เนื้อเพลง X คำอ่านไทย Ja Rule

[feat. Missy Elliott, Tweet]
( [ ฟีท มีซซิ เอลลีเอด , ทวีท ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
C’mon, let’s get
(ซีมอน , เล็ท เก็ท)
Pop in love
(พ็อพ อิน ลัฝ)
I know you pop-u-lar
(ไอ โน ยู พ็อพ ยู lar)
Admitted the club
(แอ็ดมีททิด เดอะ คลับ)
But I just wanna toss you up
(บัท ไอ จัซท วอนนา ท็อซ ยู อัพ)
Before I
(บิโฟ ไอ)
Swallow you whole
(ซวอลโล ยู โฮล)
I need to wash it down
(ไอ นีด ทู ว็อฌ อิท เดาน)
Tell your girls
(เท็ล ยุร เกิล)
Avion indulge you to hang out
(Avion อินดัลจ ยู ทู แฮ็ง เอ้า)
+Intoxicate me+
(+อินทอคซิเคท มี +)
Free your mind
(ฟรี ยุร ไมนด)
Free my mind
(ฟรี มาย ไมนด)
Freak all night
(ฟรีค ออล ไนท)
It’s evident
(อิทซ เอฝอิเด็นท)
When two worlds collide
(ฮเว็น ทู เวิลด ค็อลไลด)
Your twice as hot
(ยุร ทไวซ แอ็ส ฮ็อท)
Wet through
(เว็ท ธรู)
The new extras
(เดอะ นยู เอ๊กซทร่า)
Get you by in life
(เก็ท ยู ไบ อิน ไลฟ)
High on life
(ไฮ ออน ไลฟ)
I wonder what
(ไอ วันเดอะ ว็อท)
Life would be like
(ไลฟ เวิด บี ไลค)
If no more
(อิฟ โน โม)
Women were dykes
(วีมเอิน เวอ ไดค)
And trick hard at low prices
(แอ็นด ทริค ฮาด แอ็ท โล พไรซ)
It’s a cold, cold world [Yeah]
(อิทซ ซา โคลด , โคลด เวิลด [ เย่ ])
How do we relieve that stress [Ex]
(เฮา ดู วี ริลีฝ แดท ซทเร็ซ [ เอ็คซ ])
You know
(ยู โน)
Pop them thangs
(พ็อพ เฑ็ม เตง)
To get extra horny baby girl
(ทู เก็ท เอ๊กซทร่า ฮอนิ เบบิ เกิล)
You on one
(ยู ออน วัน)
You can’t ignore me
(ยู แค็นท อิกโน มี)
Rule and Missy-E
(รูล แอ็นด มีซซิ อี)
How you love that
(เฮา ยู ลัฝ แดท)
With I-G
(วิฑ ไอ จี)
It’s Murda I-N-C, n*gga
(อิทซ เมอร์ดา ไอ เอ็น ซี , เอ็น *gga)

[Hook [Tweet]]
([ ฮุค [ ทวีท ] ])
Hey [Hey boy]
(เฮ [ เฮ บอย ])
Get me high tonight
(เก็ท มี ไฮ ทุไนท)
Take me away [Take me]
(เทค มี อะเว [ เทค มี ])
Come inside my world
(คัม อีนไซด มาย เวิลด)
Come ectasy [Ectasy]
(คัม ectasy [ Ectasy ])
Let me show you love
(เล็ท มี โฌ ยู ลัฝ)
Between you and me
(บีทวิน ยู แอ็นด มี)
Let me love you boy
(เล็ท มี ลัฝ ยู บอย)

[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
You want freak
(ยู ว็อนท ฟรีค)
I love a lot of excitement
(ไอ ลัฝ อะ ล็อท อ็อฝ เอ็คไซทเม็นท)
I excite men
(ไอ เอ็คไซท เม็น)
I make ’em dirty and trifling
(ไอ เมค เอ็ม เดอทิ แอ็นด ทไรฟลิง)
I, been known to leave ’em frightening
(ไอ , บีน โนน ทู ลีฝ เอ็ม ไฟรเทินนิง)
Stifling all in love
(Stiflings ออล อิน ลัฝ)
By the end of the night
(ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไนท)
And I, want a big Don John
(แอ็นด ดาย , ว็อนท ดา บิก ด็อน จอน)
To pop a few woodies
(ทู พ็อพ อะ ฟยู วูดี)
And make the john last long
(แอ็นด เมค เดอะ จอน ลาซท ล็อง)
Ex, now you can serve that
(เอ็คซ , เนา ยู แค็น เซิฝ แดท)
Cuz no doubt it’s murda
(คัซ โน เดาท อิทซ เมอร์ดา)
Ya heard that
(ยา เฮิด แดท)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Ja-Rule]
([ จา รูล ])
Now that you got my feeling
(เนา แดท ยู ก็อท มาย ฟีลอิง)
High to Heaven, knows
(ไฮ ทู เฮฝเอ็น , โน)
Tight as the p*ssy holes
(ไทท แอ็ส เดอะ พี *ssy โฮล)
So, Lord knows
(โซ , ลอด โน)
It stick to your ex-o
(อิท ซทิค ทู ยุร เอ็คซ โอ)
Them hoes
(เฑ็ม โฮ)
To freak shows
(ทู ฟรีค โฌ)

[Tweet]
([ ทวีท ])
You know how it goes
(ยู โน เฮา อิท โกซ)
Comin out of my clothes
(คัมอิน เอ้า อ็อฝ มาย คโลฑ)

[Missy Elliot]
([ มีซซิ อิวลีเอ็ด ])
I’m coming outta my clothes
(แอม คัมอิง เอ๊าตา มาย คโลฑ)
You better, d*ck me down
(ยู เบทเทอะ , d*ck มี เดาน)
Then uh, turn me round
(เด็น อา , เทิน มี เรานด)
Then uh, lay me down
(เด็น อา , เล มี เดาน)
Cuz uh, You got me high a kite [Ja-Rule]
(คัซ อา , ยู ก็อท มี ไฮ อะ ไคท [ จา รูล ])
Yo, I scream your name tonight
(โย , ไอ ซครีม ยุร เนม ทุไนท)

[Tweet x2]
([ ทวีท x2 ])
You got me high as a kite
(ยู ก็อท มี ไฮ แอ็ส ซา ไคท)
Feel like doing something freaky tonight
(ฟีล ไลค ดูอิง ซัมติง ฟรีคกี้ทุไนท)
When I think about you and me
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู แอ็นด มี)
Feels good when your sexing me
(ฟีล เกิด ฮเว็น ยุร เซกซิงมี)

[Hook]
([ ฮุค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง X คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น