เนื้อเพลง X-Static Process คำอ่านไทย Madonna

I’m not myself when you’re around
( แอม น็อท ไมเซลฟ ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด)
I’m not myself standing in a crowd
(แอม น็อท ไมเซลฟ ซแทนดิง อิน อะ คเราด)
I’m not myself and I don’t know how
(แอม น็อท ไมเซลฟ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เฮา)
I’m not myself, myself right now
(แอม น็อท ไมเซลฟ , ไมเซลฟ ไรท เนา)
Jesus Christ will you look at me
(จีสัซ คไรซท วิล ยู ลุค แกท มี)
Don’t know who I’m supposed to be
(ด้อนท์ โน ฮู แอม ซัพโพส ทู บี)
Don’t really know if I should give a damn
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน อิฟ ฟาย เชิด กิฝ อะ แด็ม)
When you’re around, I don’t know who I am
(ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด , ไอ ด้อนท์ โน ฮู ไอ แอ็ม)

I’m not myself when you go quiet
(แอม น็อท ไมเซลฟ ฮเว็น ยู โก คไวเอ็ท)
I’m not myself all alone at night
(แอม น็อท ไมเซลฟ ออล อะโลน แอ็ท ไนท)
I’m not myself don’t know who to call
(แอม น็อท ไมเซลฟ ด้อนท์ โน ฮู ทู คอล)
I’m not myself at all
(แอม น็อท ไมเซลฟ แอ็ท ดอร์)

Jesus Christ will you look at me
(จีสัซ คไรซท วิล ยู ลุค แกท มี)
Don’t know who I’m supposed to be
(ด้อนท์ โน ฮู แอม ซัพโพส ทู บี)
Don’t really know if I should give a damn
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน อิฟ ฟาย เชิด กิฝ อะ แด็ม)
When you’re around, I don’t know who I am
(ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด , ไอ ด้อนท์ โน ฮู ไอ แอ็ม)

I always wished that I could find
(ไอ ออลเว วิฌ แดท ไอ เคิด ไฟนด)
Someone as beautiful as you
(ซัมวัน แอ็ส บยูทิฟุล แอ็ส ยู)
But in the process I forgot that I was special too
(บัท อิน เดอะ พรอซเอ็ซ ซาย เฟาะกอท แดท ไอ วอส ซเพฌแอ็ล ทู)

I’m not myself when you’re around
(แอม น็อท ไมเซลฟ ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด)
[I’m not myself when you go quiet]
([ แอม น็อท ไมเซลฟ ฮเว็น ยู โก คไวเอ็ท ])
I’m not myself all alone at night
(แอม น็อท ไมเซลฟ ออล อะโลน แอ็ท ไนท)
[I’m not myself standing in a crowd]
([ แอม น็อท ไมเซลฟ ซแทนดิง อิน อะ คเราด ])
I’m not myself and I don’t know how
(แอม น็อท ไมเซลฟ แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เฮา)
I’m not myself, myself right now
(แอม น็อท ไมเซลฟ , ไมเซลฟ ไรท เนา)
[Don’t know what I believe]
([ ด้อนท์ โน ว็อท ไอ บิลีฝ ])

Jesus Christ will you look at me
(จีสัซ คไรซท วิล ยู ลุค แกท มี)
Don’t know who I’m supposed to be
(ด้อนท์ โน ฮู แอม ซัพโพส ทู บี)
Don’t really know if I should give a damn
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน อิฟ ฟาย เชิด กิฝ อะ แด็ม)
When you’re around, I don’t know who I am
(ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด , ไอ ด้อนท์ โน ฮู ไอ แอ็ม)

I always wished that I could find
(ไอ ออลเว วิฌ แดท ไอ เคิด ไฟนด)
Someone as beautiful as you
(ซัมวัน แอ็ส บยูทิฟุล แอ็ส ยู)
But in the process I forgot that I was special too
(บัท อิน เดอะ พรอซเอ็ซ ซาย เฟาะกอท แดท ไอ วอส ซเพฌแอ็ล ทู)
I always wished that I could find
(ไอ ออลเว วิฌ แดท ไอ เคิด ไฟนด)
Someone as talented as you
(ซัมวัน แอ็ส แทลเอ็นท แอ็ส ยู)
But in the process I forgot
(บัท อิน เดอะ พรอซเอ็ซ ซาย เฟาะกอท)
That I was just as good as you
(แดท ไอ วอส จัซท แอ็ส เกิด แอ็ส ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง X-Static Process คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น