เนื้อเพลง Mr. Curiosity คำอ่านไทย Jason Mraz

Hey Mr. Curiosity
( เฮ มีซเทอะ คยูริออซอิทิ)
Is it true what they’ve been saying about you
(อีส ซิท ทรู ว็อท เดวฟ บีน เซอิง อะเบาท ยู)
Well are you killing me
(เว็ล อาร์ ยู คีลลิง มี)
You took care of the cat already
(ยู ทุค แค อ็อฝ เดอะ แค็ท ออลเรดอิ)
And for those who think it’s heavy
(แอ็นด ฟอ โฑส ฮู ธิงค อิทซ เฮฝอิ)
Is it the truth
(อีส ซิท เดอะ ทรูธ)
Or is it only gossip
(ออ อีส ซิท โอ๊นลี่ กอซซิบ)
Call it mystery or anything
(คอล อิท มีซเทอะริ ออ เอนอิธิง)
Oh just as long as you call me
(โอ จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู คอล มี)
I sent the message on did you get it when I left it
(ไอ เซ็นท เดอะ เมซซิจ ออน ดิด ยู เก็ท ดิธ ฮเว็น นาย เล็ฟท ดิธ)
Said well this catastrophic event
(เซ็ด เว็ล ดีซ แคทัซทรอฟอิค อิเฝนท)
It wasn’t meant to mean no harm
(อิท วอสซึ้น เม็นท ทู มีน โน ฮาม)
But to think there’s nothing wrong is a problem, oh
(บัท ทู ธิงค แดร์ นัธอิง ร็อง อีส ซา พรอบเล็ม , โอ)

I’m looking for love this time
(แอม ลุคอิง ฟอ ลัฝ ดีซ ไทม)
Sounding hopeful but it’s making me cry
(เซานดิง โฮพฟุล บัท อิทซ เมคอิง มี คไร)
[Trying not to ask why]
([ ทไรอิง น็อท ทู อาซค ฮไว ])
This love is a mystery
(ดีซ ลัฝ อีส ซา มีซเทอะริ)
Mr. Curious…
(มีซเทอะ คยูเรียซ)

Come back to me
(คัม แบ็ค ทู มี)
I’m a mr. waiting on and never patient can’t you see
(แอม มา มีซเทอะ เวททิง ออน แอ็นด เนฝเออะ เพเฌ็นท แค็นท ยู ซี)
That I’m the same the way you left me, left me
(แดท แอม เดอะ เซม เดอะ เว ยู เล็ฟท มี , เล็ฟท มี)
In a hurry to spell check me
(อิน อะ เฮอริ ทู ซเพ็ล เช็ค มี)
And I’m underlined already in envy green
(แอ็นด แอม อันเดอะไลน ออลเรดอิ อิน เอนฝิ กรีน)
And then to red
(แอ็นด เด็น ทู เร็ด)
And I’ve forgotten what you’ve said
(แอ็นด แอฝ ฟอร์กอทเดน ว็อท ยู๊ฟ เซ็ด)
Will you stop working for the dead and return
(วิล ยู ซท็อพ เวิคกิง ฟอ เดอะ เด็ด แอ็นด ริเทิน)
A mr. curious well I need some inspiration
(อะ มีซเทอะ คยูเรียซ เว็ล ไอ นีด ซัม อินซพิเรฌัน)
It’s my birthday and I cannot find no cause for celebration
(อิทซ มาย เบริ์ดเดย์ แอ็นด ดาย แคนน็อท ไฟนด โน คอส ฟอ เซลิบเรฌัน)
The scenario is grave but I’ll be braver when you save me
(เดอะ ซิเนริโอ อีส กแรฝ บัท แอล บี เบเฝ่อร์ ฮเว็น ยู เซฝ มี)
From this situation laden with hearsay, oh
(ฟร็อม ดีซ ซิชิวเอฌัน เลเดน วิฑ เฮียรเซย , โอ)

I’m looking for love this time
(แอม ลุคอิง ฟอ ลัฝ ดีซ ไทม)
Sounding hopeful but it’s making me cry
(เซานดิง โฮพฟุล บัท อิทซ เมคอิง มี คไร)
[Trying not to ask why]
([ ทไรอิง น็อท ทู อาซค ฮไว ])
This love is a mystery
(ดีซ ลัฝ อีส ซา มีซเทอะริ)
Mr. Curiosity
(มีซเทอะ คยูริออซอิทิ)
Hey mr. please
(เฮ มีซเทอะ พลีส)
Do come and find me, oh
(ดู คัม แอ็นด ไฟนด มี , โอ)
Oh ,come on oh, yea yea
(โอ , คัมมอน โอ , เย เย)

I’m looking for love this time
(แอม ลุคอิง ฟอ ลัฝ ดีซ ไทม)
Sounding hopeful but it’s making me cry
(เซานดิง โฮพฟุล บัท อิทซ เมคอิง มี คไร)
[Trying not to ask why]
([ ทไรอิง น็อท ทู อาซค ฮไว ])
Cause love is a mystery
(คอส ลัฝ อีส ซา มีซเทอะริ)
Mr. curiosity
(มีซเทอะ คยูริออซอิทิ)
Hey mr. please
(เฮ มีซเทอะ พลีส)
Do come and find me
(ดู คัม แอ็นด ไฟนด มี)

Love is blinding when your timing’s never right
(ลัฝ อีส บลายดิง ฮเว็น ยุร ไทมอิง เนฝเออะ ไรท)
Oh but who am I to beg for difference
(โอ บัท ฮู แอ็ม ไอ ทู เบ็ก ฟอ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Finding love in a distant instant
(ไฟนดิง ลัฝ อิน อะ ดีซแท็นท อีนซแท็นท)
But I don’t mind
(บัท ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Oh love at least I tried, well I tried…
(โอ ลัฝ แอ็ท ลีซท ไอ ทไร , เว็ล ไอ ทไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Curiosity คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น