เนื้อเพลง Deer Dance คำอ่านไทย System of A Down

Round, round
( เรานด , เรานด)
Circumventing circuses
(Circumventings circuses)
lamenting in process
(lamentings อิน พรอซเอ็ซ)
to visible police
(ทู ฝีสอิบล โพะลีซ)
prescence sponsored fear
(prescence ซพอนเซอะ เฟีย)
batallions of riot police
(batallions อ็อฝ ไรอัท โพะลีซ)
with rubber bullet kisses
(วิฑ รับเบอะ บูลเล็ท คีสเซซ)
baton courtesy
(บะทอง เคอเทะซิ)
service with a smile
(เซอฝิซ วิฑ อะ ซไมล)
Beyond the staples center you can see america
(บิยอนด เดอะ staples เซนเทอะ ยู แค็น ซี อะเมริคะ)
with it’s tired poor avenging disgrace
(วิฑ อิทซ ไทร พูร avengings ดิซกเรซ)
peaceful loving youth against the brutality
(พีซฟุล ลัฝอิง ยูธ อะเกนซท เดอะ บรูแทลอิทิ)
of plastic existence
(อ็อฝ พแลซทิค เอ็กสีซเท็นซ)
pushing little children
(พุฌอิง ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น)
with their fully automatics
(วิฑ แด ฟูลลิ ออโทะแมทอิค)
they like to push the weak around
(เด ไลค ทู พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)
pushing little children
(พุฌอิง ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น)
with their fully automatics
(วิฑ แด ฟูลลิ ออโทะแมทอิค)
they like to push the weak around
(เด ไลค ทู พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)
round, round
(เรานด , เรานด)
A rush of words
(อะ รัฌ อ็อฝ เวิด)
pleading to disperse
(พลีดอิง ทู ดิซเพิซ)
upon your naked walls, alive
(อุพอน ยุร เนคิด วอล , อะไลฝ)
A political call
(อะ โพะลีทอิแค็ล คอล)
the fall guy accord
(เดอะ ฟอล ไก แอ็คคอด)
we can’t afford to be neutral on a moving train
(วี แค็นท แอ็ฟโฟด ทู บี นยูทแร็ล ออน อะ มูฝอิง ทเรน)
Beyond the staples center you can see america
(บิยอนด เดอะ staples เซนเทอะ ยู แค็น ซี อะเมริคะ)
with it’s tired poor avenging disgrace
(วิฑ อิทซ ไทร พูร avengings ดิซกเรซ)
peaceful loving youth against the brutality
(พีซฟุล ลัฝอิง ยูธ อะเกนซท เดอะ บรูแทลอิทิ)
of plastic existence
(อ็อฝ พแลซทิค เอ็กสีซเท็นซ)
pushing little children
(พุฌอิง ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น)
with their fully automatics
(วิฑ แด ฟูลลิ ออโทะแมทอิค)
they like to push the weak around
(เด ไลค ทู พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)
pushing little children
(พุฌอิง ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น)
with their fully automatics
(วิฑ แด ฟูลลิ ออโทะแมทอิค)
they like to push the weak around
(เด ไลค ทู พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)
A deer dance, invitation to peace
(อะ เดีย ดานซ , อินฝิเทฌัน ทู พีซ)
war staring you in the face, dressed in black
(วอ ซแทริง ยู อิน เดอะ เฟซ , ดเรซ อิน บแล็ค)
with a helmet, fierce
(วิฑ อะ เฮลเม็ท , เฟียซ)
trained and appropriate for the malcontents
(ทเรน แอ็นด แอ็พโรพริอิท ฟอ เดอะ แมลค็อนเท็นท)
for the disproportioned malcontents.
(ฟอ เดอะ disproportioned แมลค็อนเท็นท)
The little boy smiled, it’ll all be well
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บอย ซไมล , อิว ออล บี เว็ล)
The little boy smiled, it’ll all be well
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บอย ซไมล , อิว ออล บี เว็ล)
Pushing little children
(พุฌอิง ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น)
with their fully automatics
(วิฑ แด ฟูลลิ ออโทะแมทอิค)
they like to push the weak around
(เด ไลค ทู พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)
Pushing little children
(พุฌอิง ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น)
with their fully automatics
(วิฑ แด ฟูลลิ ออโทะแมทอิค)
they like to push the weak around
(เด ไลค ทู พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)
Push the weak around
(พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)
Push the weak around
(พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)
Push the weak around
(พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)
They like to push the weak around.
(เด ไลค ทู พุฌ เดอะ วีค อะเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deer Dance คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น