เนื้อเพลง God is a DJ คำอ่านไทย Pink

[VERSE 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
I’ve been the girl with her skirt pulled high
(แอฝ บีน เดอะ เกิล วิฑ เฮอ ซเคิท พุล ไฮ)
Been the outcast never running with mascara eyes
(บีน ดิ เอาทคาซท เนฝเออะ รันนิง วิฑ แม็ซแคระ ไอ)
Now I see the world as a candy store
(เนา ไอ ซี เดอะ เวิลด แอ็ส ซา แคนดิ ซโท)
With a cigarette smile, saying things you can’t ignore
(วิฑ อะ ซิกะเรท ซไมล , เซอิง ธิง ยู แค็นท อิกโน)
Like Mommy I love you
(ไลค มอมมิ ไอ ลัฝ ยู)
Daddy I hate you
(แดดดิ ไอ เฮท ยู)
Brother I need you
(บรัฑเออะ ไอ นีด ยู)
Lover, hey ” f*** you ”
(ลัฝเออะ , เฮ ” เอฟ *** ยู “)
I can see everything here with my third eye
(ไอ แค็น ซี เอ๊วี่ติง เฮียร วิฑ มาย เธิด ไอ)
Like the blue in the sky
(ไลค เดอะ บลู อิน เดอะ ซไค)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
If God is a DJ
(อิฟ ก็อด อีส ซา ดีเจ)
Life is a dance floor
(ไลฟ อีส ซา ดานซ ฟโล)
Love is the rhythm
(ลัฝ อีส เดอะ ริธึ่ม)
You are the music
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค)
If God is a DJ
(อิฟ ก็อด อีส ซา ดีเจ)
Life is a dance floor
(ไลฟ อีส ซา ดานซ ฟโล)
You get what you’re given
(ยู เก็ท ว็อท ยัวร์ กีฝเอ็น)
It’s all how you use it
(อิทซ ซอร์ เฮา ยู ยูซ อิท)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
I’ve been the girl- middle finger in the air
(แอฝ บีน เดอะ เกิล มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ อิน ดิ แอ)
Unaffected by rumors, the truth: I don’t care
(อะแน็ฟเฟคทิด ไบ รูเมอะ , เดอะ ทรูธ : ไอ ด้อนท์ แค)
So open your mouth and stick out your tongue
(โซ โอเพ็น ยุร เมาธ แอ็นด ซทิค เอ้า ยุร ทัง)
You might as well let go, you can’t take back what you’ve done
(ยู ไมท แอ็ส เว็ล เล็ท โก , ยู แค็นท เทค แบ็ค ว็อท ยู๊ฟ ดัน)
So find a new lifestyle
(โซ ไฟนด อะ นยู ไลฟ์สตายอฺ)
A new reason to smile
(อะ นยู รี๊ซั่น ทู ซไมล)
Look for Nirvana
(ลุค ฟอ นิฝานะ)
Under the strobe lights
(อันเดอะ เดอะ ซทโรบ ไลท)
Sequins and sex dreams
(ซีควิน แซน เซ็คซ ดรีม)
You whisper to me
(ยู ฮวีซเพอะ ทู มี)
There’s no reason to cry
(แดร์ โน รี๊ซั่น ทู คไร)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
If God is a DJ
(อิฟ ก็อด อีส ซา ดีเจ)
Life is a dance floor
(ไลฟ อีส ซา ดานซ ฟโล)
Love is the rhythm
(ลัฝ อีส เดอะ ริธึ่ม)
You are the music
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค)
If God is a DJ
(อิฟ ก็อด อีส ซา ดีเจ)
Life is a dance floor
(ไลฟ อีส ซา ดานซ ฟโล)
You get what you’re given
(ยู เก็ท ว็อท ยัวร์ กีฝเอ็น)
It’s all how you use it
(อิทซ ซอร์ เฮา ยู ยูซ อิท)

[BRIDGE:]
([ บริจ : ])
You take what you get and you get what you give
(ยู เทค ว็อท ยู เก็ท แอ็นด ยู เก็ท ว็อท ยู กิฝ)
I say don’t run from yourself, man, that’s no way to live
(ไอ เซ ด้อนท์ รัน ฟร็อม ยุรเซลฟ , แม็น , แด๊ท โน เว ทู ไลฝ)
I’ve got a record in my bag you should give it a spin
(แอฝ ก็อท ดา เรคออด อิน มาย แบ็ก ยู เชิด กิฝ อิท ดา ซพิน)
Lift your hands in the air so that life can begin
(ลิฟท ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ โซ แดท ไลฟ แค็น บีกีน)

If God Is a DJ… If God
(อิฟ ก็อด อีส ซา ดีเจ อิฟ ก็อด)
If God is a DJ [life is a dance floor]
(อิฟ ก็อด อีส ซา ดีเจ [ ไลฟ อีส ซา ดานซ ฟโล ])
Get your ass on the dance floor
(เก็ท ยุร อาซ ออน เดอะ ดานซ ฟโล)

[CHORUS [2X]:]
([ โครัซ [ 2X ] : ])
If God is a DJ
(อิฟ ก็อด อีส ซา ดีเจ)
Life is a dance floor
(ไลฟ อีส ซา ดานซ ฟโล)
Love is the rhythm
(ลัฝ อีส เดอะ ริธึ่ม)
You are the music
(ยู อาร์ เดอะ มยูสิค)
If God is a DJ
(อิฟ ก็อด อีส ซา ดีเจ)
Life is a dance floor
(ไลฟ อีส ซา ดานซ ฟโล)
You get what you’re given
(ยู เก็ท ว็อท ยัวร์ กีฝเอ็น)
It’s all how you use it
(อิทซ ซอร์ เฮา ยู ยูซ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God is a DJ คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น