เนื้อเพลง Accidentally In Love คำอ่านไทย Counting Crows

So she said what’s the problem baby
( โซ ชี เซ็ด ว็อท เดอะ พรอบเล็ม เบบิ)
What’s the problem I don’t know
(ว็อท เดอะ พรอบเล็ม ไอ ด้อนท์ โน)
Well maybe I’m in love [love]
(เว็ล เมบี แอม อิน ลัฝ [ ลัฝ ])
Think about it every time
(ธิงค อะเบาท ดิธ เอฝริ ไทม)
I think about it
(ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ)
Can’t stop thinking ’bout it
(แค็นท ซท็อพ ติ้งกิง เบาท ดิธ)

How much longer will it take to cure this
(เฮา มัช ลองเงอ วิล อิท เทค ทู คิวเร ดีซ)
Just to cure it cause I can’t ignore it if it’s love [love]
(จัซท ทู คิวเร อิท คอส ไอ แค็นท อิกโน อิท อิฟ อิทซ ลัฝ [ ลัฝ ])
Makes me wanna turn around and face me but I don’t know nothing ’bout love,oh
(เมค มี วอนนา เทิน อะเรานด แอ็นด เฟซ มี บัท ไอ ด้อนท์ โน นัธอิง เบาท ลัฝ , โอ)

Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Turn a little faster
(เทิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟาสเทอะ)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
The world will follow after
(เดอะ เวิลด วิล ฟอลโล อาฟเทอะ)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Because everybody’s after love
(บิคอส เอวี่บอดี้ อาฟเทอะ ลัฝ)

So I said I’m a snowball running
(โซ ไอ เซ็ด แอม มา snowball รันนิง)
Running down into the spring that’s coming
(รันนิง เดาน อีนทุ เดอะ ซพริง แด๊ท คัมอิง)
All this love melting under blue skies
(ออล ดีซ ลัฝ เมลทิง อันเดอะ บลู สกาย)
Belting out sunlight
(เบลทิง เอ้า ซันไลท์)
Shimmering love
(Shimmerings ลัฝ)

Well baby I surrender
(เว็ล เบบิ ไอ ซะเรนเดอะ)
To the strawberry ice cream
(ทู เดอะ ซทรอเบริ ไอซ ครีม)
Never ever end of all this love
(เนฝเออะ เอฝเออะ เอ็นด อ็อฝ ออล ดีซ ลัฝ)
Well I didn’t mean to do it
(เว็ล ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู ดู อิท)
But there’s no escaping your love
(บัท แดร์ โน เอซเคปพิง ยุร ลัฝ)

These lines of lightning
(ฑิส ไลน อ็อฝ ไลทนิง)
Mean we’re never alone,
(มีน เวีย เนฝเออะ อะโลน ,)
Never alone, no, no
(เนฝเออะ อะโลน , โน , โน)

Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Move a little closer
(มูฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน)
I want to hear you whisper
(ไอ ว็อนท ทู เฮีย ยู ฮวีซเพอะ)
Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Settle down inside my love
(เซ็ทเทิ่ล เดาน อีนไซด มาย ลัฝ)

Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Jump a little higher
(จัมพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฮเออะ)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
If you feel a little lighter
(อิฟ ยู ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไลทเออะ)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
We were once
(วี เวอ วันซ)
Upon a time in love
(อุพอน อะ ไทม อิน ลัฝ)

We’re accidentally in love
(เวีย แอคซิเดนแท็ลลิ อิน ลัฝ)
Accidentally in love
(แอคซิเดนแท็ลลิ อิน ลัฝ)
Accidentally in love
(แอคซิเดนแท็ลลิ อิน ลัฝ)
Accidentally in love
(แอคซิเดนแท็ลลิ อิน ลัฝ)
Accidentally in love
(แอคซิเดนแท็ลลิ อิน ลัฝ)
Accidentally in love
(แอคซิเดนแท็ลลิ อิน ลัฝ)
Accidentally in love
(แอคซิเดนแท็ลลิ อิน ลัฝ)
Accidentally in love
(แอคซิเดนแท็ลลิ อิน ลัฝ)

Accidentally
(แอคซิเดนแท็ลลิ)

I’m In Love, I’m in Love,
(แอม อิน ลัฝ , แอม อิน ลัฝ ,)
I’m in Love, I’m in Love,
(แอม อิน ลัฝ , แอม อิน ลัฝ ,)
I’m in Love, I’m in Love,
(แอม อิน ลัฝ , แอม อิน ลัฝ ,)
Accidentally
(แอคซิเดนแท็ลลิ)

I’m In Love, I’m in Love,
(แอม อิน ลัฝ , แอม อิน ลัฝ ,)
I’m in Love, I’m in Love,
(แอม อิน ลัฝ , แอม อิน ลัฝ ,)
I’m in Love, I’m in Love,
(แอม อิน ลัฝ , แอม อิน ลัฝ ,)
Accidentally
(แอคซิเดนแท็ลลิ)

Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Spin a little tighter
(ซพิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทท์เดอ)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
And the world’s a little brighter
(แอ็นด เดอะ เวิลด ซา ลิ๊ทเทิ่ล ไบท์เดอ)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Just get yourself inside her
(จัซท เก็ท ยุรเซลฟ อีนไซด เฮอ)

Love… I’m in love
(ลัฝ แอม อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Accidentally In Love คำอ่านไทย Counting Crows

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น