เนื้อเพลง We Need a Resolution คำอ่านไทย Aaliyah

Ahh.. uh uh I’m tired of arguing girl
( อา อา อา แอม ไทร อ็อฝ อากีริง เกิล)
I’m tired I’m tired I’m tired huh
(แอม ไทร แอม ไทร แอม ไทร ฮู)
I’m tired of arguin girl
(แอม ไทร อ็อฝ อากริน เกิล)
I’m tired I’m tired I’m tired huh
(แอม ไทร แอม ไทร แอม ไทร ฮู)
I’m tired of arguin girl
(แอม ไทร อ็อฝ อากริน เกิล)
ticky ticky ticky ticky baby girl
(ทิคกี ทิคกี ทิคกี ทิคกี เบบิ เกิล)

{Aaliyah}
({แอลรีแยซ })
Did you sleep on the wrong side?
(ดิด ยู ซลีพ ออน เดอะ ร็อง ไซด)
I’m catching a bad vibe
(แอม แคชอิง อะ แบ็ด วายพฺ)
And it’s contagious
(แอ็นด อิทซ ค็อนเทจัซ)
What’s the latest
(ว็อท เดอะ เลทเอ็ซท)
Speak your heart, don’t bite your tongue
(ซพีค ยุร ฮาท , ด้อนท์ ไบท ยุร ทัง)
Don’t get it twisted, don’t misuse it
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิซท , ด้อนท์ มิซยูซ อิท)
What’s your problem?
(ว็อท ยุร พรอบเล็ม)
Lets resolve it
(เล็ท ริสอลฝ อิท)
We can solve it, what’s the causes?
(วี แค็น ซอลฝ อิท , ว็อท เดอะ คอส)
It’s official, you got issues
(อิทซ อ๊อฟิซเชี่ยล , ยู ก็อท อีฌยุ)
I got issues, but I know I miss you
(ไอ ก็อท อีฌยุ , บัท ไอ โน ไอ มิซ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Am I supposed to change? Are you supposed to change?
(แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เชนจ อาร์ ยู ซัพโพส ทู เชนจ)
Who should be hurt? Who should be blamed?
(ฮู เชิด บี เฮิท ฮู เชิด บี บเลม)
Am I supposed to change? Are you supposed to change?
(แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เชนจ อาร์ ยู ซัพโพส ทู เชนจ)
Who should be hurt? Who should be ashamed?
(ฮู เชิด บี เฮิท ฮู เชิด บี อะเฌมด)
Am I supposed to change? Are you supposed to change?
(แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เชนจ อาร์ ยู ซัพโพส ทู เชนจ)
Who should be hurt? Will we remain?
(ฮู เชิด บี เฮิท วิล วี ริเมน)
You need a resolution
(ยู นีด อะ เรโสะลยูฌัน)
I need a resolution
(ไอ นีด อะ เรโสะลยูฌัน)
We need a resolution
(วี นีด อะ เรโสะลยูฌัน)
We have so much confusion
(วี แฮ็ฝ โซ มัช ค็อนฟยูฉัน)

{Aaliyah}
({แอลรีแยซ })
I want to know where were you last night?
(ไอ ว็อนท ทู โน ฮแว เวอ ยู ลาซท ไนท)
I fell asleep on the couch, I thought we were going out
(ไอ เฟ็ล อัซลีพ ออน เดอะ เคาช , ไอ ธอท วี เวอ โกอิ้ง เอ้า)
I want to know were your fingers broke?
(ไอ ว็อนท ทู โน เวอ ยุร ฟีงเกอะ บโรค)
If you had let me know I wouldn’t have put on my clothes
(อิฟ ยู แฮ็ด เล็ท มี โน ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ พัท ออน มาย คโลฑ)
I want to know where’d you go instead?
(ไอ ว็อนท ทู โน ฮแว ยู โก อินซเทด)
Coz it was four in the morning when you crept back in the bed
(คอซ อิท วอส โฟ อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น ยู คแร็พท แบ็ค อิน เดอะ เบ็ด)
I want to know what was in your head?
(ไอ ว็อนท ทู โน ว็อท วอส ซิน ยุร เฮ็ด)
Or what was in my head? Am I supposed to change?
(ออ ว็อท วอส ซิน มาย เฮ็ด แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เชนจ)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

{Aaliyah, Timbaland in Bracket}
({แอลรีแยซ , ทิมแบน อิน บแรคเค็ท })
Baby let me know, You’ll let me know [I will]
(เบบิ เล็ท มี โน , โยว เล็ท มี โน [ ไอ วิล ])
You’ll let me know, you’ll let me know [I will]
(โยว เล็ท มี โน , โยว เล็ท มี โน [ ไอ วิล ])
You’ll let me know, you’ll let me know [I will]
(โยว เล็ท มี โน , โยว เล็ท มี โน [ ไอ วิล ])
You’ll let me know, you’ll let me know [I will]
(โยว เล็ท มี โน , โยว เล็ท มี โน [ ไอ วิล ])
You’ll let me know, you’ll let me know [I will]
(โยว เล็ท มี โน , โยว เล็ท มี โน [ ไอ วิล ])
You’ll let me know, you’ll let me know [I will]
(โยว เล็ท มี โน , โยว เล็ท มี โน [ ไอ วิล ])
You’ll let me know, you’ll let me know [I will]
(โยว เล็ท มี โน , โยว เล็ท มี โน [ ไอ วิล ])

{Timbaland}
({ทิมแบน })
Girl, holla…
(เกิล , ฮอลละ)
You give me bits and pieces
(ยู กิฝ มี บิท แซน พีซ)
You tryna blame me when I don’t even know the reason
(ยู ทายนา บเลม มี ฮเว็น นาย ด้อนท์ อีเฝ็น โน เดอะ รี๊ซั่น)
I think it’s just the season, maybe the month, maybe the building
(ไอ ธิงค อิทซ จัซท เดอะ ซี๊ซั่น , เมบี เดอะ มันธ , เมบี เดอะ บีลดิง)
Now tell me what’s the reason? Stupid yo? Looks are deceiving
(เนา เท็ล มี ว็อท เดอะ รี๊ซั่น ซทยูทิด โย ลุค แซร์ ดิซีฟวิง)
So, cut the crying, Cut the coughing, cut the weezing girl
(โซ , คัท เดอะ คไรอิง , คัท เดอะ คอกฟิง , คัท เดอะ weezings เกิล)
Quit the blaming, Cut the naming, Cut the sleeping girl
(ควิท เดอะ เบมิง , คัท เดอะ namings , คัท เดอะ ซลีพพิง เกิล)
I think you need some prayer, Better call the deacon girl
(ไอ ธิงค ยู นีด ซัม พเรเออะ , เบทเทอะ คอล เดอะ ดีคัน เกิล)
So get your act right or else we won’t be speaking girl
(โซ เก็ท ยุร แอ็คท ไรท ออ เอ็ลซ วี ว็อนท บี ซพีคอิง เกิล)
So what’s it gonna be,[ticky ticky] Me and you?
(โซ ว็อท ซิท กอนนะ บี , [ ทิคกี ทิคกี ] มี แอ็นด ยู)
Or is it gonna be who blames who?
(ออ อีส ซิท กอนนะ บี ฮู บเลม ฮู)
I’m tired of these things, I’m tired of these scars
(แอม ไทร อ็อฝ ฑิส ธิง , แอม ไทร อ็อฝ ฑิส ซคา)
I think I’m gonna get me a drink, I’ll call you tomarr [tomorrow]whoa
(ไอ ธิงค แอม กอนนะ เก็ท มี อะ ดริงค , แอล คอล ยู tomarr [ ทุมอโร ] โว้ว)

music fades…
(มยูสิค เฝด)

feat. Timbaland
(ฟีท ทิมแบน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Need a Resolution คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น