เนื้อเพลง End of The World คำอ่านไทย Lenka

At the end of the world
( แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I will be there with you
(ไอ วิล บี แดร์ วิฑ ยู)
And we’ll throw a party to celebrate
(แอ็นด เว็ล ธโร อะ พาทิ ทู เซลอิบเรท)
The things we used to do
(เดอะ ธิง วี ยูซ ทู ดู)

Like living life, breathing air
(ไลค ลีฝอิง ไลฟ , บรีสดิง แอ)
Running your fingers through my hair
(รันนิง ยุร ฟีงเกอะ ธรู มาย แฮ)
Oh, this isn’t fair
(โอ , ดีซ อีสซึ่น แฟ)

At the end of the world
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I will hold you so close
(ไอ วิล โฮลด ยู โซ คโลส)
So we won’t notice the destruction
(โซ วี ว็อนท โนทิซ เดอะ ดิซทรัคฌัน)
Of all we used to know
(อ็อฝ ออล วี ยูซ ทู โน)

We will close our eyes
(วี วิล คโลส เอ๊า ไอ)
As the waters rise
(แอ็ส เดอะ วอเทอะ ไรส)
We’ll float away and you will say
(เว็ล ฟโลท อะเว แอ็นด ยู วิล เซ)
” Oh, isn’t this nice? ”
(” โอ , อีสซึ่น ดีซ ไน๊ซ์ “)

Ah, at the end of the world
(อา , แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
We’ll be together, be together
(เว็ล บี ทุเกฑเออะ , บี ทุเกฑเออะ)
Ah, if I can spend it with you
(อา , อิฟ ฟาย แค็น ซเพ็นด ดิท วิฑ ยู)
Then the end of the world don’t matter at all
(เด็น ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด ด้อนท์ แมทเทอะ แรท ออล)

At the end of the world
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
We will kiss for the last time
(วี วิล คิซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
And we won’t feel the earth collapse into
(แอ็นด วี ว็อนท ฟีล ดิ เอิธ ค็อลแลพซ อีนทุ)
A mess of flood and fire
(อะ เมซ อ็อฝ ฟลัด แอ็นด ไฟร)

We’ll be making love
(เว็ล บี เมคอิง ลัฝ)
As the sky above falls down over us
(แอ็ส เดอะ ซไค อะบัฝ ฟอล เดาน โอเฝอะ อัซ)
We’ll be the luckiest ones
(เว็ล บี เดอะ luckiest วัน)

At the end of the world
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I will be there with you
(ไอ วิล บี แดร์ วิฑ ยู)
And we’ll throw a party to celebrate
(แอ็นด เว็ล ธโร อะ พาทิ ทู เซลอิบเรท)
The things we used to do
(เดอะ ธิง วี ยูซ ทู ดู)

At the end of the world
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
I will be there with you
(ไอ วิล บี แดร์ วิฑ ยู)
And we’ll throw a party to celebrate
(แอ็นด เว็ล ธโร อะ พาทิ ทู เซลอิบเรท)
The things we used to do
(เดอะ ธิง วี ยูซ ทู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง End of The World คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น