เนื้อเพลง Ghost of You คำอ่านไทย Good Charlotte

i will wait until the end
( ไอ วิล เวท อันทีล ดิ เอ็นด)
when the pendulum will swing back to the darker side of our hearts bleeding
(ฮเว็น เดอะ เพนดิวลัม วิล ซวิง แบ็ค ทู เดอะ ดาร์คเกอร์ ไซด อ็อฝ เอ๊า ฮาท บรีดดิ้ง)
i will save this empty space next to me like it’s a grave
(ไอ วิล เซฝ ดีซ เอมทิ ซเพซ เน็คซท ทู มี ไลค อิทซ ซา กแรฝ)
where i lay a place for us to sleep eternally together
(ฮแว ไอ เล อะ พเลซ ฟอ อัซ ทู ซลีพ อิเทอแน็ลลิ ทุเกฑเออะ)
i have been searching for traces of what we were
(ไอ แฮ็ฝ บีน เซิชอิง ฟอ เทร๊ซ อ็อฝ ว็อท วี เวอ)
a ghost of you is all that i have left
(อะ โกซท อ็อฝ ยู อีส ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ เล็ฟท)
it’s all that i have left of you to hold
(อิทซ ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ เล็ฟท อ็อฝ ยู ทู โฮลด)
i wake in the night to find there’s no one there but me
(ไอ เวค อิน เดอะ ไนท ทู ไฟนด แดร์ โน วัน แดร์ บัท มี)
and nothing left of what we were at all
(แอ็นด นัธอิง เล็ฟท อ็อฝ ว็อท วี เวอ แอ็ท ดอร์)
so here i am pacing around this house again
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม เพซซิง อะเรานด ดีซ เฮาซ อะเกน)
with pictures of us living on these walls
(วิฑ พีคเชอะ อ็อฝ อัซ ลีฝอิง ออน ฑิส วอล)
i see my breath in the cold of the air that i breathe and i’m wondering
(ไอ ซี มาย บเร็ธ อิน เดอะ โคลด อ็อฝ ดิ แอ แดท ไอ บรีฑ แอ็นด แอม วันเดอะริง)
i’m wondering if it’s you that i feel if it’s you that i feel here haunting me forever
(แอม วันเดอะริง อิฟ อิทซ ยู แดท ไอ ฟีล อิฟ อิทซ ยู แดท ไอ ฟีล เฮียร ฮันติง มี เฟาะเรฝเออะ)
i have been searching for traces of what we were
(ไอ แฮ็ฝ บีน เซิชอิง ฟอ เทร๊ซ อ็อฝ ว็อท วี เวอ)
a ghost of you is all that i have left
(อะ โกซท อ็อฝ ยู อีส ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ เล็ฟท)
it’s all that i have left of you to hold
(อิทซ ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ เล็ฟท อ็อฝ ยู ทู โฮลด)
i wake in the night to find there’s no one there but me
(ไอ เวค อิน เดอะ ไนท ทู ไฟนด แดร์ โน วัน แดร์ บัท มี)
and nothing left of what we were at all
(แอ็นด นัธอิง เล็ฟท อ็อฝ ว็อท วี เวอ แอ็ท ดอร์)
and i’m not looking for anything but us
(แอ็นด แอม น็อท ลุคอิง ฟอ เอนอิธิง บัท อัซ)
anything but what we were
(เอนอิธิง บัท ว็อท วี เวอ)
and i’m not asking for painted memories
(แอ็นด แอม น็อท อาคกิ้ง ฟอ เพนท เมรโมรี)
i only want to know you’re here
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ทู โน ยัวร์ เฮียร)
a ghost of you is all that i have left
(อะ โกซท อ็อฝ ยู อีส ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ เล็ฟท)
it’s all that i have left of you to hold
(อิทซ ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ เล็ฟท อ็อฝ ยู ทู โฮลด)
i wake in the night to find there’s no one there but me
(ไอ เวค อิน เดอะ ไนท ทู ไฟนด แดร์ โน วัน แดร์ บัท มี)
and nothing left of what we were at all
(แอ็นด นัธอิง เล็ฟท อ็อฝ ว็อท วี เวอ แอ็ท ดอร์)
a ghost of you is all that i have left
(อะ โกซท อ็อฝ ยู อีส ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ เล็ฟท)
it’s all that i have left of you to hold
(อิทซ ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ เล็ฟท อ็อฝ ยู ทู โฮลด)
i wake in the night to find there’s no one there but me
(ไอ เวค อิน เดอะ ไนท ทู ไฟนด แดร์ โน วัน แดร์ บัท มี)
and nothing left of what we were at all
(แอ็นด นัธอิง เล็ฟท อ็อฝ ว็อท วี เวอ แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghost of You คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น