เนื้อเพลง Sober คำอ่านไทย Pink

I don’t wanna be the girl who laughs the loudest
( ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ เกิล ฮู ลาฟ เดอะ ลาวเดดชฺ)
Or the girl who never wants to be alone
(ออ เดอะ เกิล ฮู เนฝเออะ ว็อนท ทู บี อะโลน)
I don’t wanna be that call at 4 o’clock in the morning
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี แดท คอล แอ็ท โฟว โอคล็อก อิน เดอะ มอนิง)
Cos I’m the only one you know in the world that won’t be home
(คอซ แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู โน อิน เดอะ เวิลด แดท ว็อนท บี โฮม)

Aahh the sun is blinding
(อ้า เดอะ ซัน อีส บลายดิง)
I stayed up again
(ไอ ซเท อัพ อะเกน)
Oohh, I am finding
(อู, ไอ แอ็ม ไฟนดิง)
That’s not the way I want my story to end
(แด๊ท น็อท เดอะ เว ไอ ว็อนท มาย ซโทริ ทู เอ็นด)

I’m safe
(แอม เซฟ)
Up high
(อัพ ไฮ)
Nothing can touch me
(นัธอิง แค็น ทั๊ช มี)
But why do I feel this party’s over?
(บัท ฮไว ดู ไอ ฟีล ดีซ พาทิ โอเฝอะ)
No pain
(โน เพน)
Inside
(อีนไซด)
You’re like protection
(ยัวร์ ไลค พโระเทคฌัน)
How do I feel this good sober?
(เฮา ดู ไอ ฟีล ดีซ เกิด โซเบอะ)

I don’t wanna be the girl who has to fill the silence
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ เกิล ฮู แฮ็ส ทู ฟิล เดอะ ไซเล็นซ)
Cryin scares me cause it screams the truth
(คายอิน ซแค มี คอส อิท ซครีม เดอะ ทรูธ)
Please don’t tell me that we had that conversation
(พลีส ด้อนท์ เท็ล มี แดท วี แฮ็ด แดท คอนเฝอะเซฌัน)
I won’t remember, save your breath, ‘cos what’s the use?
(ไอ ว็อนท ริเมมเบอะ , เซฝ ยุร บเร็ธ , คอซ ว็อท ดิ ยูซ)

Aahh, the night/dawn is calling?
(อ้า , เดอะ ไนท /ดอน อีส คอลลิง)
And it whispers to me softly come to/and play
(แอ็นด ดิท ฮวีซเพอะ ทู มี ซอฟทลิ คัม ทู /แอ็นด พเล)
Aahh, I am falling
(อ้า , ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง)
And If I let myself go I’m the only one to blame
(แอ็นด อิฟ ฟาย เล็ท ไมเซลฟ โก แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู บเลม)

I’m safe
(แอม เซฟ)
Up high
(อัพ ไฮ)
Nothing can touch me
(นัธอิง แค็น ทั๊ช มี)
But why do I feel this party’s over?
(บัท ฮไว ดู ไอ ฟีล ดีซ พาทิ โอเฝอะ)
No pain
(โน เพน)
Inside
(อีนไซด)
You’re like perfection
(ยัวร์ ไลค เพอะเฟคฌัน)
How do I feel this good sober?
(เฮา ดู ไอ ฟีล ดีซ เกิด โซเบอะ)

I’m coming down, coming down, coming down
(แอม คัมอิง เดาน , คัมอิง เดาน , คัมอิง เดาน)
Spinning ’round, spinning ’round, spinning ’round
(สปินนิ่ง เรานด , สปินนิ่ง เรานด , สปินนิ่ง เรานด)
Looking for myself – SOBER [x2]
(ลุคอิง ฟอ ไมเซลฟ โซเบอะ [ x2 ])

When it’s good, then it’s good, it’s so good till it goes bad
(ฮเว็น อิทซ เกิด , เด็น อิทซ เกิด , อิทซ โซ เกิด ทิล อิท โกซ แบ็ด)
Till you’re trying to find the you that you once had
(ทิล ยัวร์ ทไรอิง ทู ไฟนด เดอะ ยู แดท ยู วันซ แฮ็ด)
I have heard myself cry, never again
(ไอ แฮ็ฝ เฮิด ไมเซลฟ คไร , เนฝเออะ อะเกน)
Broken down in agony just tryna find a fit
(บโรเค็น เดาน อิน แอกโอะนิ จัซท ทายนา ไฟนด อะ ฟิท)

Ooo Oooo
(อู้ อู้)

I’m safe
(แอม เซฟ)
Up high
(อัพ ไฮ)
Nothing can touch me
(นัธอิง แค็น ทั๊ช มี)
But why do I feel this party’s over?
(บัท ฮไว ดู ไอ ฟีล ดีซ พาทิ โอเฝอะ)
No pain
(โน เพน)
Inside
(อีนไซด)
You’re like perfection
(ยัวร์ ไลค เพอะเฟคฌัน)
How do I feel this good sober
(เฮา ดู ไอ ฟีล ดีซ เกิด โซเบอะ)

OOooo OOoo
(อู อู้)

No Pain
(โน เพน)
Inside
(อีนไซด)
Nothing can touch me
(นัธอิง แค็น ทั๊ช มี)
But why do I feel this party’s over?
(บัท ฮไว ดู ไอ ฟีล ดีซ พาทิ โอเฝอะ)
No pain
(โน เพน)
Inside
(อีนไซด)
You’re like perfection
(ยัวร์ ไลค เพอะเฟคฌัน)
How do I feel this good sober?
(เฮา ดู ไอ ฟีล ดีซ เกิด โซเบอะ)

Will I ever feel this good sober?
(วิล ไอ เอฝเออะ ฟีล ดีซ เกิด โซเบอะ)
Tell me, No no no no no pain
(เท็ล มี , โน โน โน โน โน เพน)
How do i feel this good sober?
(เฮา ดู ไอ ฟีล ดีซ เกิด โซเบอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sober คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น