เนื้อเพลง Each Time You Break My Heart คำอ่านไทย Madonna

Each time you break my heart
( อีช ไทม ยู บเรค มาย ฮาท)
Each time you break my heart
(อีช ไทม ยู บเรค มาย ฮาท)

I know how it feels to be the talk of the town
(ไอ โน เฮา อิท ฟีล ทู บี เดอะ ทอค อ็อฝ เดอะ ทาวน์)
I’m not gonna let you go and run around
(แอม น็อท กอนนะ เล็ท ยู โก แอ็นด รัน อะเรานด)
I need to know that you’ll be true to me
(ไอ นีด ทู โน แดท โยว บี ทรู ทู มี)
Cause that’s the way it’s got to be
(คอส แด๊ท เดอะ เว อิทซ ก็อท ทู บี)

Why can’t you give your promise to me
(ฮไว แค็นท ยู กิฝ ยุร พรอมอิซ ทู มี)
Is love so blind that you cannot see
(อีส ลัฝ โซ บไลนด แดท ยู แคนน็อท ซี)
I’m trying hard not to walk out the door
(แอม ทไรอิง ฮาด น็อท ทู วอค เอ้า เดอะ โด)
Know that I, oh, know that I can’t take no more
(โน แดท ไอ , โอ , โน แดท ไอ แค็นท เทค โน โม)

Chorus:
(โครัซ :)

Each time you break my heart
(อีช ไทม ยู บเรค มาย ฮาท)
I try to put my pride aside
(ไอ ทไร ทู พัท มาย พไรด อะไซด)
Each time you break my heart
(อีช ไทม ยู บเรค มาย ฮาท)
A little voice inside me cries
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฝอยซ อีนไซด มี ไคร)

No matter what you do or say
(โน แมทเทอะ ว็อท ยู ดู ออ เซ)
I’m gonna love you, I’m gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู , แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)
And if you’re so sure that I’m not your kind
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ โซ ฌุร แดท แอม น็อท ยุร ไคนด)
How come you can’t just walk away
(เฮา คัม ยู แค็นท จัซท วอค อะเว)

In the beginning we were nothing but glad
(อิน เดอะ บีกีนนิง วี เวอ นัธอิง บัท กแล็ด)
Those were the best days that we ever had
(โฑส เวอ เดอะ เบ็ซท เด แดท วี เอฝเออะ แฮ็ด)
There’s no compassion, all your warmth is gone
(แดร์ โน ค็อมแพฌอัน , ออล ยุร วอมธ อีส กอน)
Tell me how, oh, how can I keep holding on
(เท็ล มี เฮา , โอ , เฮา แค็น นาย คีพ โฮลดิง ออน)

[chorus]
([ โครัซ ])

Intermediate:
(อินเทอะมีดิอิท :)

I see the look in your eyes
(ไอ ซี เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
I know you’re hurting inside
(ไอ โน ยัวร์ เฮอดิง อีนไซด)
Let me try
(เล็ท มี ทไร)
To make you love me again
(ทู เมค ยู ลัฝ มี อะเกน)
I’ll say that I knew you when
(แอล เซ แดท ไอ นยู ยู ฮเว็น)
You were mine
(ยู เวอ ไมน)
You were mine
(ยู เวอ ไมน)

Each time, oh, yeah
(อีช ไทม , โอ , เย่)

In the beginning we were nothing but glad
(อิน เดอะ บีกีนนิง วี เวอ นัธอิง บัท กแล็ด)
Those were the best days that we ever had
(โฑส เวอ เดอะ เบ็ซท เด แดท วี เอฝเออะ แฮ็ด)
There’s no compassion, all your warmth is gone
(แดร์ โน ค็อมแพฌอัน , ออล ยุร วอมธ อีส กอน)
Tell me how, oh, how can I keep holding on
(เท็ล มี เฮา , โอ , เฮา แค็น นาย คีพ โฮลดิง ออน)

[intermediate]
([ อินเทอะมีดิอิท ])

[chorus]
([ โครัซ ])

Each time you break my heart again
(อีช ไทม ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน)
Well I can say I knew you when [each time]
(เว็ล ไอ แค็น เซ ไอ นยู ยู ฮเว็น [ อีช ไทม ])
You were mine
(ยู เวอ ไมน)

Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
Don’t break my heart
(ด้อนท์ บเรค มาย ฮาท)
[repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Each Time You Break My Heart คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น