เนื้อเพลง I Wanna Be Bad คำอ่านไทย Willa Ford

Oh, I, I, I, I wanna be bad, baby
( โอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด , เบบิ)
I, I, I, I, I wanna be bad with ya, baby
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด วิฑ ยา , เบบิ)

Do you understand what I need from you
(ดู ยู อันเดิซแทนด ว็อท ไอ นีด ฟร็อม ยู)
Just let me be the girl to show you, you
(จัซท เล็ท มี บี เดอะ เกิล ทู โฌ ยู , ยู)
Everything that you can be
(เอ๊วี่ติง แดท ยู แค็น บี)
Is everything that I can be
(อีส เอ๊วี่ติง แดท ไอ แค็น บี)
[I wanna be] my turn
([ ไอ วอนนา บี ] มาย เทิน)
Let me let you know that I
(เล็ท มี เล็ท ยู โน แดท ไอ)
I can promise that I won’t do that
(ไอ แค็น พรอมอิซ แดท ไอ ว็อนท ดู แดท)
So, boy, say the time and place
(โซ , บอย , เซ เดอะ ไทม แอ็นด พเลซ)
Cause you make me wanna misbehave
(คอส ยู เมค มี วอนนา มิซบิเฮฝ)

I wanna be bad
(ไอ วอนนา บี แบ็ด)
You make bad look so good
(ยู เมค แบ็ด ลุค โซ เกิด)
I’ve got things on my mind
(แอฝ ก็อท ธิง ออน มาย ไมนด)
I never thought I would
(ไอ เนฝเออะ ธอท ไอ เวิด)
I, I wanna be bad
(ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด)
You make bad look so good
(ยู เมค แบ็ด ลุค โซ เกิด)
I’ m losing all my cool
(ไอ เอ็ม โรซิง ออล มาย คูล)
I’ m about to break the rules
(ไอ เอ็ม อะเบาท ทู บเรค เดอะ รูล)
I, I wanna be bad
(ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด)
I wanna be bad with ya, baby
(ไอ วอนนา บี แบ็ด วิฑ ยา , เบบิ)
I, I, I, I, I wanna be bad, baby
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด , เบบิ)

What’s up?
(ว็อท อัพ)
Tell me what to do, how to be
(เท็ล มี ว็อท ทู ดู , เฮา ทู บี)
Teach me all your words from A to Z
(ทีช มี ออล ยุร เวิด ฟร็อม มา ทู ซี)
But I don’t want your other fellas
(บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยุร อัฑเออะ เฟลลา)
To see that you’re messing around with me
(ทู ซี แดท ยัวร์ เมซซิง อะเรานด วิฑ มี)
Should I boy
(เชิด ดาย บอย)
Tell ya what I got is what ya want
(เท็ล ยา ว็อท ไอ ก็อท อีส ว็อท ยา ว็อนท)
Tell, tell me, do I, I turn you on?
(เท็ล , เท็ล มี , ดู ไอ , ไอ เทิน ยู ออน)
I don’t want no one judging me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน วัน จั๊ดจิ้ง มี)

I Wanna be bad
(ไอ วอนนา บี แบ็ด)
You make bad look so good
(ยู เมค แบ็ด ลุค โซ เกิด)
I’ ve got things on my mind
(ไอ ve ก็อท ธิง ออน มาย ไมนด)
I never thought I would
(ไอ เนฝเออะ ธอท ไอ เวิด)
[Never thought I would]
([ เนฝเออะ ธอท ไอ เวิด ])
I, I wanna be bad
(ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด)
You make that feel so good
(ยู เมค แดท ฟีล โซ เกิด)
I’m losing all my cool
(แอม โรซิง ออล มาย คูล)
I’m about to break the rules
(แอม อะเบาท ทู บเรค เดอะ รูล)
I, I wanna be bad
(ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด)

I wanna be bad with ya baby
(ไอ วอนนา บี แบ็ด วิฑ ยา เบบิ)
I wanna be bad with ya
(ไอ วอนนา บี แบ็ด วิฑ ยา)
I wanna be bad with ya
(ไอ วอนนา บี แบ็ด วิฑ ยา)
I, I, I, I, I wanna be bad with ya, baby
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด วิฑ ยา , เบบิ)
I wanna be bad
(ไอ วอนนา บี แบ็ด)
I wanna be bad with ya, baby
(ไอ วอนนา บี แบ็ด วิฑ ยา , เบบิ)
I, I, I, I wanna be bad
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด)
You make bad so good
(ยู เมค แบ็ด โซ เกิด)
I got things on my mind
(ไอ ก็อท ธิง ออน มาย ไมนด)
I never thought I would
(ไอ เนฝเออะ ธอท ไอ เวิด)
[I never thought, I never thought I would]
([ ไอ เนฝเออะ ธอท , ไอ เนฝเออะ ธอท ไอ เวิด ])
I wanna be bad
(ไอ วอนนา บี แบ็ด)
You make that feel so good
(ยู เมค แดท ฟีล โซ เกิด)
I’m losing all my cool
(แอม โรซิง ออล มาย คูล)
I’m about to break the rules
(แอม อะเบาท ทู บเรค เดอะ รูล)
[About to break, about to break the rules]
([ อะเบาท ทู บเรค , อะเบาท ทู บเรค เดอะ รูล ])

I 2anna be bad
(ไอ 2anna บี แบ็ด)
You make bad look so good
(ยู เมค แบ็ด ลุค โซ เกิด)
I got things on my mind
(ไอ ก็อท ธิง ออน มาย ไมนด)
I never thought I would
(ไอ เนฝเออะ ธอท ไอ เวิด)
I, I wanna be bad
(ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด)
You make bad feel so good
(ยู เมค แบ็ด ฟีล โซ เกิด)
I’m losing all my cool
(แอม โรซิง ออล มาย คูล)
I’m about to break the rules
(แอม อะเบาท ทู บเรค เดอะ รูล)
I, I wanna be bad
(ไอ , ไอ วอนนา บี แบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Be Bad คำอ่านไทย Willa Ford

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น