เนื้อเพลง Happy Girl คำอ่านไทย Martina McBride

I Used To Live In A Darkened Room
( ไอ ยูซ ทู ไลฝ อิน อะ ดาเค็น รุม)
Had A Face Of Stone
(แฮ็ด อะ เฟซ อ็อฝ ซโทน)
And A Heart Of Gloom
(แอ็นด อะ ฮาท อ็อฝ กลูม)

Lost My Hope I Was So Far Gone
(ล็อซท มาย โฮพ ไอ วอส โซ ฟา กอน)
Cryin’ All My Tears
(คายอิน ออล มาย เทีย)
With The Curtains Drawn
(วิฑ เดอะ เคอทิน ดรอน)

I Didn’t Know Until My Soul Broke Free
(ไอ ดิ๊นอิน โน อันทีล มาย โซล บโรค ฟรี)
I’ve Got These Angels Watching Over Me
(แอฝ ก็อท ฑิส เอนเจล วัทชิง โอเฝอะ มี)

Oh Watch Me Go
(โอ ว็อช มี โก)
I’m A Happy Girl
(แอม มา แฮพพิ เกิล)
Everybody Knows
(เอวี่บอดี้ โน)
That The Sweetest Thing You’ll Ever See
(แดท เดอะ สีสเดส ธิง โยว เอฝเออะ ซี)
In The Whole Wide World
(อิน เดอะ โฮล ไวด เวิลด)
Is A Happy Girl
(อีส ซา แฮพพิ เกิล)

I Used To Hide In A Party Crowd
(ไอ ยูซ ทู ไฮด อิน อะ พาทิ คเราด)
Bottled Up Inside
(บ๊อทเทิ่ล อัพ อีนไซด)
Feeling So Left Out
(ฟีลอิง โซ เล็ฟท เอ้า)

Standing In A Corner Wearing Concrete Shoes
(ซแทนดิง อิน อะ คอเนอะ เวียริง คอนครีท ฌู)
With My Frozen Smile
(วิฑ มาย โฟ๊เซน ซไมล)
And My Lighted Fuse
(แอ็นด มาย ไลท ฟยูส)

Now Every Time I Start To Feel Like That
(เนา เอฝริ ไทม ไอ ซทาท ทู ฟีล ไลค แดท)
I Roll My Heart Out Like A Welcome Mat
(ไอ โรล มาย ฮาท เอ้า ไลค เก เวลคัม แม็ท)

Oh Watch Me Go
(โอ ว็อช มี โก)
I’m A Happy Girl
(แอม มา แฮพพิ เกิล)
Everybody Knows
(เอวี่บอดี้ โน)
That The Sweetest Thing You’ll Ever See
(แดท เดอะ สีสเดส ธิง โยว เอฝเออะ ซี)
In The Whole Wide World
(อิน เดอะ โฮล ไวด เวิลด)
Is A Happy Girl
(อีส ซา แฮพพิ เกิล)

Laugh When I Feel Like It
(ลาฟ ฮเว็น นาย ฟีล ไลค อิท)
Cry When I Feel Like It
(คไร ฮเว็น นาย ฟีล ไลค อิท)
That’s Just How My Life Is
(แด๊ท จัซท เฮา มาย ไลฟ อีส)
That’s How It Goes
(แด๊ท เฮา อิท โกซ)

Oh Watch Me Go
(โอ ว็อช มี โก)
I’m A Happy Girl
(แอม มา แฮพพิ เกิล)
And I’ve Come To Know
(แอ็นด แอฝ คัม ทู โน)
That The World Won’t Change
(แดท เดอะ เวิลด ว็อนท เชนจ)
Just ’cause I Complain
(จัซท คอส ไอ ค็อมพเลน)
Let The Axis Twirl
(เล็ท ดิ แอคซิส ทเวิล)
I’m A Happy Girl
(แอม มา แฮพพิ เกิล)

Oh Watch Me Go
(โอ ว็อช มี โก)
I’m A Happy Girl
(แอม มา แฮพพิ เกิล)
Everybody Knows
(เอวี่บอดี้ โน)
That The Sweetest Thing You’ll Ever See
(แดท เดอะ สีสเดส ธิง โยว เอฝเออะ ซี)
In The Whole Wide World
(อิน เดอะ โฮล ไวด เวิลด)
Is A Happy Girl
(อีส ซา แฮพพิ เกิล)

Oh Yeah
(โอ เย่)
Oh Yeah
(โอ เย่)
I’m A Happy Girl
(แอม มา แฮพพิ เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Girl คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น