เนื้อเพลง Mad Season คำอ่านไทย Matchbox Twenty

I Feel Stupid But I Know It Won’t Last For Long
( ไอ ฟีล ซทยูทิด บัท ไอ โน อิท ว็อนท ลาซท ฟอ ล็อง)
I’ve Been Guessing I Coulda Been Guessin’ Wrong
(แอฝ บีน เกรสซิง ไอ คอดา บีน เกสซิน ร็อง)
You Don’t Know Me Now
(ยู ด้อนท์ โน มี เนา)
I Kinda Thought That You Should Somehow
(ไอ กินดา ธอท แดท ยู เชิด ซัมฮาว)
Does That Whole Mad Season Got Ya Down
(โด แดท โฮล แม็ด ซี๊ซั่น ก็อท ยา เดาน)

I Feel Stupid But It’s Something That Comes And Goes
(ไอ ฟีล ซทยูทิด บัท อิทซ ซัมติง แดท คัม แซน โกซ)
I’ve Been Changin’ Think It’s Funny How No One Knows
(แอฝ บีน เช้นงิน ธิงค อิทซ ฟันนิ เฮา โน วัน โน)
We Don’t Talk About The Little Things That We Do Without
(วี ด้อนท์ ทอค อะเบาท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท วี ดู วิเฑาท)
When That Whole Mad Season Comes Around
(ฮเว็น แดท โฮล แม็ด ซี๊ซั่น คัม อะเรานด)

So Why Ya Gotta Stand There
(โซ ฮไว ยา กอททะ ซแท็นด แดร์)
Looking Like The Answer Now
(ลุคอิง ไลค ดิ อานเซอะ เนา)
It Seems To Me You’d Come Around
(อิท ซีม ทู มี ยูต คัม อะเรานด)
I Need You Now
(ไอ นีด ยู เนา)
Do You Think You Can Cope
(ดู ยู ธิงค ยู แค็น โคพ)
You Figured Me Out I’m Lost And I’m Hopeless
(ยู ฟีกยุร มี เอ้า แอม ล็อซท แอ็นด แอม โฮพเล็ซ)
Bleeding And Broken Though I’ve Never Spoken
(บรีดดิ้ง แอ็นด บโรเค็น โธ แอฝ เนฝเออะ ซโพเค็น)
I Come Undone In This Mad Season
(ไอ คัม อันดัน อิน ดีซ แม็ด ซี๊ซั่น)

I Feel Stupid But I Think I Been Catchin’ On
(ไอ ฟีล ซทยูทิด บัท ไอ ธิงค ไอ บีน แคซชิน ออน)
I Feel Ugly But I Know I Still Turn You On
(ไอ ฟีล อักลิ บัท ไอ โน ไอ ซทิล เทิน ยู ออน)
You Seem Colder Now Torn Apart Angry Turned Around
(ยู ซีม โคลเดอ เนา โทน อะพาท แองกริ เทิน อะเรานด)
Will That Whole Mad Season Knock You Down
(วิล แดท โฮล แม็ด ซี๊ซั่น น็อค ยู เดาน)

So Are You Gonna Stand There
(โซ อาร์ ยู กอนนะ ซแท็นด แดร์)
Are You Gonna Help Me Out
(อาร์ ยู กอนนะ เฮ็ลพ มี เอ้า)
You Need To Be Together Now I Need You Now
(ยู นีด ทู บี ทุเกฑเออะ เนา ไอ นีด ยู เนา)

Now I’m Cryin’ Isn’t That What You Want
(เนา แอม คายอิน อีสซึ่น แดท ว็อท ยู ว็อนท)
I’m Tryin’ To Live My Life On My Own
(แอม ทายอิน ทู ไลฝ มาย ไลฟ ออน มาย โอน)
But I Won’t
(บัท ไอ ว็อนท)
At Times I Do Believe I Am Strong
(แอ็ท ไทม ซาย ดู บิลีฝ ไอ แอ็ม ซทร็อง)
So Someone Tell Me Why Why Why
(โซ ซัมวัน เท็ล มี ฮไว ฮไว ฮไว)
Do I Feel Stupid
(ดู ไอ ฟีล ซทยูทิด)
And I Came Undone
(แอ็นด ดาย เคม อันดัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mad Season คำอ่านไทย Matchbox Twenty

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น