เนื้อเพลง Rock Island Line คำอ่านไทย Johnny Cash

Now this here’s a story about the Rock Island Line
( เนา ดีซ เฮียร ซา ซโทริ อะเบาท เดอะ ร็อค ไอแล็นด ไลน)
Well the Rock Island Line she runs down into New Orleans
(เว็ล เดอะ ร็อค ไอแล็นด ไลน ชี รัน เดาน อีนทุ นยู โอรีอินสฺ)
There’s a big tollgate down there and you know
(แดร์ ซา บิก tollgate เดาน แดร์ แอ็นด ยู โน)
If you got certain things on board when you go through the tollgate
(อิฟ ยู ก็อท เซอทิน ธิง ออน โบด ฮเว็น ยู โก ธรู เดอะ tollgate)
Well you don’t have to pay the man no toll
(เว็ล ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เพ เดอะ แม็น โน โทล)
Well a train driver he pulled up to the tollgate
(เว็ล อะ ทเรน ดไรฝเออะ ฮี พุล อัพ ทู เดอะ tollgate)
And a man hollered and asked him what all he had on board and said
(แอ็นด อะ แม็น ฮอลเลอะ แอ็นด อาซค ฮิม ว็อท ดอร์ ฮี แฮ็ด ออน โบด แอ็นด เซ็ด)
I got livestock I got livestock I got cows I got pigs I got sheep
(ไอ ก็อท livestock ไอ ก็อท livestock ไอ ก็อท เคา ซาย ก็อท พิก ซาย ก็อท ฌีพ)
I got mules I got all livestock
(ไอ ก็อท มยูล ซาย ก็อท ดอร์ livestock)
Well he said you’re all right boy you don’t have to pay no toll
(เว็ล ฮี เซ็ด ยัวร์ ออล ไรท บอย ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เพ โน โทล)
You can just go right on through so he went on through the toolgate
(ยู แค็น จัซท โก ไรท ออน ธรู โซ ฮี เว็นท ออน ธรู เดอะ toolgate)
And as he went through he started pickin’ up a little bit of speed
(แอ็นด แอ็ส ฮี เว็นท ธรู ฮี ซทาท พิกคิน อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ซพีด)
Pickin’ up a little bit of steam
(พิกคิน อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ซทีม)
He got on through he turned and looked back at the man he said
(ฮี ก็อท ออน ธรู ฮี เทิน แอ็นด ลุค แบ็ค แกท เดอะ แม็น ฮี เซ็ด)
Well I fooled you I fooled you I got pigiron I got pigiron I got old pigiron
(เว็ล ไอ ฟูล ยู ไอ ฟูล ยู ไอ ก็อท pigiron นาย ก็อท pigiron นาย ก็อท โอลด pigiron)

Down the Rock Island Line she’s a mighty good road
(เดาน เดอะ ร็อค ไอแล็นด ไลน ชี ซา ไมทอิ เกิด โรด)
Rock Island Line it’s a road to ride
(ร็อค ไอแล็นด ไลน อิทซ ซา โรด ทู ไรด)
Rock Island Line it’s a mighty good road
(ร็อค ไอแล็นด ไลน อิทซ ซา ไมทอิ เกิด โรด)
Well if you ride you got to ride it like you finally get your ticket
(เว็ล อิฟ ยู ไรด ยู ก็อท ทู ไรด อิท ไลค ยู ไฟแน็ลลิ เก็ท ยุร ทีคเคท)
At the station for the Rock Island Line
(แอ็ท เดอะ ซเทฌัน ฟอ เดอะ ร็อค ไอแล็นด ไลน)

Looked cloudy in the west and it looked like rain
(ลุค คเลาดอิ อิน เดอะ เว็ซท แอ็นด ดิท ลุค ไลค เรน)
Round the curve came a passenger train
(เรานด เดอะ เคิฝ เคม อะ แพซเซ็นเจอะ ทเรน)
North bound train on the southbound track
(นอธ เบานด ทเรน ออน เดอะ southbound ทแรค)
he’s alright a leavin’ but he won’t be back
(อีส ออลไร๊ท ดา เลวิน บัท ฮี ว็อนท บี แบ็ค)

Well the Rock Island Line…
(เว็ล เดอะ ร็อค ไอแล็นด ไลน)

Oh I may be right and I may be wrong
(โอ ไอ เม บี ไรท แอ็นด ดาย เม บี ร็อง)
But you gonna miss me when I’m gone
(บัท ยู กอนนะ มิซ มี ฮเว็น แอม กอน)
Well the engineer said before he died
(เว็ล ดิ เอนจิเนีย เซ็ด บิโฟ ฮี ได)
There were two more drinks that he’d like to try
(แดร์ เวอ ทู โม ดริงค แดท ฮีด ไลค ทู ทไร)
The conductor said what could they be
(เดอะ ค็อนดัคเทอะ เซ็ด ว็อท เคิด เด บี)
A hot cup of coffee and a cold glass of tea
(อะ ฮ็อท คัพ อ็อฝ คอฟฟิ แอ็นด อะ โคลด กลัซ อ็อฝ ที)

Well the Rock Island Line…
(เว็ล เดอะ ร็อค ไอแล็นด ไลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Island Line คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น