เนื้อเพลง Do That to Me One More Time คำอ่านไทย Tom Jones

Do that to me one more time
( ดู แดท ทู มี วัน โม ไทม)
Once is never enough with a girl like you
(วันซ อีส เนฝเออะ อินัฟ วิฑ อะ เกิล ไลค ยู)
Ohhh, and do that to me one more time
(โอ้ , แอ็นด ดู แดท ทู มี วัน โม ไทม)
I can never get enough of a girl like you
(ไอ แค็น เนฝเออะ เก็ท อินัฟ อ็อฝ อะ เกิล ไลค ยู)

Ohhh, kiss me, like you just did
(โอ้ , คิซ มี , ไลค ยู จัซท ดิด)
Ohhh, baby, do that to me once again
(โอ้ , เบบิ , ดู แดท ทู มี วันซ อะเกน)

Pass that by me one more time
(เพซ แดท ไบ มี วัน โม ไทม)
Once is never enough for my heart to hear
(วันซ อีส เนฝเออะ อินัฟ ฟอ มาย ฮาท ทู เฮีย)
Ohhh, and do that to me one more time
(โอ้ , แอ็นด ดู แดท ทู มี วัน โม ไทม)
I can never get enough when I got you here
(ไอ แค็น เนฝเออะ เก็ท อินัฟ ฮเว็น นาย ก็อท ยู เฮียร)

Ohhh, say the words again like you just did
(โอ้ , เซ เดอะ เวิด อะเกน ไลค ยู จัซท ดิด)
Ohhh, baby, do that to me once again
(โอ้ , เบบิ , ดู แดท ทู มี วันซ อะเกน)

Do that to me one more time
(ดู แดท ทู มี วัน โม ไทม)
Once is never enough with a girl like you
(วันซ อีส เนฝเออะ อินัฟ วิฑ อะ เกิล ไลค ยู)
Ohhh, and do that to me one more time
(โอ้ , แอ็นด ดู แดท ทู มี วัน โม ไทม)
I can never get enough of a girl like you
(ไอ แค็น เนฝเออะ เก็ท อินัฟ อ็อฝ อะ เกิล ไลค ยู)

Ohhh, kiss me like you just did
(โอ้ , คิซ มี ไลค ยู จัซท ดิด)
Ohhh, baby, do that to me once again
(โอ้ , เบบิ , ดู แดท ทู มี วันซ อะเกน)
Ohhh, baby, do that to me once again.
(โอ้ , เบบิ , ดู แดท ทู มี วันซ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do That to Me One More Time คำอ่านไทย Tom Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น