เนื้อเพลง U Make Me Wanna คำอ่านไทย Jadakiss

[chorus]
( [ โครัซ ])
K-I-S-S me
(เค ไอ เอส เอส มี)
[and i just wanna make]
([ แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เมค ])
love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
[i love it when you say]
([ ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู เซ ])
K-I-S-S me
(เค ไอ เอส เอส มี)
[and i just wanna make]
([ แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เมค ])
love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)

[verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
ayo the crib got your friends workin
(เอโย เดอะ คริบ ก็อท ยุร ฟเร็นด เวิคกิน)
we drivin to france for french curtains
(วี ดรายวิน ทู ฟรานซ ฟอ ฟเร็นช เคอทิน)
you was there when i was on the bench hurtin
(ยู วอส แดร์ ฮเว็น นาย วอส ออน เดอะ เบ็นช ฮาร์ดิน)
now that i own my team
(เนา แดท ไอ โอน มาย ทีม)
its only right that can show my queen
(อิทซ โอ๊นลี่ ไรท แดท แค็น โฌ มาย ควีน)
try to show her my dream
(ทไร ทู โฌ เฮอ มาย ดรีม)
and i cant let her get lost now
(แอ็นด ดาย แค็นท เล็ท เฮอ เก็ท ล็อซท เนา)
she carries the money, the hammers and material across town
(ชี แคร์รี่ เดอะ มันอิ , เดอะ แฮมเมอะ แซน มะเทียเรียล อัครอซ ทาวน์)
and understand shes fine
(แอ็นด อันเดิซแทนด ชี ไฟน)
and understand shes mine
(แอ็นด อันเดิซแทนด ชี ไมน)
she understands the grind
(ชี อันเดิซแทนด เดอะ ไกรนด)
cooks, cleans and irons
(คุ๊ค , คลีน แซน ไอเอิน)
and whatever she wanna push, ima co-sign
(แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ ชี วอนนา พุฌ , แอมอา โค ไซน)
and if i aint got it already then ima go find it
(แอ็นด อิฟ ฟาย เอน ก็อท ดิธ ออลเรดอิ เด็น แอมอา โก ไฟนด ดิท)
i guess im a lucky don
(ไอ เก็ซ แอม มา ลัคคิ ด็อน)
and shes a lucky queen
(แอ็นด ชี ซา ลัคคิ ควีน)
cuz her jewlery box looks like lucky charms
(คัซ เฮอ jewlery บ็อคซ ลุค ไลค ลัคคิ ชาม)
all colour stones
(ออล คัลเออะ ซโทน)
and she know im in the hood
(แอ็นด ชี โน แอม อิน เดอะ ฮุด)
but she also knows that im comin home
(บัท ชี ออลโซ โน แดท แอม คัมอิน โฮม)
mr. raspy thought i was in love with money
(มีซเทอะ แรซปี ธอท ไอ วอส ซิน ลัฝ วิฑ มันอิ)
til the first time we were gettin nasty
(ทิล เดอะ เฟิซท ไทม วี เวอ เกดดิน นาซทิ)

[chorus]
([ โครัซ ])
K-I-S-S me
(เค ไอ เอส เอส มี)
[and i just wanna make]
([ แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เมค ])
love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
[i love it when you say]
([ ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู เซ ])
K-I-S-S me
(เค ไอ เอส เอส มี)
[and i just wanna make]
([ แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เมค ])
love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)

[verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
whatever the road to paradise is, we on it
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ โรด ทู แพระไดส อีส , วี ออน หนิด)
gave you income tax checks so i could get on wit it
(เกฝ ยู อีนคัม แท็คซ เช็ค โซ ไอ เคิด เก็ท ออน วิท ดิธ)
those were the days
(โฑส เวอ เดอะ เด)
these are the times
(ฑิส อาร์ เดอะ ไทม)
you held me down with nearly damn near everything
(ยู เฮ็ลด มี เดาน วิฑ เนียลิ แด็ม เนีย เอ๊วี่ติง)
even my rhymes
(อีเฝ็น มาย ไรม)
i would play a song for you
(ไอ เวิด พเล อะ ซ็อง ฟอ ยู)
and you would let me kno exactrly how the ladies would respond
(แอ็นด ยู เวิด เล็ท มี โน exactrly เฮา เดอะ เลดิส เวิด ริซพอนด)
from a womans point of view
(ฟร็อม มา วูมเอิน พอยนท อ็อฝ ฝยู)
and thats why my girl is wit me
(แอ็นด แด๊ท ฮไว มาย เกิล อีส วิท มี)
i love it wen shes layin in the bed with the ????
(ไอ ลัฝ อิท wen ชี เลย์อิน อิน เดอะ เบ็ด วิฑ เดอะ)
the next best thing to a soldier
(เดอะ เน็คซท เบ็ซท ธิง ทู อะ โซลเจอะ)
go hard wit a fat ass and a head full of rollers
(โก ฮาด วิท ดา แฟ็ท อาซ แซน อะ เฮ็ด ฟูล อ็อฝ โรลเลอะ)
just look in her eyes and tell shes real
(จัซท ลุค อิน เฮอ ไอ แซน เท็ล ชี ริแอ็ล)
just imagine the way she smell, the way she feel
(จัซท อิแมจอิน เดอะ เว ชี ซเม็ล , เดอะ เว ชี ฟีล)
and the sex was crazy then, its crazy still
(แอ็นด เดอะ เซ็คซ วอส คเรสิ เด็น , อิทซ คเรสิ ซทิล)
and you kno im from the street so its crazy ill
(แอ็นด ยู โน แอม ฟร็อม เดอะ ซทรีท โซ อิทซ คเรสิ แอล)
and we waitin on a new eye
(แอ็นด วี เว๊ทดิน ออน อะ นยู ไอ)
we been to all of them 4 or 5 times
(วี บีน ทู ออล อ็อฝ เฑ็ม โฟว ออ ไฟท์ ไทม)
com’on mami we wilin’
(comon มัมมี วี wilin)

[chorus]
([ โครัซ ])
K-I-S-S me
(เค ไอ เอส เอส มี)
[and i just wanna make]
([ แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เมค ])
love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
[i love it when you say]
([ ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู เซ ])
K-I-S-S me
(เค ไอ เอส เอส มี)
[and i just wanna make]
([ แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เมค ])
love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)

[verse 3]
([ เฝิซ ที ])
when things were rough the only person i could call was you
(ฮเว็น ธิง เวอ รัฟ ดิ โอ๊นลี่ เพ๊อร์ซั่น นาย เคิด คอล วอส ยู)
now everything i do, i do it all for you
(เนา เอ๊วี่ติง ไอ ดู , ไอ ดู อิท ดอร์ ฟอ ยู)
[come touch me, come kiss me, come love me anyway you want to boy]
([ คัม ทั๊ช มี , คัม คิซ มี , คัม ลัฝ มี เอนอิเว ยู ว็อนท ทู บอย ])
and im good as long as im close to you
(แอ็นด แอม เกิด แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม คโลส ทู ยู)
we doin what grown folks is supposed to do
(วี โดย ว็อท กโรน โฟค ซิส ซัพโพส ทู ดู)
[come hold me, come feel me, come take me anyway you want to boy]
([ คัม โฮลด มี , คัม ฟีล มี , คัม เทค มี เอนอิเว ยู ว็อนท ทู บอย ])
yo money is great, but what we got is way better
(โย มันอิ อีส กเรท , บัท ว็อท วี ก็อท อีส เว เบทเทอะ)
we got the 4 letters
(วี ก็อท เดอะ โฟว เลทเทอะ)
when it comes form the heart theres more pleasure
(ฮเว็น หนิด คัม ฟอม เดอะ ฮาท แดร์ โม พเลฉเออะ)
and the fact that you trust me still
(แอ็นด เดอะ แฟ็คท แดท ยู ทรัซท มี ซทิล)
thus far, i appriciate what we’ve built
(ฑัซ ฟา , ไอ แอพพริกเฉียด ว็อท หวีบ บิลท)
all the minks that i bought you that drag on the floor
(ออล เดอะ มิงค แดท ไอ บอท ยู แดท ดแร็ก ออน เดอะ ฟโล)
all the nights that you sat up and begged for more
(ออล เดอะ ไนท แดท ยู แซ็ท อัพ แอ็นด เบก ฟอ โม)
damn im thinkin you gotta hate it
(แด็ม แอม ติ้งกิน ยู กอททะ เฮท อิท)
but yet still you tolerate it
(บัท เย็ท ซทิล ยู ทอลเออะเรท อิท)
thats why mami we gotta make it
(แด๊ท ฮไว มัมมี วี กอททะ เมค อิท)

[chorus]
([ โครัซ ])
K-I-S-S me
(เค ไอ เอส เอส มี)
[and i just wanna make]
([ แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เมค ])
love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
[i love it when you say]
([ ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู เซ ])
K-I-S-S me
(เค ไอ เอส เอส มี)
[and i just wanna make]
([ แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เมค ])
love, love, love
(ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
[repeat]
([ ริพีท ])

[mariah singing pause]
([ มารายห์ ซิงกิง พอส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Make Me Wanna คำอ่านไทย Jadakiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น