เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Celine Dion

O Holy night, the stars are brightly shining
( โอ โฮลิ ไนท , เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง)
It is the night of our dear Savior’s birth
(อิท อีส เดอะ ไนท อ็อฝ เอ๊า เดีย เซฝเยอะ เบิธ)
Long lay the world in sin and error pining
(ล็อง เล เดอะ เวิลด อิน ซิน แอ็นด เอเรอะ พายนิง)
Til He appeared and the soul felt it’s worth
(ทิล ฮี แอ็พเพีย แอ็นด เดอะ โซล เฟ็ลท อิทซ เวิธ)
A thrill of hope the weary world rejoyces
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ เดอะ เวียริ เวิลด rejoyces)
For yonder breaks a new and glorious morn
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค ซา นยู แอ็นด กโลเรียซ มอน)
Fall on your knees
(ฟอล ออน ยุร นี)

O hear the angel voices
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)
O night divine!
(โอ ไนท ดิไฝน !)
O night when Christ was born
(โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)
O night divine!
(โอ ไนท ดิไฝน !)
O night, O night divine!
(โอ ไนท , โอ ไนท ดิไฝน !)

And in His Name, all oppression shall cease
(แอ็นด อิน ฮิส เนม , ออล โอบเพสสชั่น แฌ็ล ซีซ)
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we
(สวี้ท ฮิม อ็อฝ จอย อิน กเรทฟุล โครัซ เรส วี)
Let all within us praise his holy name
(เล็ท ดอร์ วิฑีน อัซ พเรส ฮิส โฮลิ เนม)
Christ is the Lord!
(คไรซท อีส เดอะ ลอด !)
Their name forever praise we
(แด เนม เฟาะเรฝเออะ พเรส วี)

Noel, Noel
(โนวอาว , โนวอาว)
O night, O night Divine
(โอ ไนท , โอ ไนท ดิไฝน)
Noel, Noel
(โนวอาว , โนวอาว)
O night, O night Divine
(โอ ไนท , โอ ไนท ดิไฝน)
Noel, Noel
(โนวอาว , โนวอาว)
O night, O holy Divine
(โอ ไนท , โอ โฮลิ ดิไฝน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น