เนื้อเพลง When a Man Loves a Woman คำอ่านไทย Bette Midler

When he held me in his arms,
( ฮเว็น ฮี เฮ็ลด มี อิน ฮิส อาม ,)
when he held me in his arms and said,
(ฮเว็น ฮี เฮ็ลด มี อิน ฮิส อาม แซน เซ็ด ,)
” Baby, baby, baby, you are the only one for me. ”
(” เบบิ , เบบิ , เบบิ , ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ มี “)

When a man loves a woman,
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน ,)
can’t keep his mind on nothing else.
(แค็นท คีพ ฮิส ไมนด ออน นัธอิง เอ็ลซ)
He’ll trade the world
(เฮ็ล เทรด เดอะ เวิลด)
for the good thing he found.
(ฟอ เดอะ เกิด ธิง ฮี เฟานด)
Yeah, if she’s bad, he can’t see it.
(เย่ , อิฟ ชี แบ็ด , ฮี แค็นท ซี อิท)
She can do no wrong.
(ชี แค็น ดู โน ร็อง)
Turn his back on his best friend
(เทิน ฮิส แบ็ค ออน ฮิส เบ็ซท ฟเร็นด)
if he put her down.
(อิฟ ฮี พัท เฮอ เดาน)

When a man loves a woman,
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน ,)
spend his very last dime
(ซเพ็นด ฮิส เฝริ ลาซท ไดม)
tryin’ to hold on to what he needs.
(ทายอิน ทู โฮลด ออน ทู ว็อท ฮี นีด)
Give up all his comforts,
(กิฝ อัพ ออล ฮิส คัมเฟิท ,)
go out and sleep out in the rain,
(โก เอ้า แอ็นด ซลีพ เอ้า อิน เดอะ เรน ,)
if she says, ” Baby, that is how it’s gonna be. ”
(อิฟ ชี เซ , ” เบบิ , แดท อีส เฮา อิทซ กอนนะ บี “)

When a man loves a woman,
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน ,)
give up everything that he has,
(กิฝ อัพ เอ๊วี่ติง แดท ฮี แฮ็ส ,)
tryin’ to hold on to her precious love,
(ทายอิน ทู โฮลด ออน ทู เฮอ พเรฌอัซ ลัฝ ,)
cryin, ” Baby, baby please don’t treat me bad. ”
(คายอิน , ” เบบิ , เบบิ พลีส ด้อนท์ ทรีท มี แบ็ด “)

When a man loves a woman
(ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน)
down deep in his soul,
(เดาน ดีพ อิน ฮิส โซล ,)
she can bring him such misery.
(ชี แค็น บริง ฮิม ซัช มีสริ)
If she’s playin’ him for a fool
(อิฟ ชี เพลย์ยิน ฮิม ฟอ รา ฟูล)
he’s the last one to know.
(อีส เดอะ ลาซท วัน ทู โน)
Lovin’ eyes don’t ever see.
(ลัฝวิน ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ ซี)

So, this man says he loves me, he loves me.
(โซ , ดีซ แม็น เซ ฮี ลัฝ มี , ฮี ลัฝ มี)
He gives me everything, everything,
(ฮี กิฝ มี เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง ,)
everything that he has,
(เอ๊วี่ติง แดท ฮี แฮ็ส ,)
tryin’ to hold on to my precious love,
(ทายอิน ทู โฮลด ออน ทู มาย พเรฌอัซ ลัฝ ,)
cryin’, ” Baby, baby, baby, don’t you, don’t you
(คายอิน , ” เบบิ , เบบิ , เบบิ , ด้อนท์ ยู , ด้อนท์ ยู)
treat me, treat me bad. ”
(ทรีท มี , ทรีท มี แบ็ด “)
Ohhhh, oh I need him.
(โอ้ , โอ ไอ นีด ฮิม)

Yeah, when a man loves a woman
(เย่ , ฮเว็น อะ แม็น ลัฝ ซา วูมเอิน)
he can do her no wrong.
(ฮี แค็น ดู เฮอ โน ร็อง)
He could never hold another girl.
(ฮี เคิด เนฝเออะ โฮลด แอะนัธเออะ เกิล)
Why you tell me you love me, baby,
(ฮไว ยู เท็ล มี ยู ลัฝ มี , เบบิ ,)
and run out ah-ah-ah-on the sly?
(แอ็นด รัน เอ้า อา อา อา ออน เดอะ ซไล)
Baby, baby, this is a man’s world.
(เบบิ , เบบิ , ดีซ ซิส ซา แม็น เวิลด)
No, no.
(โน , โน)
Oh, baby, change has got to come
(โอ , เบบิ , เชนจ แฮ็ส ก็อท ทู คัม)
in this man’s world.
(อิน ดีซ แม็น เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When a Man Loves a Woman คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น