เนื้อเพลง Time And Time Again คำอ่านไทย Papa Roach

Yes I did it and I’ll do it again
( เย็ซ ซาย ดิด ดิท แอ็นด แอล ดู อิท อะเกน)
It doesn’t matter if I am your best friend
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ ฟาย แอ็ม ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)
I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
You’re not that smart
(ยัวร์ น็อท แดท ซมาท)
Over and over it breaks my heart
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อิท บเรค มาย ฮาท)
The cycle continues time for your crime
(เดอะ ไซ๊เคิ้ล ค็อนทีนยู ไทม ฟอ ยุร คไรม)
The pain comes back in an ugly design
(เดอะ เพน คัม แบ็ค อิน แอน อักลิ ดิไสน)
Her makeup smears
(เฮอ เมคกั๊พ ซเมีย)
The tears that she cries
(เดอะ เทีย แดท ชี ไคร)
Over and over every night
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ เอฝริ ไนท)

Emotional swords slash my soul
(อิโมฌะแน็ล โซด ซแล็ฌ มาย โซล)
And now the pain takes control
(แอ็นด เนา เดอะ เพน เทค ค็อนทโรล)
I think about you
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู)
I think about me
(ไอ ธิงค อะเบาท มี)
Think about the way that it used to be
(ธิงค อะเบาท เดอะ เว แดท ดิธ ยูซ ทู บี)
I need a bottle
(ไอ นีด อะ บ๊อทเทิ่ล)
I need some pills
(ไอ นีด ซัม พิล)
I need a friend
(ไอ นีด อะ ฟเร็นด)
I need some thrills
(ไอ นีด ซัม ธริล)
A shoulder to cry on a friend to depend on
(อะ โฌลเดอะ ทู คไร ออน อะ ฟเร็นด ทู ดิเพนด ออน)
When life gets rough
(ฮเว็น ไลฟ เก็ท รัฟ)

Time and time again
(ไทม แอ็นด ไทม อะเกน)
You think about yourself before you think about me
(ยู ธิงค อะเบาท ยุรเซลฟ บิโฟ ยู ธิงค อะเบาท มี)
Time and time again
(ไทม แอ็นด ไทม อะเกน)
You think about yourself before you think about me
(ยู ธิงค อะเบาท ยุรเซลฟ บิโฟ ยู ธิงค อะเบาท มี)

It’s like a fight every single day
(อิทซ ไลค เก ไฟท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
It’s always easy when you have it your way
(อิทซ ออลเว อีสอิ ฮเว็น ยู แฮ็ฝ อิท ยุร เว)
Deep in my heart
(ดีพ อิน มาย ฮาท)
In the depths of my soul
(อิน เดอะ เด็พธ อ็อฝ มาย โซล)
My selfish ways are out of control
(มาย เซลฟิส เว แซร์ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
I’m sorry that it comes down to this
(แอม ซอริ แดท ดิธ คัม เดาน ทู ดีซ)
I punch through the wall as I break my fist
(ไอ พันช ธรู เดอะ วอล แอ็ส ซาย บเรค มาย ฟิซท)
The makeup smears
(เดอะ เมคกั๊พ ซเมีย)
Tears that we cry
(เทีย แดท วี คไร)
Over and over every night
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ เอฝริ ไนท)

You’re so selfish
(ยัวร์ โซ เซลฟิส)
You’re making me want to end this relationship
(ยัวร์ เมคอิง มี ว็อนท ทู เอ็นด ดีซ ริเลฌันฌิพ)
You’re making me want to end this
(ยัวร์ เมคอิง มี ว็อนท ทู เอ็นด ดีซ)

Loving ties unwind
(ลัฝอิง ไท อันไวนด)
Lost time behind
(ล็อซท ไทม บิไฮนด)
Loving ties unwind
(ลัฝอิง ไท อันไวนด)
Lost time behind
(ล็อซท ไทม บิไฮนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time And Time Again คำอ่านไทย Papa Roach

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น