine
(ยัวร์ ออลเว ทไรอิง ทู ซทีล มาย ไฌน)
Get off of me, don’t mess with me
(เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มี , ด้อนท์ เมซ วิฑ มี)
You know who you are
(ยู โน ฮู ยู อาร์)

Roll those eyes girl, twist them hips girl
(โรล โฑส ไอ เกิล , ทวิซท เฑ็ม ฮิพ เกิล)
Swing those hands all in the air
(ซวิง โฑส แฮ็นด ซอร์ อิน ดิ แอ)
If you wonder why you never had a girlfriend, I think I made myself clear
(อิฟ ยู วันเดอะ ฮไว ยู เนฝเออะ แฮ็ด อะ เกลิลเฟรน , ไอ ธิงค ไอ เมด ไมเซลฟ คเลีย)
Girl change your ways right now today
(เกิล เชนจ ยุร เว ไรท เนา ทุเด)
Stop hating me, baby find your own identity
(ซท็อพ เฮดติง มี , เบบิ ไฟนด ยุร โอน ไอเดนทิทิ)
[Your head ain’t right] No congratulating schemer
([ ยุร เฮ็ด เอน ไรท ] โน congratulatings schemer)
[Your head ain’t right] You’s a liar and a cheater
([ ยุร เฮ็ด เอน ไรท ] ยู ซา ไลเออะ แอ็นด อะ ชีทเดอ)
And I don’t want you I don’t want you I don’t want you no more
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ยู ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน โม)
Don’t come knockin’ at my door
(ด้อนท์ คัม นอคคินแอ็ท มาย โด)
Don’t know what you came here for, if you didn’t know then now you know
(ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม เฮียร ฟอ , อิฟ ยู ดิ๊นอิน โน เด็น เนา ยู โน)

I don’t fancy you too much, child
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช , ไชล)
I don’t fancy you too much
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช)
I don’t fancy you too much, child
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช , ไชล)
I don’t fancy you too much
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช)
You think you’re cute, you think you’re fine
(ยู ธิงค ยัวร์ คยูท , ยู ธิงค ยัวร์ ไฟน)
You’re always trying to steal my shine
(ยัวร์ ออลเว ทไรอิง ทู ซทีล มาย ไฌน)
Get off of me, don’t mess with me
(เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มี , ด้อนท์ เมซ วิฑ มี)
You know who you are
(ยู โน ฮู ยู อาร์)

Girlfriend Lord knows that I’ve tried
(เกลิลเฟรน ลอด โน แดท แอฝ ทไร)
No matter how much I give to you, you wanna use me for what I got
(โน แมทเทอะ เฮา มัช ไอ กิฝ ทู ยู , ยู วอนนา ยูซ มี ฟอ ว็อท ไอ ก็อท)
You take me kindness for weakness, you take advantage of people
(ยู เทค มี ไคนดเน็ซ ฟอ วีคเน็ซ , ยู เทค แอ็ดฝานทิจ อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
One day you shall reap what you sew, girl get your head up out the clouds
(วัน เด ยู แฌ็ล รีพ ว็อท ยู โซ , เกิล เก็ท ยุร เฮ็ด อัพ เอ้า เดอะ คเลาด)

Girlfriend, you think you’re cute
(เกลิลเฟรน , ยู ธิงค ยัวร์ คยูท)
Girlfriend, don’t ya think you’re fine
(เกลิลเฟรน , ด้อนท์ ยา ธิงค ยัวร์ ไฟน)
Girlfriend, you’re always trying
(เกลิลเฟรน , ยัวร์ ออลเว ทไรอิง)
Always trying to steal my shine
(ออลเว ทไรอิง ทู ซทีล มาย ไฌน)
Girlfriend, you think you’re cute [Repeat]
(เกลิลเฟรน , ยู ธิงค ยัวร์ คยูท [ ริพีท ])

I don’t fancy you too much, child
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช , ไชล)
I don’t fancy you too much
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช)
I don’t fancy you too much, child
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช , ไชล)
I don’t fancy you too much
(ไอ ด้อนท์ แฟนซิ ยู ทู มัช)
You think you’re cute, you think you’re fine
(ยู ธิงค ยัวร์ คยูท , ยู ธิงค ยัวร์ ไฟน)
You’re always trying to steal my shine
(ยัวร์ ออลเว ทไรอิง ทู ซทีล มาย ไฌน)
Get off of me, don’t mess with me
(เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มี , ด้อนท์ เมซ วิฑ มี)
You know who you are [Repeat 3 times]
(ยู โน ฮู ยู อาร์ [ ริพีท ที ไทม ])

I won’t say no names
(ไอ ว็อนท เซ โน เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fancy คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น