เนื้อเพลง Love Is Only a Feeling คำอ่านไทย The Darkness

The first flush of youth was upon you when our eyes first met
( เดอะ เฟิซท ฟลัฌ อ็อฝ ยูธ วอส อุพอน ยู ฮเว็น เอ๊า ไอ เฟิซท เม็ท)
And I knew that to you and into your life I had to get
(แอ็นด ดาย นยู แดท ทู ยู แอ็นด อีนทุ ยุร ไลฟ ไอ แฮ็ด ทู เก็ท)
I felt light-headed at the touch of this strangers hand
(ไอ เฟ็ลท ไลท เฮ็ด แอ็ท เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ดีซ ซทเรนเจอะ แฮ็นด)
An assault my defences systematically failed to withstand
(แอน แอ็ซซอลท มาย ดิเฟนซ ซิซเทะแมทอิแค็ลล เฟล ทู วีธซแทนด)

Cos you came at a time
(คอซ ยู เคม แอ็ท ดา ไทม)
When the pursuit of one true love in which to fall
(ฮเว็น เดอะ เพิซยูท อ็อฝ วัน ทรู ลัฝ อิน ฮวิช ทู ฟอล)
Was the be all and end all
(วอส เดอะ บี ออล แอ็นด เอ็นด ออล)

Love is only a feeling
(ลัฝ อีส โอ๊นลี่ อะ ฟีลอิง)
[Drifting away]
([ ดริฟทิง อะเว ])
When I’m in your arms I start believing
(ฮเว็น แอม อิน ยุร อาม ซาย ซทาท บีลีฝวิง)
[It’s here to stay]
([ อิทซ เฮียร ทู ซเท ])
But love is only a feeling
(บัท ลัฝ อีส โอ๊นลี่ อะ ฟีลอิง)
Anyway
(เอนอิเว)

The state of elation that this union of hearts achieved
(เดอะ ซเทท อ็อฝ อิเลฌัน แดท ดีซ ยูนยัน อ็อฝ ฮาท อะชีฝ)
I had seen, I had touched, I had tasted and I truly believed
(ไอ แฮ็ด ซีน , ไอ แฮ็ด ทั๊ช , ไอ แฮ็ด เทซท แอ็นด ดาย ทรูลิ บิลีฝ)
That the light of my life
(แดท เดอะ ไลท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Would tear a hole through each cloud that scudded by
(เวิด เทีย รา โฮล ธรู อีช คเลาด แดท scudded ไบ)
Just to beam on you and i
(จัซท ทู บีม ออน ยู แอ็นด ดาย)

Love is only a feeling
(ลัฝ อีส โอ๊นลี่ อะ ฟีลอิง)
[Drifting away]
([ ดริฟทิง อะเว ])
When I’m in your arms I start believing
(ฮเว็น แอม อิน ยุร อาม ซาย ซทาท บีลีฝวิง)
[It’s here to stay]
([ อิทซ เฮียร ทู ซเท ])
But love is only a feeling
(บัท ลัฝ อีส โอ๊นลี่ อะ ฟีลอิง)
Anyway, anyway
(เอนอิเว , เอนอิเว)

Love is only a feeling
(ลัฝ อีส โอ๊นลี่ อะ ฟีลอิง)
[Drifting away]
([ ดริฟทิง อะเว ])
And we’ve got to stop ourselves believing
(แอ็นด หวีบ ก็อท ทู ซท็อพ เอารเซลฝส บีลีฝวิง)
[It’s here to stay]
([ อิทซ เฮียร ทู ซเท ])
Cos love is only a feeling
(คอซ ลัฝ อีส โอ๊นลี่ อะ ฟีลอิง)
Anyway
(เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Is Only a Feeling คำอ่านไทย The Darkness

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น