เนื้อเพลง Animal I Have Become คำอ่านไทย Three Days Grace

I can’t escape this hell
( ไอ แค็นท เอ็ซเคพ ดีซ เฮ็ล)
So many times i’ve tried
(โซ เมนอิ ไทม แอฝ ทไร)
But i’m still caged inside
(บัท แอม ซทิล เคจ อีนไซด)
Somebody get me through this nightmare
(ซัมบอดี้ เก็ท มี ธรู ดีซ ไนท์แมร์)
I can’t control myself
(ไอ แค็นท ค็อนทโรล ไมเซลฟ)

So what if you can see the darkest side of me?
(โซ ว็อท อิฟ ยู แค็น ซี เดอะ ดาร์คเนท ไซด อ็อฝ มี)
No one would ever change this animal I have become
(โน วัน เวิด เอฝเออะ เชนจ ดีซ แอนอิแม็ล ไอ แฮ็ฝ บิคัม)
Help me believe it’s not the real me
(เฮ็ลพ มี บิลีฝ อิทซ น็อท เดอะ ริแอ็ล มี)
Somebody help me tame this animal
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี เทม ดีซ แอนอิแม็ล)
[This animal, this animal]
([ ดีซ แอนอิแม็ล , ดีซ แอนอิแม็ล ])

I can’t escape myself
(ไอ แค็นท เอ็ซเคพ ไมเซลฟ)
[I can’t escape myself]
([ ไอ แค็นท เอ็ซเคพ ไมเซลฟ ])
So many times i’ve lied
(โซ เมนอิ ไทม แอฝ ไล)
[So many times i’ve lied]
([ โซ เมนอิ ไทม แอฝ ไล ])
But there’s still rage inside
(บัท แดร์ ซทิล เรจ อีนไซด)
Somebody get me through this nightmare
(ซัมบอดี้ เก็ท มี ธรู ดีซ ไนท์แมร์)
I can’t control myself
(ไอ แค็นท ค็อนทโรล ไมเซลฟ)

So what if you can see the darkest side of me?
(โซ ว็อท อิฟ ยู แค็น ซี เดอะ ดาร์คเนท ไซด อ็อฝ มี)
No one would ever change this animal I have become
(โน วัน เวิด เอฝเออะ เชนจ ดีซ แอนอิแม็ล ไอ แฮ็ฝ บิคัม)
Help me believe it’s not the real me
(เฮ็ลพ มี บิลีฝ อิทซ น็อท เดอะ ริแอ็ล มี)
Somebody help me tame this animal I have become
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี เทม ดีซ แอนอิแม็ล ไอ แฮ็ฝ บิคัม)
Help me believe it’s not the real me
(เฮ็ลพ มี บิลีฝ อิทซ น็อท เดอะ ริแอ็ล มี)
Somebody help me tame this animal
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี เทม ดีซ แอนอิแม็ล)

Somebody help me through this nightmare
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี ธรู ดีซ ไนท์แมร์)
I can’t control myself
(ไอ แค็นท ค็อนทโรล ไมเซลฟ)
Somebody wake me from this nightmare
(ซัมบอดี้ เวค มี ฟร็อม ดีซ ไนท์แมร์)
I can’t escape this animal
(ไอ แค็นท เอ็ซเคพ ดีซ แอนอิแม็ล)

[This animal, this animal, this animal, this animal, this animal, this animal, this animal]
([ ดีซ แอนอิแม็ล , ดีซ แอนอิแม็ล , ดีซ แอนอิแม็ล , ดีซ แอนอิแม็ล , ดีซ แอนอิแม็ล , ดีซ แอนอิแม็ล , ดีซ แอนอิแม็ล ])

So what if you can see the darkest side of me?
(โซ ว็อท อิฟ ยู แค็น ซี เดอะ ดาร์คเนท ไซด อ็อฝ มี)
No one will ever change this animal I have become
(โน วัน วิล เอฝเออะ เชนจ ดีซ แอนอิแม็ล ไอ แฮ็ฝ บิคัม)
Help me believe it’s not the real me
(เฮ็ลพ มี บิลีฝ อิทซ น็อท เดอะ ริแอ็ล มี)
Somebody help me tame this animal I have become
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี เทม ดีซ แอนอิแม็ล ไอ แฮ็ฝ บิคัม)
Help me believe it’s not the real me
(เฮ็ลพ มี บิลีฝ อิทซ น็อท เดอะ ริแอ็ล มี)
Somebody help me tame this animal
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี เทม ดีซ แอนอิแม็ล)
[This animal I have become]
([ ดีซ แอนอิแม็ล ไอ แฮ็ฝ บิคัม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Animal I Have Become คำอ่านไทย Three Days Grace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น