เนื้อเพลง Fabulous คำอ่านไทย High School Musical Cast

Sharpay:
( ชาปเพย์ :)
Its out with the old and in with the new,
(อิทซ เอ้า วิฑ ดิ โอลด แอ็นด อิน วิฑ เดอะ นยู ,)
Goodbye clouds of Gray, hello skies of blue
(กู๊ดบาย คเลาด อ็อฝ กเร , เฮ็ลโล สกาย อ็อฝ บลู)
A dip in the pool, a trip to the spa
(อะ ดิพ อิน เดอะ พูล , อะ ทริพ ทู เดอะ ซพา)
Endless days in my chaise
(เอ็นเล็ซ เด ซิน มาย เฌส)
The whole world according to moi
(เดอะ โฮล เวิลด แอ็คคอดดิง ทู โมย)
Excuse Me Thank You
(เอ็คซคยูซ มี แธ็งค ยู)
Iced tea imported from England,
(ไอซ ที อีมโพท ฟร็อม อีงกแล็นด ,)
Lifeguards imported from Spain,
(ไลฟ์กาด อีมโพท ฟร็อม ซเพน ,)
Towels imported from Turkey,
(เท๊าเว่ล อีมโพท ฟร็อม เทอคิ ,)
Turkey imported from Maine,
(เทอคิ อีมโพท ฟร็อม Maine ,)

Sharpay and Ryan:
(ชาปเพย์ แอ็นด รายอัน:)
We’re gonna relax and renew,
(เวีย กอนนะ ริแลคซ แอ็นด รินยู ,)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)
You, go, do!
(ยู , โก , ดู !)

I want fabulous,
(ไอ ว็อนท แฟบอิวลัซ ,)
That is my simple request,
(แดท อีส มาย ซิ๊มเพิ่ล ริคเวซท ,)
All things fabulous,
(ออล ธิง แฟบอิวลัซ ,)
Bigger and better and best,
(บี๊กเกอร์ แอ็นด เบทเทอะ แอ็นด เบ็ซท ,)
I need something inspiring to help me get along,
(ไอ นีด ซัมติง อินซไพริง ทู เฮ็ลพ มี เก็ท อะลอง ,)
I need a little fabulous is that so wrong?
(ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แฟบอิวลัซ ซิส แดท โซ ร็อง)

Fetch me my jimmy choo flip flops,
(เฟ็ซ มี มาย จิมมี่ ช ฟลิพ ฟล็อพ ,)
Where is my pink prada tote?
(ฮแว อีส มาย พิงค พราดา tote)
I need my tiffany hair band,
(ไอ นีด มาย ทิฟฟานี่ แฮ แบ็นด ,)
And then I can go for a float.
(แอ็นด เด็น นาย แค็น โก ฟอ รา ฟโลท)

Ryan and Sharpettes:
(รายอันแอ็นด Sharpettes :)
A summer like never before
(อะ ซัมเมอะ ไลค เนฝเออะ บิโฟ)

Sharpay:

(ชาปเพย์ :)
I want more!
(ไอ ว็อนท โม !)

Ryan and Sharpettes:
(รายอันแอ็นด Sharpettes :)
She wants fabulous,
(ชี ว็อนท แฟบอิวลัซ ,)
That is her simple request,
(แดท อีส เฮอ ซิ๊มเพิ่ล ริคเวซท ,)
All things fabulous,
(ออล ธิง แฟบอิวลัซ ,)
Bigger and better and best,
(บี๊กเกอร์ แอ็นด เบทเทอะ แอ็นด เบ็ซท ,)
She needs something inspiring to help her get along,
(ชี นีด ซัมติง อินซไพริง ทู เฮ็ลพ เฮอ เก็ท อะลอง ,)
She needs a little fabulous is that so wrong?
(ชี นีด ซา ลิ๊ทเทิ่ล แฟบอิวลัซ ซิส แดท โซ ร็อง)

Fabulous pool, fabulous splash,
(แฟบอิวลัซ พูล , แฟบอิวลัซ ซพแลฌ ,)
Fabulous parties even fabulous trash,
(แฟบอิวลัซ พาร์ที อีเฝ็น แฟบอิวลัซ ทแร็ฌ ,)
Fabulous fashion, fabulous bling,
(แฟบอิวลัซ แฟฌอัน , แฟบอิวลัซ บลิง ,)
She’s got to have fabulous everything.
(ชี ก็อท ทู แฮ็ฝ แฟบอิวลัซ เอ๊วี่ติง)

Ryan and Sharpay:
(รายอันแอ็นด ชาปเพย์ :)
Nothing to Discuss
(นัธอิง ทู ดีซคัซ)
Everything’s got to be perfect.
(เอ๊วี่ติง ก็อท ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)
For me
(ฟอ มี)

Ryan:
(รายอัน:)
She wants fabulous,
(ชี ว็อนท แฟบอิวลัซ ,)
That is her simple request,
(แดท อีส เฮอ ซิ๊มเพิ่ล ริคเวซท ,)
All things fabulous,
(ออล ธิง แฟบอิวลัซ ,)
Bigger and better and best,
(บี๊กเกอร์ แอ็นด เบทเทอะ แอ็นด เบ็ซท ,)
She needs something inspiring to help her get along,
(ชี นีด ซัมติง อินซไพริง ทู เฮ็ลพ เฮอ เก็ท อะลอง ,)
She needs a little fabulous is that so wrong?
(ชี นีด ซา ลิ๊ทเทิ่ล แฟบอิวลัซ ซิส แดท โซ ร็อง)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)
This won’t do, that’s a bore,
(ดีซ ว็อนท ดู , แด๊ท ซา โบ ,)
That’s insulting, I need more!
(แด๊ท อินซัลทิง , ไอ นีด โม !)
I need, I need,
(ไอ นีด , ไอ นีด ,)
I need, I need,
(ไอ นีด , ไอ นีด ,)
I need, I need
(ไอ นีด , ไอ นีด)

I Need FABULOUS!
(ไอ นีด แฟบอิวลัซ !)

Sharpettes:
(Sharpettes :)
Fabulous Hair, fabulous style,
(แฟบอิวลัซ แฮ , แฟบอิวลัซ ซไทล ,)
Fabulous eyes and that fabulous smile.
(แฟบอิวลัซ ไอ แซน แดท แฟบอิวลัซ ซไมล)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)
I like what I see,
(ไอ ไลค ว็อท ไอ ซี ,)
I like it a lot
(ไอ ไลค อิท ดา ล็อท)

Sharpettes:
(Sharpettes :)
Is this absolutely fabulous?
(อีส ดีซ แอบโซลยูทลิ แฟบอิวลัซ)

Ryan:
(รายอัน:)
Fabulous, Fabulous, Fabulous?
(แฟบอิวลัซ , แฟบอิวลัซ , แฟบอิวลัซ)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)
Absolutely… NOT!
(แอบโซลยูทลิ น็อท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fabulous คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น