เนื้อเพลง I Don’t Want to Be คำอ่านไทย Gavin DeGraw

I don’t need to be anything other
( ไอ ด้อนท์ นีด ทู บี เอนอิธิง อัฑเออะ)
Than a prison guard’s son
(แฑ็น อะ พริ๊ซั่น กาด ซัน)
I don’t need to be anything other
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู บี เอนอิธิง อัฑเออะ)
Than a specialist’s son
(แฑ็น อะ ซเพฌแอะลิซท ซัน)
I don’t have to be anything other
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี เอนอิธิง อัฑเออะ)
Than the birth of two souls in one
(แฑ็น เดอะ เบิธ อ็อฝ ทู โซล ซิน วัน)
Part of where I’m going, is knowing where I’m coming from
(พาท อ็อฝ ฮแว แอม โกอิ้ง , อีส โนอิง ฮแว แอม คัมอิง ฟร็อม)
I don’t want to be
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี)
Anything other than what I’ve been trying to be lately
(เอนอิธิง อัฑเออะ แฑ็น ว็อท แอฝ บีน ทไรอิง ทู บี เลทลิ)
All I have to do
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
Is think of me and I have peace of mind
(อีส ธิงค อ็อฝ มี แอ็นด ดาย แฮ็ฝ พีซ อ็อฝ ไมนด)
I’m tired of looking ’round rooms
(แอม ไทร อ็อฝ ลุคอิง เรานด รุม)
Wondering what I’ve got to do
(วันเดอะริง ว็อท แอฝ ก็อท ทู ดู)
Or who I’m supposed to be
(ออ ฮู แอม ซัพโพส ทู บี)
I don’t want to be anything other than me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เอนอิธิง อัฑเออะ แฑ็น มี)
I’m surrounded by liars everywhere I turn
(แอม ซะเรานด ไบ ไลเออะ เอวี่แวร์ ไอ เทิน)
I’m surrounded by imposters everywhere I turn
(แอม ซะเรานด ไบ imposters เอวี่แวร์ ไอ เทิน)
I’m surrounded by identity crisis everywhere I turn
(แอม ซะเรานด ไบ ไอเดนทิทิ คไรซิซ เอวี่แวร์ ไอ เทิน)
Am I the only one who noticed?
(แอ็ม ไอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โนทิซ)
I can’t be the only one who’s learned
(ไอ แค็นท บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เลิน)
I don’t want to be
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี)
Anything other than what I’ve been trying to be lately
(เอนอิธิง อัฑเออะ แฑ็น ว็อท แอฝ บีน ทไรอิง ทู บี เลทลิ)
All I have to do
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
Is think of me and I have peace of mind
(อีส ธิงค อ็อฝ มี แอ็นด ดาย แฮ็ฝ พีซ อ็อฝ ไมนด)
I’m tired of looking ’round rooms
(แอม ไทร อ็อฝ ลุคอิง เรานด รุม)
Wondering what I’ve got to do
(วันเดอะริง ว็อท แอฝ ก็อท ทู ดู)
Or who I’m supposed to be
(ออ ฮู แอม ซัพโพส ทู บี)
I don’t want to be anything other than me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เอนอิธิง อัฑเออะ แฑ็น มี)
Can I have everyone’s attention please?
(แค็น นาย แฮ็ฝ เอ๊วี่วัน แอ็ทเทนฌัน พลีส)
If you’re not like this and that, you’re gonna have to leave
(อิฟ ยัวร์ น็อท ไลค ดีซ แซน แดท , ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู ลีฝ)
I came from the mountain
(ไอ เคม ฟร็อม เดอะ เมานทิน)
The crust of creation
(เดอะ ครัซท อ็อฝ คริเอฌัน)
My whole situtaion-made from clay to stone
(มาย โฮล situtaion เมด ฟร็อม คเล ทู ซโทน)
And now I’m telling everybody
(แอ็นด เนา แอม เทลลิง เอวี่บอดี้)
I don’t want to be
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี)
Anything other that what I’ve been trying to be lately
(เอนอิธิง อัฑเออะ แดท ว็อท แอฝ บีน ทไรอิง ทู บี เลทลิ)
All I have to do
(ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
Is think of me and I have peace of mind
(อีส ธิงค อ็อฝ มี แอ็นด ดาย แฮ็ฝ พีซ อ็อฝ ไมนด)
I’m tired of looking ’round rooms
(แอม ไทร อ็อฝ ลุคอิง เรานด รุม)
Wondering what I’ve got to do
(วันเดอะริง ว็อท แอฝ ก็อท ทู ดู)
Or who I’m supposed to be
(ออ ฮู แอม ซัพโพส ทู บี)
I don’t want to be anything other than me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี เอนอิธิง อัฑเออะ แฑ็น มี)
I don’t want to be
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Want to Be คำอ่านไทย Gavin DeGraw

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น