เนื้อเพลง One Way Ticket to Paradise คำอ่านไทย Ian Brown

all this creation
( ออล ดีซ คริเอฌัน)
many many roads to your destination
(เมนอิ เมนอิ โรด ทู ยุร เดซทิเนฌัน)
none of these warmongers can really talk at all
(นัน อ็อฝ ฑิส warmongers แค็น ริแอ็ลลิ ทอค แกท ออล)
so we’ll see all that glitter isn’t always gold
(โซ เว็ล ซี ออล แดท กลีทเทอะ อีสซึ่น ออลเว โกลด)

threw a dice came up as seven
(ธรู อะ ไดซ เคม อัพ แอ็ส เซฝเอ็น)
now i’m on my way to heaven
(เนา แอม ออน มาย เว ทู เฮฝเอ็น)

two situations never are the same
(ทู ซิชิวเอฌัน เนฝเออะ อาร์ เดอะ เซม)
no two situations
(โน ทู ซิชิวเอฌัน)
im in seventh heaven
(แอม อิน เซฝเอ็นธ เฮฝเอ็น)
my place in the sun
(มาย พเลซ อิน เดอะ ซัน)
where I’l stay until i get to kingdom come
(ฮแว แอล ซเท อันทีล ไอ เก็ท ทู คีงดัม คัม)

all this temptation
(ออล ดีซ เทมเทฌัน)
all this desire
(ออล ดีซ ดิไสร)
this celebration baptism of fire
(ดีซ เซลิบเรฌัน baptism อ็อฝ ไฟร)

threw a dice came up as seven
(ธรู อะ ไดซ เคม อัพ แอ็ส เซฝเอ็น)
now i’m on my way to heaven
(เนา แอม ออน มาย เว ทู เฮฝเอ็น)

im on a way way ticket to paradise
(แอม ออน อะ เว เว ทีคเคท ทู แพระไดส)
i got a one way ticket to paradise
(ไอ ก็อท ดา วัน เว ทีคเคท ทู แพระไดส)

threw a dice came up as seven
(ธรู อะ ไดซ เคม อัพ แอ็ส เซฝเอ็น)
now i’m on my way to heaven
(เนา แอม ออน มาย เว ทู เฮฝเอ็น)

im on a way way ticket to paradise
(แอม ออน อะ เว เว ทีคเคท ทู แพระไดส)
i got a one way ticket to paradise
(ไอ ก็อท ดา วัน เว ทีคเคท ทู แพระไดส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Way Ticket to Paradise คำอ่านไทย Ian Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น