เนื้อเพลง Tug of War คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

You seem too good
( ยู ซีม ทู เกิด)
Too good to be true
(ทู เกิด ทู บี ทรู)
You’re holding me stronger
(ยัวร์ โฮลดิง มี สตองเกอร์)
Stronger than I’m used to
(สตองเกอร์ แฑ็น แอม ยูซ ทู)

Don’t go out with the boys tonight
(ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ บอย ทุไนท)
I won’t sleep a wink
(ไอ ว็อนท ซลีพ อะ วิงค)
Wondering what you’re doing
(วันเดอะริง ว็อท ยัวร์ ดูอิง)
Don’t go out with the girls tonight
(ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ เกิล ทุไนท)
I will turn to drink
(ไอ วิล เทิน ทู ดริงค)
Wondering what you’re proving.
(วันเดอะริง ว็อท ยัวร์ พรูฝวิ่ง)

You seem to good
(ยู ซีม ทู เกิด)
To good to be true
(ทู เกิด ทู บี ทรู)
I’m loving you longer
(แอม ลัฝอิง ยู ลองเงอ)
Longer than I’m used to
(ลองเงอ แฑ็น แอม ยูซ ทู)

Don’t go out with the boys tonight
(ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ บอย ทุไนท)
I won’t sleep a wink
(ไอ ว็อนท ซลีพ อะ วิงค)
Wondering what you’re doing
(วันเดอะริง ว็อท ยัวร์ ดูอิง)
I don’t go out with the girls tonight
(ไอ ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ เกิล ทุไนท)
I will turn to drink
(ไอ วิล เทิน ทู ดริงค)
Wondering what you’re proving.
(วันเดอะริง ว็อท ยัวร์ พรูฝวิ่ง)

[2x]
([ 2x ])
Tug of war
(ทัก อ็อฝ วอ)
Sweet as sin
(สวี้ท แอ็ส ซิน)
I let go
(ไอ เล็ท โก)
I fell in
(ไอ เฟ็ล อิน)
Feel the pull
(ฟีล เดอะ พุล)
Call your name
(คอล ยุร เนม)
I’m alone
(แอม อะโลน)
Once again
(วันซ อะเกน)

Don’t go out with the boys tonight
(ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ บอย ทุไนท)
I won’t sleep a wink
(ไอ ว็อนท ซลีพ อะ วิงค)
Wondering what you’re doing
(วันเดอะริง ว็อท ยัวร์ ดูอิง)
Don’t go out with the girls tonight
(ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ เกิล ทุไนท)
I will turn to drink
(ไอ วิล เทิน ทู ดริงค)
Wondering what you’re proving.
(วันเดอะริง ว็อท ยัวร์ พรูฝวิ่ง)

Tug of war
(ทัก อ็อฝ วอ)
Sweet as sin
(สวี้ท แอ็ส ซิน)
I let go
(ไอ เล็ท โก)
I fell in
(ไอ เฟ็ล อิน)
Feel the pull
(ฟีล เดอะ พุล)
Call your name
(คอล ยุร เนม)
I’m alone
(แอม อะโลน)
Once again
(วันซ อะเกน)

Tug of war [Don’t go out with the boys tonight]
(ทัก อ็อฝ วอ [ ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ บอย ทุไนท ])
Sweet as sin [You seem too good]
(สวี้ท แอ็ส ซิน [ ยู ซีม ทู เกิด ])
I let go [Too good to be true]
(ไอ เล็ท โก [ ทู เกิด ทู บี ทรู ])
I fell in
(ไอ เฟ็ล อิน)
Feel the pull [Don’t go out with the girls tonight] [I’m loving you longer]
(ฟีล เดอะ พุล [ ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ เกิล ทุไนท ] [ แอม ลัฝอิง ยู ลองเงอ ])
Call your name [I will turn to drink]
(คอล ยุร เนม [ ไอ วิล เทิน ทู ดริงค ])
I’m alone
(แอม อะโลน)
Once again [Longer than I’m used to]
(วันซ อะเกน [ ลองเงอ แฑ็น แอม ยูซ ทู ])

Tug of war [Don’t go out with the boys tonight]
(ทัก อ็อฝ วอ [ ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ บอย ทุไนท ])
Sweet as sin [You seem too good]
(สวี้ท แอ็ส ซิน [ ยู ซีม ทู เกิด ])
I let go [Too good to be true]
(ไอ เล็ท โก [ ทู เกิด ทู บี ทรู ])
I fell in
(ไอ เฟ็ล อิน)
Feel the pull [Don’t go out with the girls tonight] [You seem too good]
(ฟีล เดอะ พุล [ ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ เกิล ทุไนท ] [ ยู ซีม ทู เกิด ])
Call your name [I will turn to drink]
(คอล ยุร เนม [ ไอ วิล เทิน ทู ดริงค ])
I’m alone
(แอม อะโลน)
Once again [Too good to be true]
(วันซ อะเกน [ ทู เกิด ทู บี ทรู ])

[Tug of war]
([ ทัก อ็อฝ วอ ])
[Don’t go out with the boys tonight]
([ ด้อนท์ โก เอ้า วิฑ เดอะ บอย ทุไนท ])
[Tug of war]
([ ทัก อ็อฝ วอ ])
[Feel the pull]
([ ฟีล เดอะ พุล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tug of War คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น