เนื้อเพลง Love Crime คำอ่านไทย Westlife

I didn’t know what to say
( ไอ ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู เซ)
I tried to look the other way
(ไอ ทไร ทู ลุค ดิ อัฑเออะ เว)
When I saw you there with him
(ฮเว็น นาย ซอ ยู แดร์ วิฑ ฮิม)
Acting like I don’t care
(แอคทิง ไลค ไก ด้อนท์ แค)
But you can read from how I stare
(บัท ยู แค็น เร็ด ฟร็อม เฮา ไอ ซแท)
That I’m hurting deep inside
(แดท แอม เฮอดิง ดีพ อีนไซด)
But even though you look so good tonight
(บัท อีเฝ็น โธ ยู ลุค โซ เกิด ทุไนท)
I’ll be fine
(แอล บี ไฟน)

But I know that for you
(บัท ไอ โน แดท ฟอ ยู)
To be here without me by your side
(ทู บี เฮียร วิเฑาท มี ไบ ยุร ไซด)
It’s a love crime
(อิทซ ซา ลัฝ คไรม)
Why you act so surprised
(ฮไว ยู แอ็คท โซ เซิพไรส)
I can tell from the guilt in your eyes
(ไอ แค็น เท็ล ฟร็อม เดอะ กิลท อิน ยุร ไอ)
It’s a love crime to me
(อิทซ ซา ลัฝ คไรม ทู มี)

Love has never been good to me
(ลัฝ แฮ็ส เนฝเออะ บีน เกิด ทู มี)
Maybe it’s just my destiny
(เมบี อิทซ จัซท มาย เดซทินิ)
To live my life alone
(ทู ไลฝ มาย ไลฟ อะโลน)
Who was I trying to fool
(ฮู วอส ซาย ทไรอิง ทู ฟูล)
Thinking our love would break the rule
(ติ้งกิง เอ๊า ลัฝ เวิด บเรค เดอะ รูล)
Still I’m standing on my own
(ซทิล แอม ซแทนดิง ออน มาย โอน)
And even though you look so good tonight
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ยู ลุค โซ เกิด ทุไนท)
I’ll be fine
(แอล บี ไฟน)

But I know that for you
(บัท ไอ โน แดท ฟอ ยู)
To be here without me by your side
(ทู บี เฮียร วิเฑาท มี ไบ ยุร ไซด)
It’s a love crime
(อิทซ ซา ลัฝ คไรม)
Why you act so surprised
(ฮไว ยู แอ็คท โซ เซิพไรส)
I can tell from the guilt in your eyes
(ไอ แค็น เท็ล ฟร็อม เดอะ กิลท อิน ยุร ไอ)
It’s a love crime to me
(อิทซ ซา ลัฝ คไรม ทู มี)

Here I am not knowing
(เฮียร ไอ แอ็ม น็อท โนอิง)
Tell me what to do
(เท็ล มี ว็อท ทู ดู)

But I know that for you
(บัท ไอ โน แดท ฟอ ยู)
To be here without me by your side
(ทู บี เฮียร วิเฑาท มี ไบ ยุร ไซด)
It’s a love crime
(อิทซ ซา ลัฝ คไรม)
Why you act so surprised
(ฮไว ยู แอ็คท โซ เซิพไรส)
I can tell from the guilt in your eyes
(ไอ แค็น เท็ล ฟร็อม เดอะ กิลท อิน ยุร ไอ)
It’s a love crime to me
(อิทซ ซา ลัฝ คไรม ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Crime คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น