เนื้อเพลง Keep It Clean คำอ่านไทย Camera Obscura

Does it make you happy to ignore me on streets?
( โด ซิท เมค ยู แฮพพิ ทู อิกโน มี ออน ซทรีท)
I guess by now you think I’m weak
(ไอ เก็ซ ไบ เนา ยู ธิงค แอม วีค)
I wish you could have said something before now
(ไอ วิฌ ยู เคิด แฮ็ฝ เซ็ด ซัมติง บิโฟ เนา)
I wouldn’t share a bag of chips with you
(ไอ วูดดึ่น แฌ อะ แบ็ก อ็อฝ ชิพ วิฑ ยู)
In my opinion you don’t have a clue
(อิน มาย โอะพีนยัน ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ คลู)
I’m being cruel I’m being cruel
(แอม บีอิง ครูเอ็ล แอม บีอิง ครูเอ็ล)

I don’t want to be part of your scene
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี พาท อ็อฝ ยุร ซีน)
I’ll stick with him and keep my nose clean
(แอล ซทิค วิฑ ฮิม แอ็นด คีพ มาย โนส คลีน)
You’re the one pretending to be licking stamps
(ยัวร์ ดิ วัน พรีเทนดิง ทู บี ลิกคิง ซแท็มพ)
All alone in a room following lines on maps
(ออล อะโลน อิน อะ รุม ฟอลโละอิง ไลน ออน แม็พ)
It’s clear you don’t want me here
(อิทซ คเลีย ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เฮียร)
How about I send you a book on nutrition
(เฮา อะเบาท ไอ เซ็นด ยู อะ เบิค ออน นิวทรีฌอัน)
You can stop spoon-feeding me non-fiction
(ยู แค็น ซท็อพ ซพูน ฟรีดดิง มี น็อน ฟีคฌัน)
Just for a while, I will fake a smile
(จัซท ฟอ รา ฮไวล , ไอ วิล เฟค เก ซไมล)
Why did you say she was a friend of mine?
(ฮไว ดิด ยู เซ ชี วอส ซา ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
I thought it was me you couldn’t stand
(ไอ ธอท ดิธ วอส มี ยู คูดซึ่น ซแท็นด)
I’m confused
(แอม ค็อนฟยูส)
I will win you will lose
(ไอ วิล วิน ยู วิล ลูส)
You’ve taken to phoning my house when you’re drunk
(ยู๊ฟ เทคเอ็น ทู โฟนิง มาย เฮาซ ฮเว็น ยัวร์ ดรังค)
Confessing all your love
(Confessings ออล ยุร ลัฝ)
I wish you could have said so before now
(ไอ วิฌ ยู เคิด แฮ็ฝ เซ็ด โซ บิโฟ เนา)

I don’t want to be part of your scene
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี พาท อ็อฝ ยุร ซีน)
I’ll stick with him and keep my nose clean
(แอล ซทิค วิฑ ฮิม แอ็นด คีพ มาย โนส คลีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep It Clean คำอ่านไทย Camera Obscura

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น