เนื้อเพลง All at Sea คำอ่านไทย Jamie Cullum

I’m all at sea
( แอม ออล แอ็ท ซี)
Where no one can bother me
(ฮแว โน วัน แค็น บอฑเออะ มี)
Forgot my roots
(เฟาะกอท มาย รูท)
If only for a day
(อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ รา เด)
Just me and my thoughts
(จัซท มี แอ็นด มาย ธอท)
Sitting far away
(ซีททิง ฟา อะเว)

Like a warm drink it seeps into my soul
(ไลค เก วอม ดริงค อิท ซีพ อีนทุ มาย โซล)
Please just leave me right here on my own
(พลีส จัซท ลีฝ มี ไรท เฮียร ออน มาย โอน)
Later on you could spend some time with me
(เลทเออะ ออน ยู เคิด ซเพ็นด ซัม ไทม วิฑ มี)
If you want to, all at sea
(อิฟ ยู ว็อนท ทู , ออล แอ็ท ซี)

I’m all at sea
(แอม ออล แอ็ท ซี)
Where no-one can bother me
(ฮแว โน วัน แค็น บอฑเออะ มี)
I sleep by myself
(ไอ ซลีพ ไบ ไมเซลฟ)
I drink on my own
(ไอ ดริงค ออน มาย โอน)
I don’t speak to nobody
(ไอ ด้อนท์ ซพีค ทู โนบอดี้)
I gave away my phone
(ไอ เกฝ อะเว มาย โฟน)

Like a warm drink it seeps into my soul
(ไลค เก วอม ดริงค อิท ซีพ อีนทุ มาย โซล)
Please just leave me right here on my own
(พลีส จัซท ลีฝ มี ไรท เฮียร ออน มาย โอน)
Later on you could spend some time with me
(เลทเออะ ออน ยู เคิด ซเพ็นด ซัม ไทม วิฑ มี)
If you want to, all at sea
(อิฟ ยู ว็อนท ทู , ออล แอ็ท ซี)

Now I need you more than ever
(เนา ไอ นีด ยู โม แฑ็น เอฝเออะ)
I need you more than ever now
(ไอ นีด ยู โม แฑ็น เอฝเออะ เนา)

If you don’t need it every day
(อิฟ ยู ด้อนท์ นีด ดิท เอฝริ เด)
But sometimes don’t you just crave
(บัท ซัมไทม์ ด้อนท์ ยู จัซท คเรฝ)
To disappear within your mind
(ทู ดิแซ็พเพีย วิฑีน ยุร ไมนด)
You never know what you might find
(ยู เนฝเออะ โน ว็อท ยู ไมท ไฟนด)
So come and spend some time with me
(โซ คัม แอ็นด ซเพ็นด ซัม ไทม วิฑ มี)
And we will spend it all at sea
(แอ็นด วี วิล ซเพ็นด ดิท ออล แอ็ท ซี)

Like a warm drink it seeps into my soul
(ไลค เก วอม ดริงค อิท ซีพ อีนทุ มาย โซล)
Please just leave me right here on my own
(พลีส จัซท ลีฝ มี ไรท เฮียร ออน มาย โอน)
Later on you could spend some time with me
(เลทเออะ ออน ยู เคิด ซเพ็นด ซัม ไทม วิฑ มี)
If you want to, all at sea
(อิฟ ยู ว็อนท ทู , ออล แอ็ท ซี)

Ooooh
(อู้)
If you want to, all at sea
(อิฟ ยู ว็อนท ทู , ออล แอ็ท ซี)
If you want to
(อิฟ ยู ว็อนท ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All at Sea คำอ่านไทย Jamie Cullum

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น