เนื้อเพลง Only You Can Love Me This Way คำอ่านไทย Keith Urban

Well, I know there’s a reason
( เว็ล , ไอ โน แดร์ ซา รี๊ซั่น)
And I know there’s a rhyme
(แอ็นด ดาย โน แดร์ ซา ไรม)
We were meant to be together
(วี เวอ เม็นท ทู บี ทุเกฑเออะ)
That’s why
(แด๊ท ฮไว)
We can roll with the punches
(วี แค็น โรล วิฑ เดอะ พันเซด)
We can stroll hand in hand
(วี แค็น ซทโรล แฮ็นด อิน แฮ็นด)
And when I say it’s forever
(แอ็นด ฮเว็น นาย เซ อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
You understand
(ยู อันเดิซแทนด)

That you’re always in my heart
(แดท ยัวร์ ออลเว ซิน มาย ฮาท)
You’re always on my mind
(ยัวร์ ออลเว ออน มาย ไมนด)
And when it all becomes too much
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ออล บิคัม ทู มัช)
You’re never far behind
(ยัวร์ เนฝเออะ ฟา บิไฮนด)
And there’s no one that comes close to you
(แอ็นด แดร์ โน วัน แดท คัม คโลส ทู ยู)
Could ever take your place
(เคิด เอฝเออะ เทค ยุร พเลซ)
Cause only you can love me this way
(คอส โอ๊นลี่ ยู แค็น ลัฝ มี ดีซ เว)

I could’ve turned a different corner
(ไอ คูดดิฝ เทิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท คอเนอะ)
I could’ve gone another place
(ไอ คูดดิฝ กอน แอะนัธเออะ พเลซ)
But I’d a-never had this feeling
(บัท อาย อะ เนฝเออะ แฮ็ด ดีซ ฟีลอิง)
That I feel today
(แดท ไอ ฟีล ทุเด)
Yeah
(เย่)

And you’re always in my heart
(แอ็นด ยัวร์ ออลเว ซิน มาย ฮาท)
You’re always on my mind
(ยัวร์ ออลเว ออน มาย ไมนด)
When it all becomes too much
(ฮเว็น หนิด ออล บิคัม ทู มัช)
You’re never far behind
(ยัวร์ เนฝเออะ ฟา บิไฮนด)
And there’s no one that comes close to you
(แอ็นด แดร์ โน วัน แดท คัม คโลส ทู ยู)
Could ever take your place
(เคิด เอฝเออะ เทค ยุร พเลซ)
Cause only can love me this way
(คอส โอ๊นลี่ แค็น ลัฝ มี ดีซ เว)

Ooooohh…
(Ooooohh)

Na na, somebody love you
(นา นา , ซัมบอดี้ ลัฝ ยู)

And you’re always in my heart
(แอ็นด ยัวร์ ออลเว ซิน มาย ฮาท)
You’re always on my mind
(ยัวร์ ออลเว ออน มาย ไมนด)
And when it all becomes too much
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ออล บิคัม ทู มัช)
You’re never far behind
(ยัวร์ เนฝเออะ ฟา บิไฮนด)
And there’s no one that comes close to you
(แอ็นด แดร์ โน วัน แดท คัม คโลส ทู ยู)
Could ever take your place
(เคิด เอฝเออะ เทค ยุร พเลซ)
Cause only you can love me this way
(คอส โอ๊นลี่ ยู แค็น ลัฝ มี ดีซ เว)

Only you can love me this way
(โอ๊นลี่ ยู แค็น ลัฝ มี ดีซ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only You Can Love Me This Way คำอ่านไทย Keith Urban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น