เนื้อเพลง Bring It All Back คำอ่านไทย S Club 7

Bring it all back now
( บริง อิท ดอร์ แบ็ค เนา)

Don’t stop, never give up
(ด้อนท์ ซท็อพ , เนฝเออะ กิฝ อัพ)
Hold your head high and reach the top
(โฮลด ยุร เฮ็ด ไฮ แอ็นด รีช เดอะ ท็อพ)
Let the world see what you have got
(เล็ท เดอะ เวิลด ซี ว็อท ยู แฮ็ฝ ก็อท)
Bring it all back to you
(บริง อิท ดอร์ แบ็ค ทู ยู)

Hold on to what you try to be
(โฮลด ออน ทู ว็อท ยู ทไร ทู บี)
Your individuality
(ยุร อินดิฝิจุแอลอิทิ)
When the world is on your shoulders
(ฮเว็น เดอะ เวิลด อีส ออน ยุร โฌลเดอะ)
Just smile and let it go
(จัซท ซไมล แอ็นด เล็ท ดิธ โก)
If people try to put you down
(อิฟ พี๊เพิ่ล ทไร ทู พัท ยู เดาน)
Just walk on by don’t turn around
(จัซท วอค ออน ไบ ด้อนท์ เทิน อะเรานด)
You only have to answer to yourself
(ยู โอ๊นลี่ แฮ็ฝ ทู อานเซอะ ทู ยุรเซลฟ)

Don’t you know it’s true what they say
(ด้อนท์ ยู โน อิทซ ทรู ว็อท เด เซ)
That life, it ain’t easy
(แดท ไลฟ , อิท เอน อีสอิ)
But your time’s coming around
(บัท ยุร ไทม คัมอิง อะเรานด)
So don’t you stop tryin’
(โซ ด้อนท์ ยู ซท็อพ ทายอิน)

Don’t stop, never give up
(ด้อนท์ ซท็อพ , เนฝเออะ กิฝ อัพ)
Hold your head high and reach the top
(โฮลด ยุร เฮ็ด ไฮ แอ็นด รีช เดอะ ท็อพ)
Let the world see what you have got
(เล็ท เดอะ เวิลด ซี ว็อท ยู แฮ็ฝ ก็อท)
Bring it all back to you
(บริง อิท ดอร์ แบ็ค ทู ยู)
Dream of falling in love
(ดรีม อ็อฝ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
Anything you’ve been thinking of
(เอนอิธิง ยู๊ฟ บีน ติ้งกิง อ็อฝ)
When the world seems to get too tough
(ฮเว็น เดอะ เวิลด ซีม ทู เก็ท ทู ทั๊ฟ)
Bring it all back to you
(บริง อิท ดอร์ แบ็ค ทู ยู)

Na na na na..
(นา นา นา นา)

Try not to worry ’bout a thing
(ทไร น็อท ทู เวอริ เบาท ดา ธิง)
Enjoy the good times life can bring
(เอ็นจอย เดอะ เกิด ไทม ไลฟ แค็น บริง)
Keep it all inside you
(คีพ อิท ดอร์ อีนไซด ยู)
Gotta let the feeling show
(กอททะ เล็ท เดอะ ฟีลอิง โฌ)
Imagination is the key
(อิแมจิเนฌัน อีส เดอะ คี)
Cos you are you’re own destiny
(คอซ ยู อาร์ ยัวร์ โอน เดซทินิ)
You never should be lonely
(ยู เนฝเออะ เชิด บี โลนลิ)
When time is on your side
(ฮเว็น ไทม อีส ออน ยุร ไซด)

Don’t you know it’s true what they say
(ด้อนท์ ยู โน อิทซ ทรู ว็อท เด เซ)
Things are sent to try you
(ธิง แซร์ เซ็นท ทู ทไร ยู)
But your time’s coming around
(บัท ยุร ไทม คัมอิง อะเรานด)
So don’t you stop tryin’
(โซ ด้อนท์ ยู ซท็อพ ทายอิน)

Don’t stop, never give up
(ด้อนท์ ซท็อพ , เนฝเออะ กิฝ อัพ)
Hold your head high and reach the top
(โฮลด ยุร เฮ็ด ไฮ แอ็นด รีช เดอะ ท็อพ)
Let the world see what you have got
(เล็ท เดอะ เวิลด ซี ว็อท ยู แฮ็ฝ ก็อท)
Bring it all back to you
(บริง อิท ดอร์ แบ็ค ทู ยู)
Dream of falling in love
(ดรีม อ็อฝ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
Anything you’ve been thinking of
(เอนอิธิง ยู๊ฟ บีน ติ้งกิง อ็อฝ)
When the world seems to get too tough
(ฮเว็น เดอะ เวิลด ซีม ทู เก็ท ทู ทั๊ฟ)
Bring it all back to you
(บริง อิท ดอร์ แบ็ค ทู ยู)

Na na na na..
(นา นา นา นา)

Don’t you know it’s true what they say
(ด้อนท์ ยู โน อิทซ ทรู ว็อท เด เซ)
Things happen for a reason
(ธิง แฮพเพ็น ฟอ รา รี๊ซั่น)
But your time’s coming around
(บัท ยุร ไทม คัมอิง อะเรานด)
So don’t you stop tryin’
(โซ ด้อนท์ ยู ซท็อพ ทายอิน)

Don’t stop, never give up
(ด้อนท์ ซท็อพ , เนฝเออะ กิฝ อัพ)
Hold your head high and reach the top
(โฮลด ยุร เฮ็ด ไฮ แอ็นด รีช เดอะ ท็อพ)
Let the world see what you have got
(เล็ท เดอะ เวิลด ซี ว็อท ยู แฮ็ฝ ก็อท)
Bring it all back to you
(บริง อิท ดอร์ แบ็ค ทู ยู)
Dream of falling in love
(ดรีม อ็อฝ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
Anything you’ve been thinking of
(เอนอิธิง ยู๊ฟ บีน ติ้งกิง อ็อฝ)
When the world seems to get too tough
(ฮเว็น เดอะ เวิลด ซีม ทู เก็ท ทู ทั๊ฟ)
Bring it all back to you
(บริง อิท ดอร์ แบ็ค ทู ยู)
[Repeat till fade]
([ ริพีท ทิล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bring It All Back คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น