เนื้อเพลง Give Love on Christmas Day คำอ่านไทย The Temptations

People making lists, buying special gifts,
( พี๊เพิ่ล เมคอิง ลิซท , บายอิ้ง ซเพฌแอ็ล กิฟท ,)
It’s a time to be kind to one and all
(อิทซ ซา ไทม ทู บี ไคนด ทู วัน แอ็นด ออล)
It’s that time of year when good friends are dear
(อิทซ แดท ไทม อ็อฝ เยีย ฮเว็น เกิด ฟเร็นด แซร์ เดีย)
And you wish you could give more
(แอ็นด ยู วิฌ ยู เคิด กิฝ โม)
Than just presents from a store
(แฑ็น จัซท เพร๊สเซ่นท ฟร็อม มา ซโท)

Why don’t you give love on Christmas day [on Christmas day]
(ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ ลัฝ ออน ครีซมัซ เด [ ออน ครีซมัซ เด ])
Oh even the man who has everything
(โอ อีเฝ็น เดอะ แม็น ฮู แฮ็ส เอ๊วี่ติง)
Would be so happy if you would bring
(เวิด บี โซ แฮพพิ อิฟ ยู เวิด บริง)
Him love on Christmas day [on Christmas day]
(ฮิม ลัฝ ออน ครีซมัซ เด [ ออน ครีซมัซ เด ])
No greater gift is there than love
(โน กเรทเออะ กิฟท อีส แดร์ แฑ็น ลัฝ)

People you don’t know smiling out hello
(พี๊เพิ่ล ยู ด้อนท์ โน ซไมลอิง เอ้า เฮ็ลโล)
Everywhere there’s an air of Christmas joy
(เอวี่แวร์ แดร์ แอน แอ อ็อฝ ครีซมัซ จอย)
It’s that once a year, when the world’s sincere
(อิทซ แดท วันซ อะ เยีย , ฮเว็น เดอะ เวิลด ซินเซีย)
And you’d like to find a way
(แอ็นด ยูต ไลค ทู ไฟนด อะ เว)
To show the things that words can’t say
(ทู โฌ เดอะ ธิง แดท เวิด แค็นท เซ)

Why don’t you give love on Christmas day [on Christmas day]
(ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ ลัฝ ออน ครีซมัซ เด [ ออน ครีซมัซ เด ])
The man on the street and the couple upstairs
(เดอะ แม็น ออน เดอะ ซทรีท แอ็นด เดอะ คั๊พเพิ่ล อัพซแทส)
All need to know that there’s one cares
(ออล นีด ทู โน แดท แดร์ วัน แค)
Give love on Christmas day [Christmas day]
(กิฝ ลัฝ ออน ครีซมัซ เด [ ครีซมัซ เด ])
No greater gift is there than love
(โน กเรทเออะ กิฟท อีส แดร์ แฑ็น ลัฝ)
What the world needs is love
(ว็อท เดอะ เวิลด นีด ซิส ลัฝ)
Yes the world needs your love
(เย็ซ เดอะ เวิลด นีด ยุร ลัฝ)

Why don’t you give love on Christmas day [on Christmas Day]
(ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ ลัฝ ออน ครีซมัซ เด [ ออน ครีซมัซ เด ])
Oh every little child on Santa’s knee
(โอ เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ไชล ออน แซนดา นี)
Has room for your love underneath his tree
(แฮ็ส รุม ฟอ ยุร ลัฝ อันเดอะนีธ ฮิส ทรี)
Give love on Christmas day [Christmas day]
(กิฝ ลัฝ ออน ครีซมัซ เด [ ครีซมัซ เด ])
No greater gift is there than love
(โน กเรทเออะ กิฟท อีส แดร์ แฑ็น ลัฝ)
What the world needs is love
(ว็อท เดอะ เวิลด นีด ซิส ลัฝ)
Yes the world needs your love
(เย็ซ เดอะ เวิลด นีด ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Love on Christmas Day คำอ่านไทย The Temptations

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น