เนื้อเพลง On and on (About You) คำอ่านไทย Bowling For Soup

I’m happy again to be stuck here again
( แอม แฮพพิ อะเกน ทู บี ซทัค เฮียร อะเกน)
And you’re so happy again to be stuck here again
(แอ็นด ยัวร์ โซ แฮพพิ อะเกน ทู บี ซทัค เฮียร อะเกน)
Now we can rap about ” the good old days ”
(เนา วี แค็น แร็พ อะเบาท ” เดอะ เกิด โอลด เด “)
Laugh at dumb jokes that you make
(ลาฟ แอ็ท ดัม โจค แดท ยู เมค)
It’s great to be here and
(อิทซ กเรท ทู บี เฮียร แอ็นด)

I’m just elated to be someone you once hated
(แอม จัซท อิเลท ทู บี ซัมวัน ยู วันซ แฮ็ท)
And its all so complicated
(แอ็นด อิทซ ซอร์ โซ คอมพลิเคท)
Maybe this time you can come outside your little world
(เมบี ดีซ ไทม ยู แค็น คัม เอาทไซด ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด)
Make out with another girl
(เมค เอ้า วิฑ แอะนัธเออะ เกิล)
If it were up to me
(อิฟ อิท เวอ อัพ ทู มี)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
I’d like to buy you flowers everyday
(อาย ไลค ทู ไบ ยู ฟเลาเออะ เอวี่เดย์)
Make everyday a holiday
(เมค เอวี่เดย์ อะ ฮอลอิเด)
Carry on and on and on about you and the things you do
(แคริ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน อะเบาท ยู แอ็นด เดอะ ธิง ยู ดู)
The things you do
(เดอะ ธิง ยู ดู)

Im so sorry again you say you’re leaving me again
(แอม โซ ซอริ อะเกน ยู เซ ยัวร์ ลีฝอิงส มี อะเกน)
Cause you’re not happy again
(คอส ยัวร์ น็อท แฮพพิ อะเกน)
And I’m left stuck here again
(แอ็นด แอม เล็ฟท ซทัค เฮียร อะเกน)
Now you can scream about the little things
(เนา ยู แค็น ซครีม อะเบาท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
Slap me twice across the face
(ซแล็พ มี ทไวซ อัครอซ เดอะ เฟซ)
Man it would be great if I could
(แม็น หนิด เวิด บี กเรท อิฟ ฟาย เคิด)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[Chorus [in Spanish]]
([ โครัซ [ อิน ซแพนอิฌ ] ])

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On and on (About You) คำอ่านไทย Bowling For Soup

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น