เนื้อเพลง Hole In My Soul คำอ่านไทย Aerosmith

I’m down a one way street
( แอม เดาน อะ วัน เว ซทรีท)
With a one night stand
(วิฑ อะ วัน ไนท ซแท็นด)
With a one track mind
(วิฑ อะ วัน ทแรค ไมนด)
Out in no man’s land
(เอ้า อิน โน แม็น แล็นด)
The punishment sometimes
(เดอะ พันอิฌเม็นท ซัมไทม์)
Don’t seem to fit the crime
(ด้อนท์ ซีม ทู ฟิท เดอะ คไรม)

Yeah there’s a hole in my soul
(เย่ แดร์ ซา โฮล อิน มาย โซล)
But one thing I’ve learned
(บัท วัน ธิง แอฝ เลิน)
For every love letter written
(ฟอ เอฝริ ลัฝ เลทเทอะ วึ้น)
There’s another one burned
(แดร์ แอะนัธเออะ วัน เบิน)
So you tell me how it’s gonna be this time
(โซ ยู เท็ล มี เฮา อิทซ กอนนะ บี ดีซ ไทม)

Is it over?
(อีส ซิท โอเฝอะ)
Is it over?
(อีส ซิท โอเฝอะ)
Cause I’m blowin’ out the flame
(คอส แอม โบลวิน เอ้า เดอะ ฟเลม)

Take a walk outside your mind
(เทค เก วอค เอาทไซด ยุร ไมนด)
Tell me how it feels to be
(เท็ล มี เฮา อิท ฟีล ทู บี)
The one who turns
(ดิ วัน ฮู เทิน)
The knife inside of me
(เดอะ ไนฟ อีนไซด อ็อฝ มี)

Take a look and you will find
(เทค เก ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด)
There’s nothing there, girl
(แดร์ นัธอิง แดร์ , เกิล)
Yeah I swear, I’m telling you, girl yeah ’cause
(เย่ ไอ ซแว , แอม เทลลิง ยู , เกิล เย่ คอส)

CHORUS:
(โครัซ :)
There’s a Hole In My Soul
(แดร์ ซา โฮล อิน มาย โซล)
That’s been killing me forever
(แด๊ท บีน คีลลิง มี เฟาะเรฝเออะ)
It’s a place where a garden never grows
(อิทซ ซา พเลซ ฮแว อะ ก๊าร์เด้น เนฝเออะ กโร)
There’s a Hole In My Soul
(แดร์ ซา โฮล อิน มาย โซล)
Yeah, I should have known better
(เย่ , ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน เบทเทอะ)
Cause your love’s like a thorn without a rose
(คอส ยุร ลัฝ ไลค เก ธอน วิเฑาท ดา โรส)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

I’m as dry as a seven year drought
(แอม แอ็ส ดไร แอ็ส ซา เซฝเอ็น เยีย ดเราท)
I got dust for tears
(ไอ ก็อท ดัซท ฟอ เทีย)
Yeah I’m all tapped out
(เย่ แอม ออล tapped เอ้า)
Sometimes I feel broken and can’t get fixed
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล บโรเค็น แอ็นด แค็นท เก็ท ฟิคซ)

I know there’s been all kinds of shoes
(ไอ โน แดร์ บีน ออล ไคนด อ็อฝ ฌู)
Underneath your bed
(อันเดอะนีธ ยุร เบ็ด)
Now I sleep with my boots on
(เนา ไอ ซลีพ วิฑ มาย บูท ออน)
But you’re still in my head
(บัท ยัวร์ ซทิล อิน มาย เฮ็ด)
And something tells me this time
(แอ็นด ซัมติง เท็ล มี ดีซ ไทม)
I’m down to my last licks
(แอม เดาน ทู มาย ลาซท ลิค)

Cause if it’s over
(คอส อิฟ อิทซ โอเฝอะ)
Then it’s over
(เด็น อิทซ โอเฝอะ)
And it’s driving me insane
(แอ็นด อิทซ ดรายวิง มี อินเซน)

Take a walk outside your mind
(เทค เก วอค เอาทไซด ยุร ไมนด)
Tell me how it feels to be
(เท็ล มี เฮา อิท ฟีล ทู บี)
The one who turns
(ดิ วัน ฮู เทิน)
The knife inside of me
(เดอะ ไนฟ อีนไซด อ็อฝ มี)
Take a look and you will find
(เทค เก ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด)
There’s nothing there, girl, yeah, I swear
(แดร์ นัธอิง แดร์ , เกิล , เย่ , ไอ ซแว)
I’m telling you girl yeah ’cause
(แอม เทลลิง ยู เกิล เย่ คอส)

CHORUS
(โครัซ)

Yeah, is it over?
(เย่ , อีส ซิท โอเฝอะ)
Yeah, it’s over
(เย่ , อิทซ โอเฝอะ)
And I’m blowing out the flame
(แอ็นด แอม โบลวิง เอ้า เดอะ ฟเลม)

Take a walk outside your mind
(เทค เก วอค เอาทไซด ยุร ไมนด)
Tell me how it feels to be
(เท็ล มี เฮา อิท ฟีล ทู บี)
The one who turns
(ดิ วัน ฮู เทิน)
The knife inside of me
(เดอะ ไนฟ อีนไซด อ็อฝ มี)
Take a look and you will find
(เทค เก ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด)
There’s nothing there, girl, yeah, I swear
(แดร์ นัธอิง แดร์ , เกิล , เย่ , ไอ ซแว)
I’m telling you girl yeah ’cause
(แอม เทลลิง ยู เกิล เย่ คอส)

CHORUS
(โครัซ)

Oh, oh…
(โอ , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hole In My Soul คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น