เนื้อเพลง Ooh Ooh Baby คำอ่านไทย Britney Spears

The way you smile, the way you taste
( เดอะ เว ยู ซไมล , เดอะ เว ยู เทซท)
You know I have an appetite for sexy things
(ยู โน ไอ แฮ็ฝ แอน แอพพิไทท ฟอ เซคซิ ธิง)
All you do is look at me, it’s a disgrace
(ออล ยู ดู อีส ลุค แกท มี , อิทซ ซา ดิซกเรซ)
What’s running through my mind is you,
(ว็อท รันนิง ธรู มาย ไมนด อีส ยู ,)
Up in my face
(อัพ อิน มาย เฟซ)
yeah, yeah
(เย่ , เย่)

Your voice is like music to my ears,
(ยุร ฝอยซ อีส ไลค มยูสิค ทู มาย เอีย ,)
Whisper softly and the world just dissapears
(ฮวีซเพอะ ซอฟทลิ แอ็นด เดอะ เวิลด จัซท dissapears)
Take me high and just wipe away my fears,
(เทค มี ไฮ แอ็นด จัซท ไวพ อะเว มาย เฟีย ,)
When you’re with me
(ฮเว็น ยัวร์ วิฑ มี)
Oh boy, it’s my heartbeat that i hear
(โอ บอย , อิทซ มาย ฮาร์ทบีท แดท ไอ เฮีย)

Ooh, ooh baby
(อู้ , อู้ เบบิ)
Touch me and i come alive
(ทั๊ช มี แอ็นด ดาย คัม อะไลฝ)
I can feel you on my lips
(ไอ แค็น ฟีล ยู ออน มาย ลิพ)
I can feel you deep inside
(ไอ แค็น ฟีล ยู ดีพ อีนไซด)
Ooh, ooh baby
(อู้ , อู้ เบบิ)
In your arms I finally breathe
(อิน ยุร อาม ซาย ไฟแน็ลลิ บรีฑ)
Wrap me up in all your love
(แร็พ มี อัพ อิน ออล ยุร ลัฝ)
That’s the oxygen I need, yeah
(แด๊ท ดิ อ๊อกซีเจ้น นาย นีด , เย่)

You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up with your love
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ วิฑ ยุร ลัฝ)

The more you move,
(เดอะ โม ยู มูฝ ,)
The more I tense
(เดอะ โม ไอ เท็นซ)
It’s like you got me hypnotised
(อิทซ ไลค ยู ก็อท มี เฮฟนีไท)
I’m in a trance
(แอม อิน อะ ทแร็นซ)
Your jersey fits
(ยุร เจอสิ ฟิท)
It’s right at home, between my hands
(อิทซ ไรท แอ็ท โฮม , บีทวิน มาย แฮ็นด)
And now I hope you know that I’m
(แอ็นด เนา ไอ โฮพ ยู โน แดท แอม)
Your biggest fan
(ยุร บิ๊กเกส แฟน)
yeah, yeah
(เย่ , เย่)

Your voice is like music to my ears,
(ยุร ฝอยซ อีส ไลค มยูสิค ทู มาย เอีย ,)
Whisper softly and the world just dissapears
(ฮวีซเพอะ ซอฟทลิ แอ็นด เดอะ เวิลด จัซท dissapears)
Take me high and just wipe away my fears,
(เทค มี ไฮ แอ็นด จัซท ไวพ อะเว มาย เฟีย ,)
When you’re with me
(ฮเว็น ยัวร์ วิฑ มี)
Oh boy, it’s my heartbeat that i hear
(โอ บอย , อิทซ มาย ฮาร์ทบีท แดท ไอ เฮีย)

Ooh, ooh baby
(อู้ , อู้ เบบิ)
Touch me and i come alive
(ทั๊ช มี แอ็นด ดาย คัม อะไลฝ)
I can feel you on my lips
(ไอ แค็น ฟีล ยู ออน มาย ลิพ)
I can feel you deep inside
(ไอ แค็น ฟีล ยู ดีพ อีนไซด)

Ooh, ooh baby
(อู้ , อู้ เบบิ)
In your arms I finally breathe
(อิน ยุร อาม ซาย ไฟแน็ลลิ บรีฑ)
Wrap me up in all your love
(แร็พ มี อัพ อิน ออล ยุร ลัฝ)
That’s the oxygen I need, yeah
(แด๊ท ดิ อ๊อกซีเจ้น นาย นีด , เย่)

You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ)
You’re fillin me up with your love
(ยัวร์ ฟิลลิน มี อัพ วิฑ ยุร ลัฝ)

You got something that I really want and
(ยู ก็อท ซัมติง แดท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท แอ็นด)
Come here, oh we don’t even have to talk and
(คัม เฮียร , โอ วี ด้อนท์ อีเฝ็น แฮ็ฝ ทู ทอค แอ็นด)
Lay back, and let me tell you what I’m thinking
(เล แบ็ค , แอ็นด เล็ท มี เท็ล ยู ว็อท แอม ติ้งกิง)
Cause I like you, Cause I like you
(คอส ไอ ไลค ยู , คอส ไอ ไลค ยู)

baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
baby [baby], baby [baby], baby
(เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ)

Ooh, ooh baby
(อู้ , อู้ เบบิ)
Touch me and i come alive
(ทั๊ช มี แอ็นด ดาย คัม อะไลฝ)
I can feel you on my lips
(ไอ แค็น ฟีล ยู ออน มาย ลิพ)
I can feel you deep inside
(ไอ แค็น ฟีล ยู ดีพ อีนไซด)
Ooh, ooh baby
(อู้ , อู้ เบบิ)
In your arms I finally breathe
(อิน ยุร อาม ซาย ไฟแน็ลลิ บรีฑ)
Wrap me up in all your love
(แร็พ มี อัพ อิน ออล ยุร ลัฝ)
That’s the oxygen I need
(แด๊ท ดิ อ๊อกซีเจ้น นาย นีด)

Ooh, ooh baby
(อู้ , อู้ เบบิ)
Touch me and i come alive
(ทั๊ช มี แอ็นด ดาย คัม อะไลฝ)
I can feel you on my lips
(ไอ แค็น ฟีล ยู ออน มาย ลิพ)
I can feel you deep inside
(ไอ แค็น ฟีล ยู ดีพ อีนไซด)
Ooh, ooh baby
(อู้ , อู้ เบบิ)
In your arms I finally breathe
(อิน ยุร อาม ซาย ไฟแน็ลลิ บรีฑ)
Wrap me up in all your love
(แร็พ มี อัพ อิน ออล ยุร ลัฝ)
That’s the oxygen I need, yeah
(แด๊ท ดิ อ๊อกซีเจ้น นาย นีด , เย่)

baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
baby [baby], baby [baby], baby
(เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ)

baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
baby [baby], baby [baby], baby
(เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ [ เบบิ ] , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ooh Ooh Baby คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น