เนื้อเพลง Just Fine คำอ่านไทย Chris Brown

Heeyy, uh, ummmm,heey, oh girl, oh girl
( Heeyy , อา , อึม , heey , โอ เกิล , โอ เกิล)

We did everything we could do
(วี ดิด เอ๊วี่ติง วี เคิด ดู)
To try to maake it work [we did, we did]
(ทู ทไร ทู maake อิท เวิค [ วี ดิด , วี ดิด ])
Baby, you look soo confused, cause it feels like, there was no waaay we could lose [no way, no way]
(เบบิ , ยู ลุค soo ค็อนฟยูส , คอส อิท ฟีล ไลค , แดร์ วอส โน วายยยยย วี เคิด ลูส [ โน เว , โน เว ])
Baby, I just don’t reply cause I can’t find the things you need in me [I can’t, I can’t girl]
(เบบิ , ไอ จัซท ด้อนท์ ริพไล คอส ไอ แค็นท ไฟนด เดอะ ธิง ยู นีด อิน มี [ ไอ แค็นท , ไอ แค็นท เกิล ])
Baby, they know just know what to say, the trying to break us away from one another, but maybe their right for a change
(เบบิ , เด โน จัซท โน ว็อท ทู เซ , เดอะ ทไรอิง ทู บเรค อัซ อะเว ฟร็อม วัน แอะนัธเออะ , บัท เมบี แด ไรท ฟอ รา เชนจ)

I think, God will give you
(ไอ ธิงค , ก็อด วิล กิฝ ยู)
Someone, much better
(ซัมวัน , มัช เบทเทอะ)
Than me, trust me your eyes will be o.k. it will be alright.
(แฑ็น มี , ทรัซท มี ยุร ไอ วิล บี โอ เค อิท วิล บี ออลไร๊ท)
you’ll be just fine [just fine, just fine]
(โยว บี จัซท ไฟน [ จัซท ไฟน , จัซท ไฟน ])

I know that baby we would disagree constantly on the basic things [we did, we did]
(ไอ โน แดท เบบิ วี เวิด ดิซักริ คอนสแท็นทลิ ออน เดอะ เบซอิค ธิง [ วี ดิด , วี ดิด ])
You thought that there was someone else, all along [no way, no way]
(ยู ธอท แดท แดร์ วอส ซัมวัน เอ็ลซ , ออล อะลอง [ โน เว , โน เว ])
Baby I want to decide to stay right by your side
(เบบิ ไอ ว็อนท ทู ดิไซด ทู ซเท ไรท ไบ ยุร ไซด)
Baby, they know just what to say.
(เบบิ , เด โน จัซท ว็อท ทู เซ)
They wanna keep us away from one another
(เด วอนนา คีพ อัซ อะเว ฟร็อม วัน แอะนัธเออะ)
But Maybe they’re right for a change
(บัท เมบี เดรว ไรท ฟอ รา เชนจ)

I think, God will give you
(ไอ ธิงค , ก็อด วิล กิฝ ยู)
Someone, much better
(ซัมวัน , มัช เบทเทอะ)
Than me, trust me your eyes will be
(แฑ็น มี , ทรัซท มี ยุร ไอ วิล บี)
o.k.[o.k.], alright [alright], just fine [just fine]
(โอ เค [ โอ เค ] , ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ] , จัซท ไฟน [ จัซท ไฟน ])

I know, baby baby baby can’t you see that another fella just may be the kinda man you need
(ไอ โน , เบบิ เบบิ เบบิ แค็นท ยู ซี แดท แอะนัธเออะ เฟลลา จัซท เม บี เดอะ กินดา แม็น ยู นีด)
Baby you desvere it and I know that
(เบบิ ยู desvere อิท แอ็นด ดาย โน แดท)
I know another love has come your way, just listen to me when I say
(ไอ โน แอะนัธเออะ ลัฝ แฮ็ส คัม ยุร เว , จัซท ลิ๊สซึ่น ทู มี ฮเว็น นาย เซ)
you’ll find hime [you’ll find hime]
(โยว ไฟนด hime [ โยว ไฟนด hime ])

I think, God will give you
(ไอ ธิงค , ก็อด วิล กิฝ ยู)
Someone, much better
(ซัมวัน , มัช เบทเทอะ)
Than me, trust me your eyes will be
(แฑ็น มี , ทรัซท มี ยุร ไอ วิล บี)
o.k., it will alright, it will be just fine [just fine]
(โอ เค , อิท วิล ออลไร๊ท , อิท วิล บี จัซท ไฟน [ จัซท ไฟน ])
[2x]
([ 2x ])
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)

You ought know why I’m so sure
(ยู อ๊อธ โน ฮไว แอม โซ ฌุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Fine คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น