เนื้อเพลง Points of Authority/99 Problems/one Step Closer คำอ่านไทย Jay-Z & Linkin Park

If your havin girl problems
( อิฟ ยุร เฮฝวิน เกิล พรอบเล็ม)
i feel bad for you son
(ไอ ฟีล แบ็ด ฟอ ยู ซัน)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)

Got a mike
(ก็อท ดา ไมค)
He’s got the rap patrol on the gat patrol
(อีส ก็อท เดอะ แร็พ พัลโรล ออน เดอะ แกท พัลโรล)
Foes that wanna make sure his casket’s closed
(โฟ แดท วอนนา เมค ฌุร ฮิส แคซเค็ท คโลส)
Rap critics that say he’s ” Money Cash Hoes ”
(แร็พ ครีทอิค แดท เซ อีส ” มันอิ แค็ฌ โฮ “)
He’s from the hood stupid what type of facts are those
(อีส ฟร็อม เดอะ ฮุด ซทยูทิด ว็อท ไทพ อ็อฝ แฟ็คท แซร์ โฑส)
If you grew up with holes in your zapitos
(อิฟ ยู กรู อัพ วิฑ โฮล ซิน ยุร zapitos)
You’d celebrate the minute you was havin doe
(ยูต เซลอิบเรท เดอะ มินยูท ยู วอส เฮฝวิน โด)
So f*ck critics you can kiss our whole asshole
(โซ เอฟ *ck ครีทอิค ยู แค็น คิซ เอ๊า โฮล แอสโฮล)
If you don’t like my lyrics you can press fast forward
(อิฟ ยู ด้อนท์ ไลค มาย ลีริค ยู แค็น พเร็ซ ฟัซท ฟอเวิด)
Got beef with radio if we don’t play they show
(ก็อท บีฟ วิฑ เรดิโอ อิฟ วี ด้อนท์ พเล เด โฌ)
They don’t play out hits we don’t give a sh*t SO
(เด ด้อนท์ พเล เอ้า ฮิท วี ด้อนท์ กิฝ อะ ฌะ *ที โซ)
All these mags try and use our ass
(ออล ฑิส แมก ทไร แอ็นด ยูซ เอ๊า อาซ)
So advertisers can give em more cash for ads…f*ckers
(โซ advertisers แค็น กิฝ เอ็ม โม แค็ฌ ฟอ ads เอฟ *ckers)
I don’t know what you take us as
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เทค อัซ แอ็ส)
or understand the intellegence that Jay-Z has
(ออ อันเดิซแทนด ดิ intellegence แดท เจ ซี แฮ็ส)
From rags to ritches n*gga we ain’t dumb
(ฟร็อม แร็ก ทู ritches เอ็น *gga วี เอน ดัม)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)

99 Problems but a b*tch ain’t one
(99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
If you havin girl problems i feel bad for you son
(อิฟ ยู เฮฝวิน เกิล พรอบเล็ม ซาย ฟีล แบ็ด ฟอ ยู ซัน)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)

The year is ’94 and in my trunk is raw
(เดอะ เยีย อีส 94 แอ็นด อิน มาย ทรังค อีส รอ)
In the rear view mirror is the mother f*ckin law
(อิน เดอะ เรีย ฝยู มีเรอะ อีส เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin ลอ)
I got two choices yall pull over the car or
(ไอ ก็อท ทู ชอยซ ยอล พุล โอเฝอะ เดอะ คา ออ)
Bounce on the devil put the pedal to the floor
(เบานซ ออน เดอะ เด๊ฝิ้ล พัท เดอะ เพดแอ็ล ทู เดอะ ฟโล)
Now i ain’t tryin to see no highway chase with jake
(เนา ไอ เอน ทายอิน ทู ซี โน ไฮฮเวย์ เชซ วิฑ เจก)
Plus i got a few dollars i can fight the case
(พลัซ ซาย ก็อท ดา ฟยู ดอลเลอะ ซาย แค็น ไฟท เดอะ เคซ)
So i…pull over to the side of the road
(โซ ไอ พุล โอเฝอะ ทู เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
And i heard ” Son do you know why i’m stoppin you for? ”
(แอ็นด ดาย เฮิด ” ซัน ดู ยู โน ฮไว แอม สตอปพิน ยู ฟอ “)
Cause i’m young and i’m black and my hats real low
(คอส แอม ยัง แอ็นด แอม บแล็ค แอ็นด มาย แฮ็ท ริแอ็ล โล)
Do i look like a mind reader sir, i don’t know
(ดู ไอ ลุค ไลค เก ไมนด รีดเออะ เซอ , ไอ ด้อนท์ โน)
Am i under arrest or should i guess some mo?
(แอ็ม ไอ อันเดอะ แอะเรซท ออ เชิด ดาย เก็ซ ซัม โม)
” You was doin fifty five in a fifty four ”
(” ยู วอส โดย ฟีฟทิ ไฟฝ อิน อะ ฟีฟทิ โฟ “)
” Liscense and regestration and step out of the car ”
(” Liscense แอ็นด regestration แอ็นด ซเท็พ เอ้า อ็อฝ เดอะ คา “)
” Are you carryin a weapon on you i know alot of you are ”
(” อาร์ ยู แครี่ยิน อะ เวพอัน ออน ยู ไอ โน อล๊อต อ็อฝ ยู อาร์ “)
I ain’t steppin out of sh*t all my papers legit
(ไอ เอน สเตปปิน เอ้า อ็อฝ ฌะ *ที ดอร์ มาย เพเพอะ เลจิท)
” Do you mind if i look round the car little bit? ”
(” ดู ยู ไมนด อิฟ ฟาย ลุค เรานด เดอะ คา ลิ๊ทเทิ่ล บิท “)
Well my glove compartment is locked so is the trunk and the back
(เว็ล มาย กลัฝ ค็อมพาทเม็นท อีส ล็อค โซ อีส เดอะ ทรังค แอ็นด เดอะ แบ็ค)
And i know my rights so you gon’ need a warrent for that
(แอ็นด ดาย โน มาย ไรท โซ ยู ก็อน นีด อะ warrent ฟอ แดท)
” Aren’t you sharp as a tack
(” อเร้น ยู ชาร์พ แอ็ส ซา แท็ค)
yep
(เย็พ)
are some type of lawyer or something? ”
(อาร์ ซัม ไทพ อ็อฝ ลอเยอะ ออ ซัมติง “)
” Or somebody important or somethin? ”
(” ออ ซัมบอดี้ อิมพอแท็นท ออ ซัมติน “)
Nah i ain’t pass the bar but i know a little bit
(นาห์ ไอ เอน เพซ เดอะ บา บัท ไอ โน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Enough that you won’t illegally search my sh*t
(อินัฟ แดท ยู ว็อนท อิลีแก็ลลิ เซิช มาย ฌะ *ที)
” Well see how smart you are when the K-9’s come ”
(” เว็ล ซี เฮา ซมาท ยู อาร์ ฮเว็น เดอะ เค 9s คัม “)

I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)
99 Problems but a b*tch ain’t one
(99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
If you havin girl problems i feel bad for you son
(อิฟ ยู เฮฝวิน เกิล พรอบเล็ม ซาย ฟีล แบ็ด ฟอ ยู ซัน)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)
99 Problems but a b*tch ain’t one
(99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
If you havin girl problems i feel bad for you son
(อิฟ ยู เฮฝวิน เกิล พรอบเล็ม ซาย ฟีล แบ็ด ฟอ ยู ซัน)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)

99 Problems but a b*tch ain’t one
(99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
If you havin girl problems i feel bad for you son
(อิฟ ยู เฮฝวิน เกิล พรอบเล็ม ซาย ฟีล แบ็ด ฟอ ยู ซัน)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)

Now once upon a time not too long ago
(เนา วันซ อุพอน อะ ไทม น็อท ทู ล็อง อะโก)
A n*gga like myself had to strong arm a hoe
(อะ เอ็น *gga ไลค ไมเซลฟ แฮ็ด ทู ซทร็อง อาม มา โฮ)
This is not a hoe in the sense of havin a p*ssy
(ดีซ ซิส น็อท ดา โฮ อิน เดอะ เซ็นซ อ็อฝ เฮฝวิน อะ พี *ssy)
But a p*ssy havin no God Damn sense, try and push me
(บัท ดา พี *ssy เฮฝวิน โน ก็อด แด็ม เซ็นซ , ทไร แอ็นด พุฌ มี)
I tried to inore him and talk to the Lord
(ไอ ทไร ทู inore ฮิม แอ็นด ทอค ทู เดอะ ลอด)
Pray for him, cause some fools just love to perform
(พเร ฟอ ฮิม , คอส ซัม ฟูล จัซท ลัฝ ทู เพอะฟอม)
You know the type loud as a motor bike
(ยู โน เดอะ ไทพ เลาด แอ็ส ซา โมเทอะ ไบค)
But wouldn’t bust a grape in a fruit fight
(บัท วูดดึ่น บัซท ดา กเรพ อิน อะ ฟรูท ไฟท)
The only thing that’s gonna happen is i’mma get to clappin
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท กอนนะ แฮพเพ็น อีส แอมมา เก็ท ทู แค๊พปิน)
He and his boys gon be yappin to the captain
(ฮี แอ็นด ฮิส บอย ก็อน บี แยพปิน ทู เดอะ แคพทิน)
And there i go traped in the kit kat again
(แอ็นด แดร์ ไอ โก ทแร็พ อิน เดอะ คิท คาทอะเกน)
Back through the system with the riff raff again
(แบ็ค ธรู เดอะ ซีซเท็ม วิฑ เดอะ riff raff อะเกน)
Fiends on the floor scratchin again
(ฟีนด ออน เดอะ ฟโล สเกทจิน อะเกน)
Paparatzi’s with they cameras snappin them
(Paparatzis วิฑ เด แคมเออะระ สเนปพิน เฑ็ม)
D.A. tred to give the n*gga the shaft again
(ดี อะ tred ทู กิฝ เดอะ เอ็น *gga เดอะ ฌัฟท อะเกน)
Half-a-mil for bail cause i’m African
(ฮาล์ฟ อะ มิล ฟอ เบล คอส แอม แอฟริแค็น)
All because ths fool was horrasin them
(ออล บิคอส ths ฟูล วอส horrasin เฑ็ม)
Tryin to play the boy like hes saccarin
(ทายอิน ทู พเล เดอะ บอย ไลค อีส saccarin)
But ain’t nothin sweet ’bout how i hold my gun
(บัท เอน นอทติน สวี้ท เบาท เฮา ไอ โฮลด มาย กัน)
I got 99 problems being a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บีอิง อะ บี *tch เอน วัน)

99 Problems but a b*tch ain’t one
(99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
If you havin girl problems i feel bad for you son
(อิฟ ยู เฮฝวิน เกิล พรอบเล็ม ซาย ฟีล แบ็ด ฟอ ยู ซัน)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)
99 Problems but a b*tch ain’t one
(99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
If you havin girl problems i feel bad for you son
(อิฟ ยู เฮฝวิน เกิล พรอบเล็ม ซาย ฟีล แบ็ด ฟอ ยู ซัน)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)

shut up when I’m talking to you
(ฌัท อัพ ฮเว็น แอม ทอคอิง ทู ยู)
shut up, shut up, shut up
(ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , ฌัท อัพ)
shut up when I’m talking to you
(ฌัท อัพ ฮเว็น แอม ทอคอิง ทู ยู)
shut up, shut up, shut up
(ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , ฌัท อัพ)

I’m about to break
(แอม อะเบาท ทู บเรค)

Everything you say to me
(เอ๊วี่ติง ยู เซ ทู มี)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)
I need a little room to breathe
(ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล รุม ทู บรีฑ)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)
Everything you say to me
(เอ๊วี่ติง ยู เซ ทู มี)
I got 99 problems but a b*tch ain’t one
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม บัท ดา บี *tch เอน วัน)
Hit me
(ฮิท มี)
I need a little room to breathe
(ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล รุม ทู บรีฑ)
I got 99 problems
(ไอ ก็อท 99 พรอบเล็ม)
And I’m about to
(แอ็นด แอม อะเบาท ทู)
Break
(บเรค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Points of Authority/99 Problems/one Step Closer คำอ่านไทย Jay-Z & Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น