เนื้อเพลง Adia คำอ่านไทย Sarah McLachlan

adia i do believe i failed you
( adia ไอ ดู บิลีฝ ไอ เฟล ยู)
adia i know i let you down
(adia ไอ โน ไอ เล็ท ยู เดาน)
don’t you know i tried so hard
(ด้อนท์ ยู โน ไอ ทไร โซ ฮาด)
to love you in my way
(ทู ลัฝ ยู อิน มาย เว)
it’s easy let it go
(อิทซ อีสอิ เล็ท ดิธ โก)

adia i’m empty since you left me
(adia แอม เอมทิ ซินซ ยู เล็ฟท มี)
trying to find a way to carry on
(ทไรอิง ทู ไฟนด อะ เว ทู แคริ ออน)
i search myself and everyone
(ไอ เซิช ไมเซลฟ แอ็นด เอ๊วี่วัน)
to see where we went wrong
(ทู ซี ฮแว วี เว็นท ร็อง)

cause there’s no one left to finger
(คอส แดร์ โน วัน เล็ฟท ทู ฟีงเกอะ)
there’s no one here to blame
(แดร์ โน วัน เฮียร ทู บเลม)
there’s no one left to talk to honey
(แดร์ โน วัน เล็ฟท ทู ทอค ทู ฮันอิ)
and there ain’t no one to buy our innocence
(แอ็นด แดร์ เอน โน วัน ทู ไบ เอ๊า อีนโนะเซ็นซ)
cause we are born innocent
(คอส วี อาร์ บอน อีนโนะเซ็นท)
believe me adia we are still innocent
(บิลีฝ มี adia วี อาร์ ซทิล อีนโนะเซ็นท)
it’s easy we all falter
(อิทซ อีสอิ วี ออล ฟอลเทอะ)
does it matter
(โด ซิท แมทเทอะ)

adia i thought we could make it
(adia ไอ ธอท วี เคิด เมค อิท)
but i know i can’t change the way you feel
(บัท ไอ โน ไอ แค็นท เชนจ เดอะ เว ยู ฟีล)
i leave you with your misery
(ไอ ลีฝ ยู วิฑ ยุร มีสริ)
a friend who won’t betray
(อะ ฟเร็นด ฮู ว็อนท บิทเร)
i pull you from your tower
(ไอ พุล ยู ฟร็อม ยุร เท๊าเว่อร์)
i take away your pain
(ไอ เทค อะเว ยุร เพน)
and show you all the beauty you possess
(แอ็นด โฌ ยู ออล เดอะ บยูทิ ยู พ็อสเสซ)
if you’d only let yourself believe that
(อิฟ ยูต โอ๊นลี่ เล็ท ยุรเซลฟ บิลีฝ แดท)

we are born innocent
(วี อาร์ บอน อีนโนะเซ็นท)
believe me adia we are still innocent
(บิลีฝ มี adia วี อาร์ ซทิล อีนโนะเซ็นท)
it’s easy we all falter does it matter
(อิทซ อีสอิ วี ออล ฟอลเทอะ โด ซิท แมทเทอะ)
believe me adia we are still innocent
(บิลีฝ มี adia วี อาร์ ซทิล อีนโนะเซ็นท)

cause we are born innocent
(คอส วี อาร์ บอน อีนโนะเซ็นท)
adia we are still
(adia วี อาร์ ซทิล)
it’s easy we all falter but does it matter
(อิทซ อีสอิ วี ออล ฟอลเทอะ บัท โด ซิท แมทเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Adia คำอ่านไทย Sarah McLachlan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น