เนื้อเพลง Shy Guy คำอ่านไทย Diana King

I don’t want no fly guy. I just want a shy guy.
( ไอ ด้อนท์ ว็อนท โน ฟไล ไก ไอ จัซท ว็อนท ดา ไฌ ไก)
This is what I want yet, you know what I want yet
(ดีซ ซิส ว็อท ไอ ว็อนท เย็ท , ยู โน ว็อท ไอ ว็อนท เย็ท)
Oh lord have mercy mercy mercy. Di man dem in a di party party party.
(โอ ลอด แฮ็ฝ เมอซิ เมอซิ เมอซิ ได แม็น เดม อิน อะ ได พาทิ พาทิ พาทิ)
Di ole a dem look sexy sexy sexy. Watch dem just a follow me follow me follow me.
(ได โอเล อะ เดม ลุค เซคซิ เซคซิ เซคซิ ว็อช เดม จัซท ดา ฟอลโล มี ฟอลโล มี ฟอลโล มี)
Everyweh me go di man dem a rush me.
(Everyweh มี โก ได แม็น เดม มา รัฌ มี)
Yes a whole eep a pretty boy wah fi love me.
(เย็ซ ซา โฮล eep อะ พรีททิ บอย วา ฟาย ลัฝ มี)
A me dem love yes a me dem love.
(อะ มี เดม ลัฝ เย็ซ ซา มี เดม ลัฝ)
True them know me sweet and me sexy.
(ทรู เฑ็ม โน มี สวี้ท แอ็นด มี เซคซิ)
Everywhere me go me say me ever ready.
(เอวี่แวร์ มี โก มี เซ มี เอฝเออะ เรดอิ)
A me dem love yes a me dem love.
(อะ มี เดม ลัฝ เย็ซ ซา มี เดม ลัฝ)

1 – But I don’t want somebody who’s loving everybody.
(วัน บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ซัมบอดี้ ฮู ลัฝอิง เอวี่บอดี้)
I need a shy guy, he’s the kinda guy who’ll only be mine.
(ไอ นีด อะ ไฌ ไก , อีส เดอะ กินดา ไก อ๊าว โอ๊นลี่ บี ไมน)

2 – Oh lord have mercy mercy mercy.
(ทู โอ ลอด แฮ็ฝ เมอซิ เมอซิ เมอซิ)
Di man dem in a di party party party.
(ได แม็น เดม อิน อะ ได พาทิ พาทิ พาทิ)
Di ole a dem look sexy sexy sexy.
(ได โอเล อะ เดม ลุค เซคซิ เซคซิ เซคซิ)
Watch dem just a follow me follow me follow me.
(ว็อช เดม จัซท ดา ฟอลโล มี ฟอลโล มี ฟอลโล มี)
Have mercy mercy mercy.
(แฮ็ฝ เมอซิ เมอซิ เมอซิ)
But none a dem no move me move me move me.
(บัท นัน อะ เดม โน มูฝ มี มูฝ มี มูฝ มี)
Shy guy a weh me wanty wanty wanty. Only him can make me irie irie irie.
(ไฌ ไก อะ เว มี วอนดี วอนดี วอนดี โอ๊นลี่ ฮิม แค็น เมค มี irie irie irie)
Roughneck man me no want none a dem. Beat up me body lick off me head top.
(Roughneck แม็น มี โน ว็อนท นัน อะ เดม บีท อัพ มี บอดอิ ลิค ออฟฟ มี เฮ็ด ท็อพ)
Me no want none a dat. Me no want none a dat.
(มี โน ว็อนท นัน อะ แดซ มี โน ว็อนท นัน อะ แดซ)
Big things a gwaan fi all di shy man dem.
(บิก ธิง ซา กวอน ฟาย ออล ได ไฌ แม็น เดม)
Wat to be my love and wat to be my friend.
(วัท ทู บี มาย ลัฝ แอ็นด วัท ทู บี มาย ฟเร็นด)
Till the very end till the very end.
(ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด)
But I don’t want somebody who’s loving everybody.
(บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ซัมบอดี้ ฮู ลัฝอิง เอวี่บอดี้)
I need a shy guy he’s the kinda guy who’ll only be mine
(ไอ นีด อะ ไฌ ไก อีส เดอะ กินดา ไก อ๊าว โอ๊นลี่ บี ไมน)

[Repeat 2]
([ ริพีท ทู ])

Have mercy mercy mercy, mercy mercy come on.
(แฮ็ฝ เมอซิ เมอซิ เมอซิ , เมอซิ เมอซิ คัมมอน)

[Repeat 1, 2…]
([ ริพีท วัน , ทู ])

Shy guy Shy guy Shy guy
(ไฌ ไก ไฌ ไก ไฌ ไก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shy Guy คำอ่านไทย Diana King

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น