เนื้อเพลง I Want to Know What Love is คำอ่านไทย Julio Iglesias

I gotta take a little time
( ไอ กอททะ เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
A little time to think things over
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู ธิงค ธิง โอเฝอะ)
I better read between the lines
(ไอ เบทเทอะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
In case I need it when I’m older.
(อิน เคซ ไอ นีด ดิท ฮเว็น แอม โอลเดอะ)

Now this mountain I must climb
(เนา ดีซ เมานทิน นาย มัซท คไลม)
Feels like a world upon my shoulders
(ฟีล ไลค เก เวิลด อุพอน มาย โฌลเดอะ)
Through the clouds I see love shine
(ธรู เดอะ คเลาด ซาย ซี ลัฝ ไฌน)
It keeps me warm as life grows colder.
(อิท คีพ มี วอม แอ็ส ไลฟ กโร โคลเดอ)

In my life there’s been heartache and pain
(อิน มาย ไลฟ แดร์ บีน ฮาทเทคแอ็นด เพน)
I don’t know if I can face it again.
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น เฟซ อิท อะเกน)
Can’t stop now, I’ve traveled so far
(แค็นท ซท็อพ เนา , แอฝ ทแรฝแอ็ล โซ ฟา)
To change this lonely life.
(ทู เชนจ ดีซ โลนลิ ไลฟ)

I want to know what love is
(ไอ ว็อนท ทู โน ว็อท ลัฝ อีส)
I want you to show me
(ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี)
I want to feel what love is
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ว็อท ลัฝ อีส)
I know you can show me.
(ไอ โน ยู แค็น โฌ มี)

I’m gonna take a little time
(แอม กอนนะ เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
A little time to look around me
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู ลุค อะเรานด มี)
I’ve got nowhere left to hide
(แอฝ ก็อท โนแวร์ เล็ฟท ทู ไฮด)
It looks like love has finally found me.
(อิท ลุค ไลค ลัฝ แฮ็ส ไฟแน็ลลิ เฟานด มี)

In my life there’s been heartache and pain
(อิน มาย ไลฟ แดร์ บีน ฮาทเทคแอ็นด เพน)
I don’t know if I can face it again
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น เฟซ อิท อะเกน)
I can’t stop now, I’ve traveled so far
(ไอ แค็นท ซท็อพ เนา , แอฝ ทแรฝแอ็ล โซ ฟา)
To change this lonely life.
(ทู เชนจ ดีซ โลนลิ ไลฟ)

I want to know what love is
(ไอ ว็อนท ทู โน ว็อท ลัฝ อีส)
I want you to show me
(ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี)
I want to feel what love is
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ว็อท ลัฝ อีส)
I know you can show me.
(ไอ โน ยู แค็น โฌ มี)

I want to know what love is
(ไอ ว็อนท ทู โน ว็อท ลัฝ อีส)
I want you to show me
(ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี)
I want to feel what love is
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ว็อท ลัฝ อีส)
I know you can show me.
(ไอ โน ยู แค็น โฌ มี)

I wanna know what love is,
(ไอ วอนนา โน ว็อท ลัฝ อีส ,)
I know you can show me… ohh!!
(ไอ โน ยู แค็น โฌ มี โอ้ ! !)
I wanna know what love is
(ไอ วอนนา โน ว็อท ลัฝ อีส)
I wanna know, I want you to show me.
(ไอ วอนนา โน , ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี)
I wanna feel, I wanna feel what love is
(ไอ วอนนา ฟีล , ไอ วอนนา ฟีล ว็อท ลัฝ อีส)
I wanna feel, I wanna feel what love is
(ไอ วอนนา ฟีล , ไอ วอนนา ฟีล ว็อท ลัฝ อีส)
I know you can show me…
(ไอ โน ยู แค็น โฌ มี)
Show me, show me! Show me!
(โฌ มี , โฌ มี ! โฌ มี !)
I wanna know what love is
(ไอ วอนนา โน ว็อท ลัฝ อีส)
I wanna know, ooh I want you to show me.
(ไอ วอนนา โน , อู้ ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี)
I wanna to feel what love is
(ไอ วอนนา ทู ฟีล ว็อท ลัฝ อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want to Know What Love is คำอ่านไทย Julio Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น